Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

sudan_meroe
Súdán Súdán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Súdánská republika
 • (al-Džumhúrija as-Súdan)
 • (Republic of Sudan)

Právní systém: šaría (islámské právo), aplikovaný na obchodní i trestní právo.

1.2. Rozloha

Celkem:    1.861.484 km2    (16. největší země světa)

 

Po osamostatnění Jihosúdásnké republiky 9. července 2011 ztratil Súdán pozici největší africké země a přenechal ji Alžírsku. Celková délka hranic nově vymezeného státu je 6.751 km. Súdán má hranice se Středoafrickou republikou (175 km), Čadem (1.360 km), Egyptem (1.275 km), Eritreou (605 km), Ethiopií (769 km), Libyí (383 km) a Jihosúdánskou republikou (2.184 km)*. Délka pobřeží je 853 km.

Klima Súdánu je na jihu tropické, subtropické ve středu a kontinentální na severu země. Pobřeží Rudého moře je charakterizováno středomořským klimatem se zimními dešti.

*Pozn.: Hranice s Jižním Súdánem vycházejí z rozdělení k 1. lednu 1956. Finální rozdělení a demarkace hranice Sudan-South Sudan jsou teprve očekávány. Podobně nedořešena je otázka regionu Abyei.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

počet obyvatel:    25.946.220

(CIA World Factbook)

Počet obyvatel řadí Súdán na 40. místo na světě. Je trvale proměnlivý v důsledku dlouhodobé občanské války, hladomoru a emigrace do Čadu a Ugandy na jedné straně a přílivu uprchlíků z Etiopie a Eritreji na straně druhé.

Průměrná hustota osídlení je 16,44 ob./km2. Městská populace činí 43%, na venkově žije 57% obyvatel. Roční míra urbanizace je odhadována na úrovni 3,7%.

Venkovská populace je stále velmi mobilní, existuje přibližně 2 mil. kočovných Nomádů, kromě toho asi 500.000 sezónních dělníků, kteří se pohybují mezi přírodně a uměle zavlažovanými oblastmi.

V produktivním věku se nachází 55% obyvatelstva. V zemědělství působí 80%, v průmyslu 7%, ve státních službách 13%. Oficiálně byla nezaměstnanost udávána ve výši 18,7 %  (2002). Aktuální odhady mezinárodních institucí hovoří o úrovni okolo 12% (2011).

(Zdroj: CIA, Find The Data.com)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek v roce 2011 činil  2,1%. Do r. 2015 je odhadován pokles na úroveň 2,0%. 

(Zdroj: The World Bank)

Úmrtnost: 8,33 úmrtí/1.000 obyvatel (červenec 2011)

(Zdroj: CIA)

 

Roční přírůstek v roce 2012 je odhadován na úrovni 1,9%.

Období

1970 - 1975

1995 – 2005

2009

2012

průměrný počet dětí na matku

6,7

4,72

4,48

4,5

 

(Zdroj: US Bureau of Census, International Database)

 

Věk

Celkem (%)

0-14

42,1

15-64

55,2

65 +

2,7

Délka dožití a vzdělanost:                                           

Průměrná délka života:

 61 let

Vzdělanost (starší 15ti let, kteří umějí číst a psát):

61,1 %

Gramotnost dospělých 

muži

71,8 %                     

 

ženy

50,5 %

Míra vzdělanosti je podobná ve srovnání se sousedními zeměmi, ale znatelně horší v porovnání s jinými arabskými zeměmi.      

     

1.5. Národnostní složení

Dominantní etnickou skupinou jsou súdánští Arabové (70%), dále pak Furové, Bejaové, kmeny Nuba a Fallata.

1.6. Náboženské složení

Po rozdělení země se až 97% obyvatel hlásí k islámu (sunitští muslimové). Zbývající část tvoří kmenová náboženství a křesťanství.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Podle dostupných informací se v Súdánu hovoří nebo jinak používá 142 jazyků (z toho je 133 živých). Úředním jazykem je arabština, kterou užívá většina populace. Hlavně na jihu země se používá angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Původně tvořilo Súdán 25 států. Po rozdělení se jedná o následujících 15 států rozdělených do šesti oblastí.

Modrý Nil

 • Al Jazirah (7)
 • Blue Nile (An Nil al Azraq) (24)
 • Sennar (*) (25)
 • White Nile (An Nil al Abyad) (8)

Darfur (existuje regionální vláda Darfuru)

 • North Darfur (Shamal Darfur) (2)
 • South Darfur (Janub Darfur) (11)
 • West Darfur (Gharb Darfur) (12)

Kassala (existuje koordinační rada Kassaly)

 • Kassala (Ash Sharqiyah) (5)
 • Al Qadarif (6)
 • Red Sea (Al Bahr al Ahmar) (26)

Khratoum

 • Khartoum (Al Khartum) (3)

Kordofan

 • North Kurdufan (Shamal Kurdufan) (9)
 • South Kurdufan (Janub Kurdufan) (13)

Severní teritoria

 • Northern (Ash Shamaliyah) (1)
 • River Nile (Nahr an Nil) (4)

Populačně nejosídlenější je stát Chartúm, který má přibližně 5,1 mil. obyvatel, dále Gezira (3,5 mil.), Southern Darfur (2,9 mil), Western Darfur (1,6 mil).

Rozlohou největším je stát Northern State (308.000 km2), dále Read Sea State (219.000 km2) a North Darfur (211.000 km2 ).

Hlavní město Khartoum (je tvořeno trojměstím Khartoum, Khartoum North a Omdurman) má celkem 3,8 mil. obyvatel.           

Další větší města:

Port Sudan 305 tis.
Kassala 234 tis.
El-Obeid 228 tis.
Wad Medani 219 tis.
Gedaref 189 tis.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Začátkem roku 2007 byla  zavedena po celé zemi nová měna – súdánská libra. Nahradila dosavadní súdánský dinár (ten byl od roku 1999) v hodnotě SP 1=SD 100.  Cílem je udržet směnný kurz 2 SP/USD. Průměrný kurz v roce 2007 byl 2.02 SP/USD. Reálný kurz pro směnu valut se již v roce 2008 pohyboval na úrovni 2,2 SP/USD. Konečná čísla za rok 2011 ukazují další oslabení na úroveň 2,34 SP/USD. V roce 2012 se kurz držel na úrovni 2,67 SP/USD až do počátku července, kdy kurz výrazně skočil na 4,43 SP/USD (tato změna nastala zejména v důsledku sblížení značně nadhodnoceného oficiálního kurzu s kurzem černého trhu).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státním svátkem je

 • Den vyhlášení nezávislosti – 1. leden
 • Den revoluce – 30. červen

  Dále se slaví jak národní, tak náboženské svátky, např. pro rok 2012

  • Narození proroka Mohameda – 5. února
  • Koptské Vánoce - 7. února
  • Koptské Velikonoce –  15. dubna
  • Eid al-Fitr – 19. srpna
  • Eid al-Adha – 26.-29. října
  • Islámský nový rok – 15. listopadu
  • Vánoce –  25. prosince

 

Časová zóna: Východoafrický čas = UTC + 3h            

Pracovní doba:

Pracovní týden pro státní instituce a banky je od soboty do středy. Velvyslanectví většinou pracují dle pracovní doby v mateřské zemi.

Orientační otevírací doby institucí:

 • Banky                                                             8.30 - 12.00
 • Státní instituce                                             7.30 - 14.30
 • Státní pošty a telekomunikace                 8.00 - 12.00
 • Obchody                                                        8.00 - 14.00 a 17.00 - 20.00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Základní odlišností Súdánu od evropských států je faktor islámu. Muslimové jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit  na vhodné oblékání, zejména dívek, které by mělo být oproštěno od krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů a podobně. Absolutní nevhodnost je pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některých, v Evropě běžných, společenských projevů, jako vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd.

Muži jsou vždy hlavou rodiny, místním ženám by neměla být věnována pozornost. Súdánci nezachovávají pravidla „osobního prostoru“ během schůzek a setkání. Není uctivé se vymaňovat z jejich blízkosti (netýká se žen). Před zahájením jednání je nutné pozdravit všechny přítomné pevným stiskem pravé ruky. Je nutno vyhradit dostatek času na občerstvení před zahájením jednání.

Pro zdravení, gestikulaci a občerstvení nikdy nepoužívejte levou ruku, je považována za nečistou. Neukazujte na nikoho prstem, je-li to nutné pak celou paží. Vnímejte pozorně to, co vám druhá strana říká, neobracejte se k ní zády. Nikdy na nikoho nevystrkujte chodidlo nebo podrážku boty. Během Ramadánu muslimům nenabízejte jídlo ani pití. Pro alkohol a vepřové to platí po celý rok. Nezaplétejte se do náboženských diskusí.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický systém v Súdánu tvoří státní a soukromé nemocnice, jejichž úroveň však zdaleka nedosahuje evropského standardu.

Informace o místních zdravotních zařízeních nejsou dostupné, uvádíme proto pouze seznam nemocnic v Khratoumu bez znalosti jejich specializace, úrovně, vhodnosti použití a požadovaných cen.                 

 Nemocnice

 •           Ahmed Gasim Children´s Hospital,   Qasr Avenue, Khartoum;  tel 77 69 17, 77 69 03
 •           Dar el Shifa Hospital,  Khartoum South, New Extension Str.  77; tel 47 22 27, 47 22 23
 •           Doctor´s Clinic, Khartoum Medani Highway; tel 47 22 46 - 7
 •           El Aamiriya Hospital, El Tabiya Str. Khartoum; tel 77 43 00 - 1
 •           El Faisal Clinic, Khartoum 2, Moh. Naguib Str.; tel 46 04 61, 46 67 62
 •           Khartoum Specialized Hospital, Khartoum, New Extension Str.  41; tel 47 19 73

Lékárny

 •           Abu Yousif Modern Pharmacy, Baladiya Str.  Khartoum North 
 •           El Thorayia, Omdurman, El-Morada Ave.                                            
 •           El Male Nimir, Baladiya Str. Khartoum                                   
 •           Khartoum Popular Pharmacy, Pyou You Quan Str.

         Všechny uvedené lékárny jsou otevřeny 24 hodin denně.

Nejvhodnějšími nemocnicemi pro případné ošetření v Khratoumu jsou :

 •             Ibn Sina Hospital, 317 New Extention
 •             Sudanese Medical Association Hospital, Africa Street (blízko mezinárodního letiště)
 •             San Francis Maternity Hospital

Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. V některých případech požadují pohraniční orgány potvrzení, že návštěvník není nositelem viru AIDS a Ebola. Praxe však prokázala vhodnost očkování návštěvníků proti žloutence typu A a B, tetanu a preventivní užívání antimalarik.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Súdánu není zřízeno zastoupení žádné z českých institucí (jakými jsou Česká centra, Czech Trade a Czech Invest).

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V Chartúmu existuje centralizovaný systém záchranné služby, policie a hasičů – tel.: 111

1.18. Internetové informační zdroje

www.bankofsudan.org

www.sudantribune.com

www.sudan.net

www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1230

www.wfp.org

www.sudaninvest.org

1.19. Adresy významných institucí

Sudanese Chamber of Commerce

Mr. Ahmad Jusif Ahmad – Director

Džumhúríjat Street

+249 183 266 926

mobil +249 9 123 912 12

 

Sudanese Business Association

Mr. Bakrí Júsif Umar – General Secretary

+249 183 43 12 82, +249 183 43 12 86

.