Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

sudan_meroe
Súdán Súdán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Súdánská republika
 • Džumhúrijat as-Súdan
 • The Republic of Sudan

Právní systém: šaría (islámské právo), aplikovaný na obchodní i trestní právo.

1.2. Rozloha

Celkem:    1.861.484 km2   (16. největší země světa)

Po osamostatnění Jihosúdánské republiky 9. července 2011 ztratil Súdán pozici největší africké země a přenechal ji Alžírsku. Celková délka hranic nově vymezeného státu je6.751 km. Súdán má hranice se Středoafrickou republikou (175 km), Čadem (1.360 km), Egyptem (1.275 km), Eritreou (605 km), Ethiopií (769 km), Libyí (383 km) a Jihosúdánskou republikou (2.184 km)*. Délka pobřeží je853 km.

Klima Súdánu je na jihu tropické, subtropické ve středu a kontinentální na severu země. Pobřeží Rudého moře je charakterizováno středomořským klimatem se zimními dešti.

*Pozn.: Hranice s Jihosúdánskou republikou vycházejí z rozdělení k 1. lednu 1956. Finální rozdělení a demarkace hranice Republic of Sudan-South Sudan jsou teprve očekávány. Podobně nedořešena je otázka regionu Abyei.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:   34.848 mil.

(CIA World Factbook)

Počet obyvatel řadí Súdán na 36. místo na světě. Je trvale proměnlivý v důsledku dlouhodobé občanské války, hladomoru a emigrace do Čadu a Ugandy na jedné straně a přílivu uprchlíků z Etiopie a Eritreji na straně druhé.

Průměrná hustota osídlení je 19 ob./km2. Městská populace činí 33,2%, roční míra urbanizace je odhadována na úrovni 2,6%.

Venkovská populace je stále velmi mobilní, existuje přibližně2 milkočovných Nomádů, kromě toho asi 500.000 sezónních dělníků, kteří se pohybují mezi přírodně a uměle zavlažovanými oblastmi.

V produktivním věku se nachází 55% obyvatelstva. V zemědělství působí 80%, v průmyslu 7%, ve státních službách 13%. Nezaměstnanost je udávána ve výši 20 %  (2012), u mladých dosahuje 25%, mezi absolventy dokonce 50%.

(Zdroj: CIA, Find The Data.com)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek byl v roce 2013 odhadován na 1,83%. 

Úmrtnost: 8,09 úmrtí/1.000 obyvatel (červenec 2013)

 Období

1970 - 1975

1995 – 2005

2009

2012

2013

průměrný počet dětí na matku

6,7

4,72

4,48

4,5

4,05

  

Věk

0-14

15-64

65 +

Celkem (%)

41,4

55,2

3,3

 Délka dožití a vzdělanost:

Průměrná délka života:

62,95 let

Vzdělanost (starší 15ti let, kteří umějí číst a psát):

71,9 %

Gramotnost dospělých

muži

80,7 %

 

ženy

63,2 %

Míra vzdělanosti je podobná ve srovnání se sousedními zeměmi, ale znatelně horší v porovnání s jinými arabskými zeměmi. Velké rozdíly jsou patrné mezi městskou a venkovskou populací.      

(Zdroj: US Bureau of Census, International Databáze, CIA)

1.5. Národnostní složení

Dominantní etnickou skupinou jsou súdánští Arabové (70%), dále pak Furové, Bejaové, kmeny Nuba a Fallata.

1.6. Náboženské složení

Po rozdělení země se až 97% obyvatel hlásí k islámu (sunitští muslimové). Zbývající část tvoří kmenová náboženství a křesťanství.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Podle dostupných informací se v Súdánu hovoří nebo jinak používá 142 jazyků (z toho je 133 živých). Úředním jazykem je arabština, kterou užívá většina populace.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Původně tvořilo Súdán 25 států. Po rozdělení se jedná o následujících 18 států rozdělených do šesti oblastí.

Modrý Nil

 • Al Jazirah
 • Blue Nile (An Nil al Azraq)
 • Sennar
 • White Nile (An Nil al Abyad)

Darfur (existuje regionální vláda Darfuru)

 • North Darfur (Shamal Darfur)
 • Central Darfur (Zalingei)
 • East Darfur (Sharq Darfur)
 • South Darfur (Janub Darfur)
 • West Darfur (Gharb Darfur)

Kassala (existuje koordinační rada Kassaly)

 • Kassala (Ash Sharqiyah)
 • Al Qadarif
 • Red Sea (Al Bahr al Ahmar)

Chartúm

 • Chartúm (Al Khartum)

Kordofan

 • North Kurdufan (Shamal Kurdufan)
 • South Kurdufan (Janub Kurdufan)
 • West Kurdufan (Gharb Kurdufan)

Severní teritoria

 • Northern (Ash Shamaliyah)
 • River Nile (Nahr an Nil)

Populačně nejosídlenější je stát Chartúm, který má přibližně5,2 milobyvatel, dále Gezira (3,6 mil), Southern Darfur (4,09 mil), North Kurdufan (2,9 mil).

Rozlohou největším je stát Northern State (348.000 km2), dále pak North Darfur (296.000 km2) a Red Sea State (219.000 km2).

Hlavní město Chartúm (je tvořeno trojměstím Chartúm, Chartúm North a Omdurman) má celkem5,21 milobyvatel (2009).           

Další větší města:

Port Sudan

475 tis.

Kassala

419 tis.

El-Obeid

420 tis.

Wad Medani

345 tis.

Gedaref

269 tis.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Začátkem roku 2007 byla  zavedena po celé zemi nová měna – súdánská libra. Nahradila dosavadní súdánský dinár (ten byl od roku 1999) v hodnotě SP 1=SD 100.  Cílem je udržet směnný kurz 2 SP/USD. Průměrný kurz v roce 2007 byl 2.02 SP/USD. Reálný kurz pro směnu valut se již v roce 2008 pohyboval na úrovni 2,2 SP/USD. Konečná čísla za rok 2011 ukazují další oslabení na úroveň 2,34 SP/USD. V roce 2012 se kurz držel na úrovni 2,67 SP/USD až do počátku července, kdy kurz výrazně skočil na 4,43 SP/USD (tato změna nastala zejména v důsledku sblížení značně nadhodnoceného oficiálního kurzu s kurzem černého trhu). V současné době (březen 2014) se kurz pohybuje na úrovní 5,90 SP/USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státním svátkem je

 • Den vyhlášení nezávislosti – 1. leden
 • Den revoluce – 30. červen
 • Dále se slaví jak národní, tak náboženské svátky, např. pro rok 2014
  • Narození proroka Mohameda – 13. ledna
  • Koptské Vánoce - 7. ledna
  • Koptské Velikonoce –  20. dubna
  • Eid al-Fitr – 28. července (konec Ramadánu)
  • Eid al-Adha – 4. října
  • Islámský nový rok – 25. října
  • Vánoce –  25. prosince

 Časová zóna: Východoafrický čas = UTC + 3h            

Pracovní doba:

Pracovní týden pro státní instituce a banky je od soboty do středy. Velvyslanectví většinou pracují dle pracovní doby v mateřské zemi.

Orientační otevírací doby institucí:

 • Banky                                                           8.30 - 12.00
 • Státní instituce                                           7.30 - 14.30
 • Státní pošty a telekomunikace                               8.00 - 12.00
 • Obchody                                                      8.00 -14.00 a17.00 - 20.00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Základní odlišností Súdánu od evropských států je faktor islámu. Muslimové jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit  na vhodné oblékání, zejména dívek, které by mělo být oproštěno od krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů a podobně. Absolutní nevhodnost je pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některých, v Evropě běžných, společenských projevů, jako vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd.

Muži jsou vždy hlavou rodiny, místním ženám by neměla být věnována pozornost. Súdánci nezachovávají pravidla „osobního prostoru“ během schůzek a setkání. Není uctivé se vymaňovat z jejich blízkosti (netýká se žen). Před zahájením jednání je nutné pozdravit všechny přítomné pevným stiskem pravé ruky. Je nutno vyhradit dostatek času na občerstvení před zahájením jednání.

Pro zdravení, gestikulaci a občerstvení nikdy nepoužívejte levou ruku, je považována za nečistou. Neukazujte na nikoho prstem, je-li to nutné pak celou paží. Vnímejte pozorně to, co vám druhá strana říká, neobracejte se k ní zády. Nikdy na nikoho nevystrkujte chodidlo nebo podrážku boty. Během Ramadánu muslimům nenabízejte jídlo ani pití. Pro alkohol a vepřové to platí po celý rok. Nezaplétejte se do náboženských diskusí.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický systém v Súdánu tvoří státní a soukromé nemocnice, jejichž úroveň však zdaleka nedosahuje evropského standardu. Základní péči poskytují místní státní kliniky, odbornou péči státní nemocnice a specializované nemocnice. Průměrná cena lékařské konzultace je 15-20 USD, navíc se platí za laboratorní vyšetření a ceny léků (léčení malárie tak může stát 40-50USD).

Počet soukromých nemocnic v Chartúmu se odhaduje na 38, informace o místních zdravotních zařízeních nejsou dostupné, uvádíme proto pouze seznam nemocnic v Chartúmu bez znalosti jejich specializace, úrovně, vhodnosti použití a požadovaných cen.                 

 Nemocnice

 •           Ahmed Gasim Children´s Hospital,   Qasr Avenue, Chartúm;  tel 77 69 17, 77 69 03
 •           Dar el Shifa Hospital,  Chartúm South, New Extension Str.  77; tel 47 22 27, 47 22 23
 •           Doctor´s Clinic, Chartúm Medani Highway; tel 47 22 46 - 7
 •           El Aamiriya Hospital, El Tabiya Str. Chartúm; tel 77 43 00 - 1
 •           El Faisal Clinic, Chartúm 2, Moh. Naguib Str.; tel 46 04 61, 46 67 62
 •           Chartúm Specialized Hospital, Chartúm, New Extension Str.  41; tel 47 19 73

Lékárny

 •           Abu Yousif Modern Pharmacy, Baladiya Str.  Chartúm North 
 •           El Thorayia, Omdurman, El-Morada Ave.                                            
 •           El Male Nimir, Baladiya Str. Chartúm                                   
 •           Chartúm Popular Pharmacy, Pyou You Quan Str.

Všechny uvedené lékárny jsou otevřeny 24 hodin denně.

Nejvhodnějšími nemocnicemi pro případné ošetření v Chartúmu jsou :

 •             Ibn Sina Hospital, 317 New Extention
 •             Sudanese Medical Association Hospital, Africa Street (blízko mezinárodního letiště)
 •             San Francis Maternity Hospital

Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. V některých případech požadují pohraniční orgány potvrzení, že návštěvník není nositelem viru AIDS a Ebola. Praxe však prokázala vhodnost očkování návštěvníků proti žloutence typu A a B, tetanu a preventivní užívání antimalarik.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Súdánu není zřízeno zastoupení žádné z českých institucí (jakými jsou Česká centra, Czech Trade a Czech Invest).

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V Chartúmu existuje centralizovaný systém záchranné služby, policie a hasičů – tel.: 111

1.18. Internetové informační zdroje

www.bankofsudan.org

www.sudantribune.com

www.sudan.net

www.wfp.org

www.sudaninvest.org

1.19. Adresy významných institucí

Union of Sudanese Chambers of Commerce

Mr. Ahmad Jusif Ahmad – President

BP. 81

Khartoum

tel: +249 183 772 346

fax: +249 183 780 748

 

Sudanese Chambers of Industries Association

Mr.Nour Eldin Saeed – President

Africa Street

P.O.BOX 2565

Khartoum

tel: +249 183 471 717

fax: +249 183 471 720

 

Sudan Trade Point

Mr. Amna Mohamed Ibrahim – General Direktor

PB. 10448

Khartoum

tel: +249 183 762 586

fax: +249 183 788 116

 

 

Sudanese Businessman and Employers

Mr.Su’d Elbireir – President

BP. 1758, Khartoum

tel: +249 183 431 277

fax: +249 183 431 281

 

Sudanese Free Zones & Markets Co. Ltd

Mr.Mohamed Osman – General Director

BP. 2366, Khartoum

tel: +249 183 263 635

fax: +249 183 263 633

www.sfzsudan.com

 

.