Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Svatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále v textu zkráceně DRSTPO)
 • República Democrática de São Tomé e Príncipe

1.2. Rozloha

 • 1 000 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • cca 200 tis. (nejmenší africká země)

Hustota na km2:

 • 200 ob.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • odhadem 50 – 60 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

1,9 %

1.5. Národnostní složení

Dle zpráv portugalských mořeplavců byly ostrovy v době jejich objevení neosídleny, tzn. že veškeří obyvatelé jsou původem přistěhovalci. Běžně se rozlišují Angolares (potomci angolských otroků) Mestiko (rovněž forros nebo filhos de terra - synové země, potomci prvních portugalských osadníků a osvobozených otroků), serviais (námezdní pracovníci z Cape Verde, Angoly a Mosambiku) a Evropané, v drtivé většině Portugalci.

1.6. Náboženské složení

 • křesťané (90 %)
 • animisté

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním je portugalština; běžně se používají její kreolské dialekty (forro, angolar).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

6 oblastí, z toho 5 na Svatém Tomáši; hlavní město São Tomé (55 000 ob.), další města Trindade, Santana, São João dos Angolares, Neves. Hlavní město São Tomé, další města Neves, São João dos Angolares, Porto Alegre.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Svatotomášská dobra (sdb), dělí se na 100 centimů; kurz k 20. září 2013: 1 USD = 18.359 sdb, 1 EUR = 24.500 sdb.

Kurs sdb je na základě dohody s Portugalskem od r. 2010 pevně přivázán k EUR. Všude lze platit v Eurech, méně již i v USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden - Nový rok
 • 3. únor - Den mučedníků
 • Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
 • 1. květen - Svátek práce
 • 12. červenec - Den nezávislosti
 • 6. září - Den ozbrojených sil
 • 30. září - Den zemědělské reformy
 • 21. prosinec - Den Svatého Tomáše
 • 25. prosinec - Vánoční svátek

Prodejní doba:

 • Pondělí až pátek 8:00–12:00; 15:00–18:00
 • Sobota 8:00–12:00

Bankovní hodiny:

 • Pondělí až pátek 7:30–12:00; 14:00–15:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrný portugalský vliv, zejména dlouhý oběd. V zemi je relativně bezpečno, obezřetnost je ovšem na místě. Využívání místní taxislužby není problematické, je však třeba se předem dohodnout na ceně. Kreditní karty lze používat pouze v hotelích. Fotografování vojenských objektů či vládních budov je striktně zakázáno.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využití místní zdravotnické péče nelze doporučit. V hlavním městě je jediná nemocnice v zemi (viz. oddíl 1.17), která je však schopna, kromě mnohdy potřebného testu na malárii, provést pouze menší ošetření. Jakýkoliv větší lékařský zákrok je třeba podstoupit mimo zemi (nejblíže v Libreville v Gabonu, avšak raději v Evropě).

Doporučuje se uzavřít před cestou cestovní pojištění na úhradu léčebných výloh.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na ostrovech nejsou zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Ostrov São Tomé: nemocnice Ayres Menezes - 22 1222, 221 233

 • hasiči - 112
 • informace - 103
 • letiště - 22 20 63
 • policie - 22 22 22

Ostrov Príncipe: klinika - 25 10|05

 • hasiči - 25 10 23
 • informace - 103
 • letiště - 25 10 09
 • policie - 25 10 56

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

 • Camara do Comércio, Indústria, Agricultura e Servico, Rua de Mocambique, Caixa Postal 527, Sao Tomé; tel.: +239 122 1484, +239 122 2723, fax: +239 122 2970, e-mail: ccias@cstome.net
 • Ministério da Agricultura e da Pesca, Avenida 12 de Julho, Caixa Postal 47, Sao Tomé; tel.: +239 122 2714, fax: +239 122 2347
 • Ministério de Economia, Direccao do Comércio e Indústria, Largo Alfandega, Caixa Postal 168, Sao Tomé; tel.: +239 122 4690, +239 122 2803, fax: +239 122 2790, e-mai: economia@cstome.net

  Možno využít následující externí zdroj - mbendi:
  http://www.mbendi.com/a_sndmsg/org_srch.asp?gloc=L41&ORGT=G,O,U
.