Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Svazijsko
Svazijsko Svazijsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

V této malé, uzavřené ekonomice, hraje hlavní roli subsistenční… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Zákonem Swaziland Investment Promotion Act z r. 1998 byla zřízena agentura Swaziland Investment Promotion Authority… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Očekává se, že oživení globální ekonomiky by mělo přinést zvýšení zahraniční poptávky, zvláště ze strany evropských zemí a USA, což by mělo způsobit nárůst exportu především zpracovatelského… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

S ohledem na geografickou vzdálenost trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních nebo jihoafrických zástupců, případně podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.