Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Togo Togo

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Tožská republika (République Togolaise)

1.2. Rozloha

 • 56 785 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • cca 6,2 mil.
 • hustota obyvatel : 109,2 obyvatel/km2

Věková struktura:        

 • 0–14let: 42 %
 • 15–64let: 55,3 %
 • nad 65 let: 2,7 %               

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: cca 3 mil

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,5 %

1.5. Národnostní složení

V zemi žije kolem 40 etnických skupin. Nejpočetnější jsou pouze dvě z nich jižní Ewe a severní Kabiyé.

1.6. Náboženské složení

 • křesťané 35 %
 • muslimové 15 %
 • tradiční náboženství 50 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • francouzština
 • místní používané jazyky: Ewe a Mina na jihu země a Kabye a Dagomba na severu

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 5 regionů: De La Kara, Des Plateaux, Des Savanes, Du Centre a Maritime.
 • hlavní město: Lomé – cca 750 tis. obyvatel
 • větší města: Aného, Sokodé, Kpalimé, Atakpamé, Kara

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafrický frank CFAFr (= 100 centimů), 1 USD = 415 CFAFr (polovina roku 2008). CFAFr je společnou měnou osmi (většinou frankofonních) států západní Afriky – členů Západoafrického hospodářského, měnového a celního společenství. Jeho směnný kurs je vázán na Euro.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden,
 • 13. leden,
 • 24. leden,
 • 27. duben,
 • 1. květen,
 • 15. srpen,
 • 24. září,
 • 1. listopad,
 • 25. prosinec,
 • Tabaski,
 • Id al-Fitr,
 • narození Proroka,
 • Velikonoční pondělí,
 • Nanebevstoupení,
 • Bílé pondělí.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat určitou rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Togu je francouzština znalost anglického jazyka je obvykle velmi nízká. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Bližší podmínky využívání místní zdravotní péče nejsou známy. Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění. V případě vážných zdravotních problémů je třeba odletět do České republiky.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Vítězství strany Shromáždění lidu Toga – RTP v říjnových volbách 2007 upevnilo pozici prezidenta Faure Gnassingbé, který navíc převzal v prosinci 2007 resort obrany. Togo bylo a zůstává i v roce 2008 zemí s vysokým korupčním prostředím, nepotismem, zatím složitými podmínkami pro obchod a velkou chudobou.

Pro konsolidaci země a zavádění strukturálních reforem byl bezesporu významný podpis Aide Memoire mezi představiteli Toga a Africkou rozvojovou bankou (AfDB) v Tunisu. Byly tak nastíněny formy a způsob jakým bude možno zrušit dluh, který Togo dluží této bankovní skupině v rámci FSF (Fragile States Facility). FSF byl schálen bankovní radou v závěru března t.r. a napomůže poskytovat další finanční prostředky „fragile“ zemím Afriky, včetně Toga. Nejvyšší představitelé země se netají optimismem v ekonomickou obnovu země. Země přečkala sankce, které byly proti Togu uplatňovaný v uplynulých 15 letech a předpokládá se, že bude možné nejprve investovat do ožebračeného obyvatelstva. Za vydatné pomoci EU, USA a dalších zemí, které jsou největšími partnery Toga, hodlá vláda pracovat napříč celým politickým spektrem v zemi na zlepšení životních podmínek lidí. A obyvatelé Toga od vlády opravdu očekávají mnoho. Země již dostává finanční prostředky na projekty zaměřené na zlepšení vzdělání, čištění vody, infrastrukturu na venkově (dotace EU např. 123 mil. EUR na roky 2008–2011). Rozvojové fondy EU jsou také určeny na vládní a institucionální reformy a celkové ozdravění a obnovu ekonomiky.

Togo se netají zároveň nadějí, že mu bude odpuštěn dluh ve výši 2 mld. USD, které dluží mezinárodním agenturám a zemím Pařížského klubu. Rozhodnutí se očekává do konce letošního roku.

Togo získalo nezávislost v roce 1960 a od té doby prošlo dekádami autoritářských vlád a rovněž obdobím krvavých nepokojů. V zemi probíhají diskuse k možnému ustavní komise pravdy a usmíření, která by napomohla ukončit období politických násilností v roce 2005, kdy zahynulo minimálně 500 lidí. Konzultace, doporučené Komisí pro lidská práva při OSN, mají být ukončeny za tři měsíce a práce komise by následně měla ukončit tento velmi citlivý problém.

Na počátku podzimu t.r. jmenoval prezident Toga Faure Gnassingbe – Gilberta Fossoun Houngbo novým předsedou tožské vlády. Nahradil tak ve funkci bývalého premiéra Toga Kolmana Mally. Oficiální zdroje nesdělili žádný důvod pro rezignaci K. Mally, ozývají se však kritické hlasy, že bývalý premiér nebyl dostatečně silný a fundovaný, aby dokázal řídit jednotlivé členy své vlády, což dokázali odpůrci bývalé vlády dostatečně zhodnotit. Jmenování nového předsedy vlády má patřit mezi údajné snahy prezidenta Gnassingbe podporovat národní usmiřování a rekonstrukci po nepokojích v roce 2005. Analytici dále uvádějí, že nový předseda vlády, zkušený technokrat avšak politický outsider, dokáže vedením vlády a jejími výsledky napomoci znovuzvolení prezidenta Gnassingbe ve volbách v roce 2010.

Bývalá francouzská kolonie Togo je čtvrtým největším producentem fosfátů na světě. WB se v letošním roce dohodla s Togem na rušení národního dluhu a poskytovatelé půjček z očekávají od nového předsedy tožské vlády další upevňování vztahů se zahraničními donory a investory.

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

Kontakt na zastupitelský úřad ČR v Ghaně

Embassy of the Czech Republic
Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5
P. O. Box 5226, Accra - North
Tel : 00233 21 223540, 247 282
Fax: 0023321 225337

Velvyslanec: ing. Miroslav Křenek

Teritoriální působnost ZÚ ČR v Ghaně : Ghana, Togo, Libérie, Sierra Leone, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Niger, Guinea, Guinea-Bissau, Gambie

Kontakt na honorární konzulát v Togu

Honorární konzulát Lomé
Aflao Gakli 75,
Avenue de Pya,
81375, Lomé
Togo

telefon: 00228/2251251
fax: 00228/2251251
e-Mail úřadu: lome@honorary.mzv.cz

Honorární konzul Milan Horáček
mobil : 00228/9042404

//-->

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Togu nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

nejsou k dispozici

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

.