Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Togo Togo

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Tožská republika (République Togolaise)

1.2. Rozloha

 • 56 785 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • cca 6,2 mil.
 • hustota obyvatel : 109,2 obyvatel/km2

Věková struktura:        

 • 0–14let: 42 %
 • 15–64let: 55,3 %
 • nad 65 let: 2,7 %               

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: cca 3 mil

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,5 %

1.5. Národnostní složení

V zemi žije kolem 40 etnických skupin. Nejpočetnější jsou pouze dvě z nich jižní Ewe a severní Kabiyé.

1.6. Náboženské složení

 • křesťané 35 %
 • muslimové 15 %
 • tradiční náboženství 50 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • francouzština
 • místní používané jazyky: Ewe a Mina na jihu země a Kabye a Dagomba na severu

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 5 regionů: De La Kara, Des Plateaux, Des Savanes, Du Centre a Maritime.
 • hlavní město: Lomé – cca 750 tis. obyvatel
 • větší města: Aného, Sokodé, Kpalimé, Atakpamé, Kara

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Západoafrický frank CFAFr (= 100 centimů). CFAFr je společnou měnou osmi (většinou frankofonních) států západní Afriky – členů Západoafrického hospodářského, měnového a celního společenství. Jeho směnný kurs je vázán na Euro.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden,
 • 13. leden,
 • 24. leden,
 • 27. duben,
 • 1. květen,
 • 15. srpen,
 • 24. září,
 • 1. listopad,
 • 25. prosinec,
 • Tabaski,
 • Id al-Fitr,
 • narození Proroka,
 • Velikonoční pondělí,
 • Nanebevstoupení,
 • Bílé pondělí.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat určitou rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Togu je francouzština znalost anglického jazyka je obvykle velmi nízká. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Bližší podmínky využívání místní zdravotní péče nejsou známy. Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění. V případě vážných zdravotních problémů je třeba odletět do České republiky.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Před cestou se doporučuje věnovat pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Velvyslanectví České republiky v Akkře registruje  stále více případů podvodů přes internet, které mají svůj původ v Togu. Podvodníci nabízí milostné vztahy, manželství, neodolatelné obchodní nabídky a pracovní příležitosti, aby své oběti po několika týdnech i měsících zpracovávání požádali o finanční prostředky („snoubenky“ potřebují prostředky na letenku, „obchodníci“ musí zaplatit registrační poplatky, atp.). Velvyslanectví České republiky v Akkře české občany důrazně varuje před zasíláním finančních prostředků neznámým lidem a před „výhodnými“ obchody se vzácnými kovy a kameny. Jedná se o podvod. V případě jakýchkoli pochybností se neváhejte obrátit na Velvyslanectví České republiky v Akkře: accra@embassy.mzv.cz
Více informací naleznete zde:
http://www.mzv.cz/accra/cz/zpravy_a_udalosti/index.html

V Togu je rozšířená pouliční kriminalita. Nedoporučuje se vycházet bez doprovodu a po setmění. Nedoporučuje se pohybovat se pěšky. Vzhledem k početným krádežím a loupežným přepadením se nedoporučuje viditelné nošení cenností (hodinky, prsteny, řetízky, větší hotovost, kreditní karty, mobilní telefony). V případě přepadení by se neměl klást odpor, aby se zamezilo případné nekontrolovatelné reakci ze strany pachatele.

Na pláži by měl člověk být obezřetný, zůstávat pouze ve vyhrazených hlídaných částech. Jednak zde existuje nebezpečí utonutí kvůli silnému spodnímu proudu směřujícímu na otevřené moře, dále pak z důvodu přepadení. Za žádných okolností by člověk neměl zůstávat na pláži po setmění.

Silnice a vozidla jsou převážně v havarijním stavu. Vzhledem k přítomnosti pěších a zvířat na silnici a absenci pouličního osvětlení a osvětlení vozidel, jsou noční jízdy automobilem velmi riskantní. Výstavba silnic a z ní vyplývající dopravní zácpy jsou také často využívány k otevření dveří auta a krádežím. Dveře od auta by proto měly být vždy uzamčeny, okénka zavřena a žádná zavazadla ani předměty (zejména fotoaparáty a mobilní telefony) by neměly být zvenku vidět. I ve vnitrozemí se vyskytují případy předstíraných nehod a silničních blokád využívaných pro ozbrojené útoky banditů. Při dopravní nehodě se proto doporučuje - bez ohledu na příčinu – nezůstávat na místě, ale odjet okamžitě na nejbližší policejní stanici. Vzhledem k tomu, že jsou po setmění často prováděné policejní kontroly, měl by mít člověk u sebe kopii datové stránky pasu a víza.

U všech oblastí souvisejících s bezpečností (veřejné budovy, nádraží, letiště, přístavy, apod.), jakož i letecké pohledy na území Toga, platí zákaz fotografování

Tožský trestní zákon stanovuje vysoké tresty za trestné činy související s drogami. Hrozí pokuty až do výše 200.000 € a odnětí svobody až na 20 let.

Homosexuální chování je trestáno odnětím svobody až na 3 roky a pokutou.

Veřejná prostituce je v Togu sice rozšířená, ale zakázaná a trestaná pokutou nebo vězením. Při jednání s prostitutkami se doporučuje zvláštní opatrnost i kvůli vážnému poškození zdraví (HIV). Pravidelný nebo úzký kontakt s prostitutkami může být považován za trestný čin kuplířství a hrozí pokuta až do výše € 1.500 a trest odnětí svobody až na 5 let. V Togu je navíc poměrně vysoké riziko nákazy virem HIV, mezi místními prostitutkami je infikovanost odhadována na 54 %.

Další dostupné informace:
www.togo.gov.com
www.republicoftogo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

Kontakt na zastupitelský úřad ČR v Ghaně

Embassy of the Czech Republic
Kanda High Road No. 2, House No. C 260/5
P. O. Box 5226, Accra - North

Telefon +233(0) 30 2 223 540, 30 2 247 282
Fax +233 (0) 30 2 225 337
Nouzová linka +233 (0) 247 011 428
E-mail accra@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/accraVelvyslanec: ing. Miloslav Machálek

Teritoriální působnost ZÚ ČR v Ghaně : Ghana, Togo, Libérie, Sierra Leone, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Gambie

Kontakt na honorární konzulát v Togu

Honorární konzulát Lomé
Aflao Gakli 75,
Avenue de Pya,
81375, Lomé
Togo

telefon: 00228/2251251
fax: 00228/2251251
e-Mail úřadu: lome@honorary.mzv.cz

Honorární konzul Milan Horáček
mobil : 00228/9042404

//-->

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Togu nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

nejsou k dispozici

1.18. Internetové informační zdroje

 

1.19. Adresy významných institucí

.