Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Carthago-Tunisia
Tunisko Tunisko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Tuniská republika, ač bez význačnějších přírodních zdrojů a surovinové základny (pouze fosfáty – zásoby odhadované na 30 let, těžba cca 6,5 mil. tun ročně; ropa – kvalitní lehký typ, odhad… více ►

Finanční a daňový sektor

V kapitole finanční a daňový sektor bychom rádi upozornili, že tuniské statistiky často neodpovídají evropským (EU) standardům. Lokální statistiky tak nelze srovnávat ani v členění, ani ve… více ►

Investiční klima

Revoluce v Tunisku na přelomu let 2010/2011 přinesla zemi nejen svobodu, ale také vážné dopady na zdejší ekonomiku. Podle údajů Agentury na podporu zahraničních investic (FIPA) celkem 25… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Tuniská republika se svým současným liberálním trhem (proces liberalizace tuniského trhu pokračuje v souladu se závazky plynoucími z Asociační dohody uzavřené mezi Tuniskem a EU), který v… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Vzhledem k socálním a politickým turbulencím, kterými Tunisko od roku 2011 prochází a které vyvolaly skutečné personální zemětřesení ve vládní garnituře, lze v současné době jen přibližně… více ►

Zahraniční obchod země

Krok za krokem pokračuje tuniský zahraniční obchod v rozvoji a v integraci do světové ekonomiky, i když mezinárodní kontext není nejstabilnější. Lze vypozorovat vývoj od ekonomiky založené na… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

České zboží je možné uplatnit na tuniském trhu za předpokladu předchozího průzkumu trhu, nejlépe prostřednictvím místního zástupce. Jeho úkolem je zajistit spolehlivé distribuční a prodejní… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.