Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Carthago-Tunisia
Tunisko Tunisko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République tcheque et le Gouvernement de la République tunisienne
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2009-04-16 Tunis
Platnost

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération en matiere de tourisme entre le Gouvernement de la République Federative Tcheque et Slovaque et le Gouvernement de la République Tunisienne
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-12-04 Tunis
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi

Název v cizím jazyce Protocole entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Tunisienne relatif au regime des paiements entre les deux pays
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1973-10-03 Praha
Platnost 19.4.1974
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1975-01-31 7/1975

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Název v cizím jazyce Accord sur la coopération culturelle entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Tunisienne
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1963-04-06 Tunis
Platnost 5.7.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1965-10-20 103/1965

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Tunisienne
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-09-02 Praha
Platnost 27.6.1977
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1977-11-23 24/1977

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Název v cizím jazyce Convention Consulaire entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Tunisienne
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1979-04-12 Tunis
Platnost 21.2.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-04-29 44/1981

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání a Dodatkový protokol

Název v cizím jazyce Convention entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Tunisienne relative a l´entr´aide judiciaire en matiere civile et pénale, a la reconnaissance et a l´execution des décisions judiciaires et a l´extradition et Protocole addi...
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1979-04-12 Tunis
Platnost 21.2.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-04-16 40/1981

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Tuniské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-10-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2000-01-05 1/2000

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Tuniské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti

Název v cizím jazyce Protocole d´Accord entre le Ministere de la Defense de la République Tcheque et le Ministere de la Defense Nationale de la République Tunisienne relatif a la Cooperation dans le Domaine Militaire
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2000-05-11 Tunis
Platnost 11.5.2000
Publikace č. 2000-06-02 51/2000

Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Tunisia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-01-06 Tunis
Platnost 8.7.1998
Publikace č. 1998-08-21 203/1998

Dodatkový protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky z 2. září 1976

Název v cizím jazyce Accord Supplémentaire a l´Accord de Coopération Economique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Tunisienne, signé le 2 Septembre 1976
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1983-02-20 Tunis
Platnost 20.2.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Accord entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Tunisienne relatif aux Transports Aeriens
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1963-02-01 Tunis
Platnost 24.7.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-11-25 193/1964

Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération dans le domaine de la Santé Publique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Tunisienne
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-05-29 Praha
Platnost 19.8.1966
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1967-02-28 11/1967

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Tuniské republiky

Název v cizím jazyce Accord de Coopération entre le Ministere de l´Interieur de la République Tcheque et le Ministere de l´Interieur de la République Tunisienne
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1999-05-10 Praha
Platnost 10.5.1999

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku

Název v cizím jazyce Convention entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchecoslovaque et le Gouvernement de la République Tunisienne tendant a eviter les doubles impositions et a prevenir l´evasion fiscale en matiere d´impots sur le revenu et sur la fortune
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1990-03-14 Praha
Platnost 25.10.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-08-21 419/1992

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Tunisienne
Země a mez. organizace Tunisko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1961-04-18 Tunis
Platnost 10.5.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01
.