Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Uganda jezero Bunyonyi
Uganda Uganda

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Ugandská republika
 • The Republic of Uganda
 • Jamhuri ya Uganda

1.2. Rozloha

 • 241 038 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 35,8 mil.

Hustota na km2:

 • 137,1 obyvatel

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 45 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 3,4 %

Demografické složení:

 • 49,5 % muži
 • 50,5 % ženy

1.5. Národnostní složení

Obyvatelstvo tvoří z 99 % přes 20 černošských kmenů dvou základních etnických skupin: bantuské (jih země) a nilotské (sever). Mezi hlavní bantuské kmeny, které představují zhruba dvě třetiny obyvatelstva, patří Gandové, Sogové, Nyorové a Nkolové. Hlavní nilotské kmeny jsou Itesové, Acholiové, Langiové a Karamajongové. V zemi byla nepočetná, avšak ekonomicky významná asijská menšina; Aminova vláda ji v r. 1972 z převážné části vypudila.

1.6. Náboženské složení

 • křesťanství (65 %)
 • islám (15 %)
 • animismus (20 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • angličtina

Ostatní používané jazyky:

 • svahilština
 • lugandština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

 • 111 distriktů

Hlavní město:

 • Kampala - 1,2 mil. obyv.

Další velká města:

 • Mbale
 • Tororo
 • Jinja

Administrativní oblasti:

 • Uganada je rozdělena do čtyř administrativních regionů - Severní, Východní, Centrální (království Buganda) a Západní. Základní jednotkou jsou distrikty, které se dále dělí na sub-distrikty, okresy (counties), sub-okresy, farnosti a vesnice.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • ugandský šilink - USh (kurz 23. 4. 2012: 1USD = 2514,98 USh)

Používání jiných měn: není běžné

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden: Nový rok
 • 26. leden: výročí vládní strany (Hnutí - Movement)
 • 8. březen: Den žen
 • březen/duben: Velký pátek + Velikonoční pondělí
 • 1. květen: Svátek práce
 • 3. červen: Den mučedníků (Martyr´s Day)
 • 9. červen: Den hrdinů (Hero´s Day)
 • 8. září: Veřejný svátek (pohřeb krále Busoga Henry Wako Muloki)
 • 9. říjen: Den nezávislosti (Independence Day)
 • 25. prosinec: Svátek Vánoc
 • 26. prosinec: Boxing Day

Kromě uvedených svátků se slaví ještě muslimský svátek Idd-Fitr, který je 31. dnem od začátku muslimského půstního měsíce ramadánu (přesné datum je každoročně různé).

Pracovní doba:

 • státní úřady po – pá: 9:00 – 16:00
 • banky po – pá: 9:30 – 15:00
 • soukromé firmy po – pá: 9:00 – 17:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V obchodním styku v Ugandě je možno se setkat s představiteli různých komunit, z nichž se každá vyznačuje specifickými znaky při obchodních jednáních. Základní komunity jsou tři: Afričané, asijská komunita a Evropané nebo Severoameričané. Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.

Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U asijského partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně. Dohodnuté dokumenty se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým způsobem. Všechny komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je angličtina; svahilština se při obchodních jednáních téměř nepoužívá.

Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec. Jednat lze denně od 9 hod. až do 16 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka.

Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a vázanka. Pro schůzku s představitelem asijské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem a s vázankou. Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí.

S výjimkou supermarketů a větších (značkových) obchodů není neobvyklé, že se při nákupu o ceně jedná. (Nejvýraznější rozdíly mezi nabízenými a nakonec akceptovanými cenami jsou nákupy předmětů pro turisty. Běžně je možno se smlouváním dostat na úroveň až pouhých 20% z původní nabídky – toto ovšem platí na tržištích pro tento prodej určených.) Smlouvá se o všem – o ceně výrobků, služeb, odměně apod.

Jednání s úřady je někdy velice byrokratické, často však jde o záměrné zdržování vyřízení věci s cílem získat určitou odměnu.

Právní řád vychází z anglického zvykového práva. V případě sporů se doporučuje spory řešit smírnou cestou i za cenu velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro případné vedení soudního sporu je nutno najmout místního právního zástupce. Nejde-li i o velké částky je snazší a lacinější se s žalovanou stranou dohodnout na kompromisu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z českých institucí nemá v Ugandě zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie / záchranka / hasiči 999 
 • Kód pro volání: +256

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Uganda National Chamber of Commerce and Industry

Plot 1A, Kiira Road. Mulago Kampala, Uganda

Tel: +256 (0)75350 3035
Fax: +256 (0)414230310/ 312266324
email: info@chamberuganda.com

web: http://www.chamberuganda.com/node/2

 

Uganda Allied Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Internetový odkaz: http://www.alliedchamber.org/

 

.