Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Zambie sloni
Zambie Zambie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Zambijská republika (Republic of Zambia)

1.2. Rozloha

Celkem 752614 km2, z toho 740724 km2 vlastní území a 11890 km2 vodních ploch. Jedná se o vnitrozemský stát bez vlastního přístupu k moři, přírodní říční hranici se Zimbabwe pak vytváří řeka Zambezi.

Nejnižší zeměpisný bod: řeka Zambezi 329 m n. m.

Nejvyšší zeměpisný bod: Mafinga Hills 2.301 m n. m.

Celková délka zambijských hranic: 5664 km. Země, s nimiž Zambie hraničí, a délka společné hranice:

 • Angola 1110 km
 • Konžská demokratická republika 1930 km
 • Malawi 837 km
 • Mosambik 419 km
 • Namibie 233 km
 • Tanzanie 338 km
 • Zimbabwe 797 km

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 14,2 mil. obyvatel (2013)

Hustota obyvatel na 1 km2:  18,9

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (ve věku 15 – 64 let): 51,4 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Oficiální odhady berou v úvahu dopady vysoké úmrtnosti v důsledku HIV/AIDS, což může mít za následek nižší dosahovaný průměrný věk, vyšší dětskou úmrtnost, vyšší celkovou úmrtnost, nižší počet obyvatel a jejich přírůstek a změny v rozdělení obyvatel podle věku a pohlaví, než by mohlo být jinak očekáváno.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,9 % (2012)

Demografické složení (odhad 2012):

 • 0 – 14 let:                                    46,2 %
 • 15 – 24 let:                                  20 %
 • 25 – 54 let:                                  28,5 %
 • 55 – 64 let:                                  2,9 %
 • 65 let a výše:                               2,4 %  

Průměrná očekávaná délka života při narození: ženy 53,8 let, muži 51,3 let

Počet nově narozených na 1000 obyvatel:  43,1

Počet úmrtí na 1000 obyvatel: 13,4

Celková porodnost:                 5,8 narozených dětí na 1 ženu (odhad 2013)

1.5. Národnostní složení

Zambijské obyvatelstvo je tvořeno z  99,5 % původními africkými kmenovými skupinami, z nichž 36,2 % tvoří Bemba, 17,6 %  Nyanja, 15,1 % Tonga, 8,2 % Rotse, 4,6 % Mambue, 4,6 % Tumbuca a 13,7 % příslušníci dalších kmenů.

V zemi též žije 0,5 % Evropanů a osob jiného původu.

1.6. Náboženské složení

60 %  křesťané (většinou protestanti, dále katolíci a příslušníci afrických křesťanských náboženství),

29 %  islám a hinduismus,

1 %  ostatní, původní náboženství.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem země je angličtina, ale v Zambii se hovoří i řadou místních regionálních jazyků.

Sedmi hlavními z  nich, které jsou využívány i pro vzdělávací a administrativní účely, jsou bemba, lozi, lunda, kaonda, luvale, tonga a nyanja. Dalších na 80 různých místních jazyků bylo identifikováno, z nichž většina patří do skupiny jazyků bantu.

Bemba se svými různými dialekty je velmi rozšířena a používána v severní Zambii a je též de facto lingua franca v Copperbeltu. Jazyky ila a tonga naopak převládají v Jižní provincii.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Zambie má celkem 10 následující provincií:

Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Muchinga, Northern, North-Western, Southern, Western.

Hlavním městem Zambie je Lusaka s cca 1,7 mil. obyvateli (2010).

Další velká zambijská města jsou: Kitwe (504 tis. obyv.), Ndola (455 tis. obyv.), Kabwe (203 tis. obyv.), Chingola (157 tis. obyv.), Livingstone (136 tis. obyv.), Mufulira (125 tis. obyv.) – údaje o počtu obyvatel odrážejí poslední sčítání lidu v roce 2010.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou Zambie je zambijská kwacha, která se dělí na 100 ngwee.  Nově se pro ni používá mezinárodní kód ZMW – v místním platebním styku je ale též používána zkratka K. V roce 2012 se uskutečnila měnová reforma, při níž byly zavedeny nové mince a bankovky v kurzu 1 ZMW : 1000 ZMK. V průběhu roku 2013 jsou postupně z oběhu stahovány staré bankovky a nahrazovány novou měnou, tzn. mincemi v nominální hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 a 50 ngwee a dále bankovky v nominální hodnotě 2, 5, 10, 20, 50 a 100 kwacha. Platnost starých bankovek končí k 30. 6. 2013.

Dne 18. 5. 2012 byl přijat prováděcí předpis č. 33 k zákonu o Zambijské centrální bance, který nakazuje v domácím peněžním styku využívat pouze domácí měnu, a to pod hrozbou nezanedbatelných trestů.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Oficiální státní svátky:

1. leden                                                                      Nový rok
11. březen                                                                  Den mládeže
1. květen                                                                    Den práce
25. květen                                                                  Den africké svobody
1. pondělí v červenci                                                   Den hrdinů následovaný Dnem jednoty
1. pondělí v srpnu                                                       Den zemědělců
24. říjen                                                                      Den nezávislosti
25. prosinec                                                               Vánoce

Pohyblivými náboženskými svátky jsou pak navíc Velký pátek a Velikonoční pondělí.

Obvyklá pracovní a prodejní doba:
Pracovní doba úřadů, bank a obchodů je zpravidla v období pondělí – pátek od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 16:00. O sobotách pak od 8:30 do 12:00.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit přežívající britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám.

Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU.

Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z barier obchodních styků.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČSSR a Zambií byla sice uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha 18. 6. 1987), podle které by měla být v případě potřeby poskytnuta nutná zdravotní péče občanům smluvních stran bezplatně. Sukcese této smlouvy ve vztahu k ČR nebyla zatím zambijskou vládou potvrzena.

Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost a kvalitní cestovní a zdravotní pojištění na celou dobu pobytu.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Výjimku představují soukromé kliniky v největších městech.

Doporučuje se očkování proti žluté zimnici, dále proti meningokokové encefalitidě, břišnímu tyfu a žloutence typu A i B. Na celém území Zambie s výjimkou nejvyšších poloh se vyskytuje malárie, proto se doporučuje užívat profylaxi proti této nemoci. Léky lze koupit na místě (ovšem jen ve větších městech). Z důvodu možného výskytu cholery je třeba pečlivě zachovávat hygienické zásady.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Zambii neexistuje žádné zastoupení Českých center, CzechTrade, CzechInvest či CzechTourism. Nejbližší pobočka CzechTrade se nachází v jihoafrickém Johannesburgu:

Czech Trade, 357, Rivonia Boulevard, Johannesburg
Poštovní adresa: P.O.Box 3520, 2128 Rivonia, South Africa,
Tel: +27 11 5190902
Internetová adresa: www.czechtrade-sa.co.za
E-mail: johannesburg@czechtrade.cz

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Pro přivolání pomoci v nouzi lze použít číslo 999, dále existují zvláštní nouzové linky ambulance a policie (991) a hasičského sboru (993). Spolehlivost těchto spojení je však proměnlivá, obzvláště pak mimo hlavní město.
Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. Ve třech městech fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby Special Emergency Services (www.ses-zambia.com):

Lusaka - mobil: +260 977 770305, +260 977 770302; tel: +260 211 273302-7;
Livingstone - mobil: +260 977 740307, +260 977 740308; tel: +260 332 2330;
Kitwe - mobil: +260 977 770306,  +260 977 770306; tel: +260 221 1182.

1.18. Internetové informační zdroje

Úřad vlády                                          www.state.gov.zm
Ústřední statistický úřad                       www.zamstats.gov.zm

Média a tiskové agentury:

1)                  Daily Mail (www.daily-mail.co.zm)
2)                  The Post (www.postzambia.com)
3)                  Times of Zambia (www.times.co.zm)
4)                  Lusaka Times (www.lusakatimes.com)
5)                  Zambian National Broadcasting Corporation (www.znbc.co.zm)
6)                  Zambia Reports (www.zambiareports.com)
7)                  Zambia News and Information Services (www.zanis.org.zm)
8)                  Zambia 24 (www.zambia24.com)

Tiskový přehled s významným podílem ekonomického zpravodajství:

9)                  Zambia Weekly (www.zambia-weekly.com)

Agentury na podporu obchodu a investic a další využitelné zdroje informací:

1)                  Zambia Development Agency (www.zda.org.zm)
2)                  Zambia Business Licensing Portal (www.businesslicenses.gov.zm)
3)                  Patents and Companies Registration Agency (www.pacra.org.zm)
4)                  Zambia Revenue Authority (www.zra.org.zm)
5)                  Public Procurement Auhority (www.ppa.org.zm)
6)                  Zambiz (www.zambiz.co.zm)
7)                  Mpoto (www.mpoto.info)

1.19. Adresy významných institucí

Zambia National Tourist Board
P.O. Box 30017
Lusaka
Tel: 260 1 229087/90
Fax: 260 1 225174
www.zambiatourism.com

Zambia Privatisation Agency
P.O. Box 30189
Lusaka
Tel: 260 1 223859
Fax: 260 1 225270
www.zpa.org.zm

Zambia Investment Centre
P.O. Box 34580
Lusaka
Tel: 260 1 255240
Fax: 260 1 252150
www.zic.org.zm

Export Board of Zambia
P.O. Box 30064
Lusaka
Tel: 260 1 228106/7
Fax: 260 1 222509
www.ebz.co.zm

Zambia Revenue Authority
P.O. Box 35710
Lusaka
Tel: 260 1 223233
Fax: 260 1 222729
www.zra.org.zm

.