Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Západní Sahara - dálnice N1 v poušti
Západní Sahara

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Marocké království
 • Al-Mamlaka al-Maghribíja
 • Royaume du Maroc

1.2. Rozloha

 • 446 550 km2 bez území Západní Sahary
 • 710 850 km2 oficiálně udávaná rozloha s územím Západní Sahary

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel (2011): 31,968 mil. (58 % obyvatel žije ve městech - roční nárůst míry urbanizace = cca 2,1 %),

Hustota zalidnění:  66,9 obyvatel/km2 (bez oblasti Západní Sahary), 42 obyvatel/km2 (včetně oblasti Západní Sahary)

Ekonomický aktivní obyvatelstvo (2011): 11,6 mil.

Míra ekonomické aktivity (2011): 49,6 %

Míra nezaměstnanosti (2011): 8,65 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek (2011): 1,067 %

Demografické složení obyvatelstva (2011) – populace ve věku:    

0-14     = 27,0 %

15-59   = 64,4 %                        

60+      = 8,6 %

1.5. Národnostní složení

 • Maročané (99,5 %)
 • Mauretánci
 • Senegalci
 • Evropané

1.6. Náboženské složení

Islám je státním náboženstvím (cca 98,7 % obyv.).

Křesťanství (1 % obyv.)

Judaismus (0,2 %) – většina z dříve početné židovské komunity (v pol. 40.let 20. stol. čítající až 300 000 osob) odešla ze země po Druhé světové válce a zejména v 60. letech, nynější odhad židovské komunity v Maroku je kolem 5 000 osob

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština, nově od června 2011 i berberština.

V úředním styku je též běžně používáná francouzština.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země se oficiálně administrativně člení na 16 regionů, které zahrnují 42 provincií a 26 městských prefektur. Navzdory fungujícímu systému nepřímých voleb do komunálních rad je reálná moc orgánů místní správy v rukou wali/ů (představitelé regionů) a guvernérů (představitelé provincií a prefektur) jmenovaných ministrem vnitra. V březnu 2011 byl zveřejněn návrh nového regionálního uspořádání, které počítá již jen s 12 regiony a posílením pravomocí místních samospráv.  

1.  Rabat - Salé - Zemmour - Zaer :  1 provincie + 3  prefektury

2. Grand Casablanca :  8 prefektur

3.  Guelmim - Es-Semara :  5 provincií

4.  Souss - Massa - Draa :  5 provincií + 2 prefektury

5.  Gharb - Cherarda - Béni Hssen:  2 provincie

6.  Chaouia - Ouerdigha:  3 provincie 

7.  L´Oriental (východní region) :  6 provincií

8. Laâyoune - Boujdour – Sakia el Hamra:   1 provincie + 1 prefektura

9. Doukkala - Abda :   2 provincie

10. Tadla - Azilal : 2 provincie

11. Meknes - Tafilalet :   3 provincie + 2 prefektury

12. Fes-Boulemane :   2 provincie + 3  prefektury

13. Taza - Al Hoceima - Taounate :  3 provincie

14. Tanger - Tétouan :  2 provincie + 3 prefektury

15.  Marrakech - Tensift - Al Haouz:  4 provincie + 3 prefektury

16. Oued Ed-Dahab - Lagouira :  1 provincie

(pozn.: Provincie Oued Ed-Dahab-Lagouira je Marokem proklamována za součást území – jedná se však o region Západní Sahary, o jehož administrativní statut se vedou spory. Součástí sporného západosaharského území jsou i části regionů Guelmim-Es Smara a Laâyoune - Boujdour– Sakia el Hamra)

             

Hlavní město:

Rabat, souměstí Rabat-Salé (2010) - 1 732 580 obyv., 2,5 mil. aglomerace

 

Další významná města a jejich počet obyvatel (2010):

            Casablanca  3 958 000      

            Fes  1 520 000      

            Marakéš  975 000

            Tanger   739 000

            Agadir    621 000

            Kenitra   593 000

            Meknes  578 000

            Tetuán   468 000

            Oujda   414 000                                                              

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 dirham (MAD) = 100 centimů, v některých mezinárodních hotelech jsou akceptovány volně směnitelné měny, především euro a USD

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky v letech 2011 a 2012

Datum 2011*Datum 2012*Název svátku
1. ledna1. lednaNový rok
11. ledna11. lednaStátní svátek (vydání Manifestu nezávislosti roku 1944)
16. února5. únoraAid  Al Mouloud (narození Proroka Mohammeda)
1. května1. květnaSvátek práce
30. července30. červenceSvátek trůnu (nástup krále Mohammeda VI na trůn v r. 1999)
14. srpna14. srpnaOued Eddahab (Svátek provincie Sahara)
20. srpna20. srpnaSvátek revoluce, krále a lidu
21. srpna21. srpnaSvátek mládeže
cca 1. srpnacca 20. červencePočátek postního měsíce Ramadánu
cca 31. srpnacca 20. srpnaAid Al Fitr (ukončení ramadánu)
6. listopadu6. listopaduSvátek Zeleného pochodu
18. listopadu18. listopaduSvátek nezávislosti
cca 7 listopaducca 26. říjnaAid Al Adha (svátek přinášení obětí, 70 dnů po ukončení ramadánu)
27. listopadu15. listopadu1er Moharrem(Nový rok 1433 začíná v listopadu 2011)

* kurzívou vyznačeno u pohyblivých svátků, které se řídí podle islámského kalendáře.

            Pracovní a prodejní doba

            Pracovní týden začíná v pondělí a končí v pátek, sobota a neděle jsou dny volna. Většina obchodů je však v sobotu otevřena. V pátek, který je dnem velké modlitby (kolem 13:00 hodin), mohou být některé obchody odpoledne uzavřeny. Obvyklá pracovní doba je od 9:00 do 12:30 hod. a od 14:30 do 18:30 hod. Státní správa přešla v roce 2005 na souvislou pracovní dobu od 8:30 hod. do 15:30 hod. Práce bývá upravována v měsíci Ramadánu, kdy je krácena na dobu od 9:30 do 14:00 hodin. Rovněž banky mají v době Ramadánu pracovní dobu o 1 až 2 hodiny kratší.

            Úřední hodiny Velvyslanectví ČR v Rabatu:

            pondělí až pátek  - 8,00 až 16,15 hod

            Úřední hodiny Velvyslanectví Marockého království v Praze:

            pondělí až pátek - 9,00 až 15,00 hod

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Místní zvyklosti

Maroko je islámská země, v níž je třeba ctít místní zvyky a respektovat určité zákazy vyplývající z tohoto náboženství. Není vhodné organizovat obchodní schůzky na pátek, který je hlavním modlitebním dnem. V období měsíce Ramadánu je třeba respektovat půst věřících, nekouřit, nejíst a nepít na veřejnosti. Jídlo nebo kouření na ulici je v tomto období trestné. Tato omezení se nevztahují na provoz a prostory vybraných hotelů a restaurací, kde jsou ubytováni a stravují se cizinci.

Jazyk

Ačkoliv je úředním jazykem arabština a nově též berberština, zůstává francouzština nejfrekventovanějším obchodním jazykem. V severních pobřežních oblastech je též rozšířená znalost španělštiny. Komunikace v anglickém jazyce nepatří k základní výbavě marockých obchodníků, avšak i to se mění u mladé generace. Jednání v arabském jazyce, nebo jeho alespoň částečná znalost, jsou velice ceněny, je však třeba mít na paměti, že marocká arabština není zdaleka blízká  klasické arabštině. Prostý Maročan často není schopen přesně porozumět textu v klasické arabštině.  

Charakteristika jednání

Schůzky ve firmě u marockého partnera bývají sjednávány obvykle na 10:00 hod. dopoledne. Společenská setkání jsou pak orientována na večerní dobu.

Marocké soukromé firmy vysílají na jednání jednoho nebo dva zástupce, kteří mívají rozsáhlé pravomoci. Je možné očekávat spíše dlouhá jednání s rozvláčnými úvodními proslovy. Přestávky v jednání jim nevadí, s lehkostí je přijímají a často také navrhují. Někteří bývají emotivní, sebevědomí, dokáží dát najevo i zlost, ale zpravidla jde o součást taktiky. Pokud je sjednána dohoda, drží se marocká strana spíše jejího doslovného znění (zejména v arabském jazyce) a myšlenky, s níž byla dohoda sepisována, nehrají pro její pozdější výklad velkou roli. Maročtí obchodníci neradi zacházejí do podrobností, dávají přednost řešení jako celku. Neradi se baví o konkrétní ceně zboží. Při jednání jen zřídka a velice pomalu ustupují. Problémem bývá dodržování časových harmonogramů sjednaných obchodů. V případě vyskytnutí se obtíží při realizaci obchodu byly zaznamenány případy, kdy daný subjekt volil vyčkávací taktiku a nehlásil se k odpovědnosti.

Uvedenou charakteristiku je třeba přijímat s rezervou, neboť se může měnit prostředím i dobou.

Kultura

Rozdílnost kultur by se v ojedinělých případech mohla stát příčinou nedorozumění nebo faux pas. Jednotný návod pro jednání s marockým partnerem však neexistuje. Obecně platí dvě zásady:

a) při jednání dbát zvýšenou měrou na zásady lidského taktu, zejména u citlivých otázek,
     k nimž patří víra, manželka a rodina,

b) dodržovat základní pravidla společenského chování.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče

Vybavení a úroveň státních zdravotnických zařízení (cca 80 státních nemocnic) vyhovuje pouze základnímu ošetření. Ve vážnějších případech je vhodnější vyhledat lékařskou pomoc na specializované soukromé klinice, kde je však třeba počítat s vysokými finančními náklady, často je nutné platit za ošetření v hotovosti. V zemi je kolem 50 soukromých klinik, většina na relativně dobré úrovni. V Casablance a Rabatu je řada anglicky hovořících lékařů. Zubní lékařství je na poměrně dobré úrovni.

Zdravotní pojištění

Platnost mezistátní dohody, uzavřené mezi Českou republikou a Marokem a zaručující poskytnutí nezbytné první pomoci českým občanům v Maroku zdarma, bude ukončena k 22. lednu 2012. Pro všechny cesty do Maroka proto doporučujeme uzavřít plné zdravotní pojištění, zahrnující případnou leteckou repatriaci do ČR.

            Mezi Marokem a EU neexistuje jednotná dohoda týkající se poskytování lékařské péče občanům. Využívání lékařské péče občany EU tedy závisí na konkrétních bilaterálních dohodách mezi zeměmi EU a Marokem.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízové formality

Držitelé cestovních pasů České republiky nepotřebují ke vstupu do Maroka vízum pro pobyt nepřesahující 90 dnů. Zrušení vízové povinnosti pro občany ČR je v platnosti od 1.1.2005 bez rozlišení účelu pobytu. Občané ČR musí být pro pobyt vybaveni přiměřenou částkou finančních prostředků s ohledem na předpokládanou délku a účel pobytu. V případě, že občan ČR hodlá v rámci pobytu do 90 dnů vykonávat na marockém území výdělečnou činnost, je povinen si předem obstarat od marockého ministerstva práce pracovní povolení. Přihlašovací povinnost v Maroku plní hotely, kempy a ostatní ubytovací zařízení.
Pro dlouhodobý pobyt v Maroku je nutné zažádat o vystavení osobního identifikačního dokladu na úřadovně "Sûreté nationale" v místě bydliště v Maroku, po výjezdu a návratu do Maroka je nezbytné požádat o reentry víza.
Před cestou se doporučuje ověřit u marockého velvyslanectví v Praze, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Celní formality, očkování

Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení, předmětů osobní potřeby, filmů, tabáku (200 gramů) a potravin (včetně alkoholu – limitem je 1 láhev na osobu). Všechno ostatní zboží by mělo být nahlášeno na celnici, přičemž na zboží, které nemá obchodní charakter, clo uvaleno nebude.

Dovoz deviz není omezen, nicméně dovoz deviz ve formě bankovek, jejichž hodnota by při výměně přesahovala 100.000 marockých dirhamů (MAD) – tj. cca 220 000 CZK, je třeba nahlásit na celní správě při vstupu do země. Dovoz marockých dirhamů je povolen jen do výše 1.000 MAD.

Při cestě do Maroka motorovým vozidlem předkládá řidič při vstupu do země platné doklady k vozidlu, tj. technický průkaz a doklad o zaplacení povinného ručení, tzn. zelenou kartu vystavenou pro vozidlo Českou pojišťovnou nebo jinou autorizovanou institucí, s platností i na území Maroka (pojištění je možné uzavřít na hranicích). Povolení k užívání vozidla na marockém území je udělováno na dobu maximálně 6 měsíců, přičemž při překročení dané doby může být vlastníkovi vozu udělena vysoká pokuta. Po uplynutí této lhůty musí být vozidlo zaregistrováno na Ministerstvu dopravy Maroka. Pro konkrétní podmínky doporučujeme navštívit stránky marocké celní správy www.douane.gov.ma.

Pro cestu do Maroka není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Je však doporučováno očkování proti žloutence A, B a břišnímu tyfu.

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Bezpečnostní situace na hlavních turistických trasách je dobrá, přesto je žádoucí sledovat aktuální dění a případně konzultovat Velvyslanectví ČR v Rabatu. V Maroku se od počátku roku 2011 uskutečnila řada demonstrací, požadujících reformu politického systému a změny zejména v sociální oblasti. Některé z manifestací byly provázeny nepokoji a střety s policejními složkami. Sociální napětí v zemi přetrvávalo i po přijetí nové ústavy v referendu 1. 7. 2011.  Na konec listopadu 2011 byly vypsány předčasné volby, v nichž zvítězila umírněná islamistická strana PJD, jež byla vzápětí pověřena úkolem sestavit koaliční vládu.

Ačkoli obecně vzato není marocká společnost nakloněna extremismu, v posledních letech se zde odehrálo několik bombových atentátů – v Casablance v roce 2003 a 2007 a naposledy v dubnu 2011 odpálil extremistický atentátník nálož v turisty vyhledávané kavárně Argana na hlavním marrákéšském náměstí Džamá al-Fna (17 obětí).

V marockých městech je třeba si dávat pozor na pouliční kriminalitu, zvláště na kapesní krádeže, strhávání kabelek nebo batohů z jedoucího motocyklu a vykrádání aut. Rovněž nedoporučujeme nošení nápadné bižuterie či jiných cenností zejména ve večerních hodinách v centrech měst či okrajových čtvrtích velkých aglomerací.

Zvýšenou opatrnost je třeba zachovávat při cestování po severomarockém Rifu - tato oblast, kde se ve velké míře pěstuje konopí k výrobě drogy, je do značné míry kontrolována místními mafiemi, které se mohou pokusit využít vozidlo cizince k nevědomému či vědomému transportu drog do Evropy. Držení a přeprava jakéhokoliv množství drog je v Maroku trestná. Tresty jsou vysoké a odvíjí se od množství držené či pašované drogy. Trest se kromě odnětí svobody v marocké věznici (minimálně na 18 měsíců) skládá také z velmi vysoké pokuty, jejíž nezaplacení bývá dále trestáno prodloužením původní délky odnětí svobody o další měsíce či roky.

 Hůře přístupná je oblast Západní Sahary, lze se zde setkat s problémy na hranicích při vstupu do tohoto regionu. Rovněž je třeba upozornit, že zejména odlehlé oblasti Západní Sahary jsou zatíženy výskytem pozemních min. Cestování do tohoto regionu se nedoporučuje.

Všem občanům ČR cestujícím do Maroka doporučujeme se registrovat do aplikace Ministerstva zahraničních věcí DROZD (http://drozd.mzv.cz/), která slouží k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených institucí nemá v Maroku své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

- telefonní předvolba pro volání do Maroka: 00 212

Nouzová telefonní linka Zastupitelského úřadu v Rabatu:

00 212 6 61 18 71 74 (v případě volání z marocké sítě - 06 61 18 71 74)

 Policie (ve městech) 19
královské četnictvo – Gendarmerie royale (mimo aglomerace) 177
S.O .S. nehody (ambulance) 150

hasiči a rychlá lékařská pomoc 15

Pozn.: Uvedená „krátká“ čísla dle zkušenosti velvyslanectví nefungují vždy zcela spolehlivě. V takovém případě je nezbytné telefonovat na číslo 160 – Informace o telefonních číslech, jenž funguje spolehlivě.


Rabat - záchranná služba:
Samu (Service Privé d`Assistance Médicale Urgente) - 05 37 73 73 73
S.o.s. Médecins Rabat /Salé - 05 37 20 20 20

Casablanca - záchranná služba:
Samu - 05 22 25 25 25
S.o.s. Médecins Casablanca - 05 22 98 98 98

 

Opravy a odtahy motorových vozidel                                  0522 272727

Mezinárodní pojišťovny

 • Maroc Assistance                       0522 303030
 • Mondial Assistance                    0522 313150

Rychlé převody peněz ze zahraničí – Western Union          0522 208080

1.18. Internetové informační zdroje

Pravidelné zprávy o vývoji a trendech marockého hospodářství publikuje Ministerstvo hospodářství a financí (mj. měsíční „Note de conjoncture“ - www.finances.gov.ma/depf) a Vysoký úřad pro plánování, jenž provádí hlavní statistická šetření (souhrnné studie o stavu ekonomiky jsou zveřejňovány čtvrtletně - www.hcp.ma).    

Další zdroje:

1.19. Adresy významných institucí

Ministère de l´Economie et des Finances (Ministerstvo hospodářství a financí)

Av. Mohammed V
Rabat - Chellah
Tel: 05 37 67 75/01 až 08

Fax: 05 37 67 75 26

E-mail: internet@finances.gov.ma

http://www.finances.gov.ma

 

Ministère de l´Equipement et des Transports (Ministerstvo vybavení a dopravy)

Quartier Administratif

Rabat – Chellah

Tel: 00212 537 6841 51

Fax: 00212 537 766633

http://www.mtpnet.gov.ma

 

Ministère de l`Energie, des mines, de l`eau et de l`environment(Ministerstvo energetiky, dolů, vody a životního prostředí)

Rue Marouane Saadi

Lot Agdal Rabat

Tel: 00212 537 688400

Fax: 00212 537 688875

http://www.mem.gov.ma/

 

Ministère de l`Agriculture et de la pêche maritime(Ministerstvo zemědělství a mořského rybolovu)

Place Abdellah Chefchaouini

B.P. 607

Rabat Chellah

Tel: 00212 537 765530

Fax: 00212 537 765081

http://www.agriculture.gov.ma/

 

Ministère de l`Industrie, du Commerce et des nouvelles technologies(Ministerstvo průmyslu, obchodu a nových technologií)

B.P.609 Quartier Administratif

Rabat Chellah

Tel: 00212 537 766698

Fax: 00212 537 768933

http://www.mcinet.gov.ma/

 

 

Ministère du Commerce extérieur(Ministerstvo zahraničního obchodu)

63, Av. Moulay Youssef

Rabat

Tel: 00212 537 706389

Fax: 00212 537 735143

http://www.maroc-trade.gov.ma

 

Ministère du Tourisme et de l`artisanat(Ministerstvo turistiky a řemesel)

Av. Ennakhil

Hay riad Rabat

Tel: 00212 537577800

Fax: 00212 537 577901

http://www.tourisme.gov.ma/

 

Ministère des Affaires étrangères et de la coopération (Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce)

Av. Roosvelt

Rabat

Tél: 00212 537 76 11 23

Fax: 00212 537 76 46 79

http://www.diplomatie.ma/

 

Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d´Industrie et de Services (FCMCIS)

 6, Rue Erfoud

Hassan – Rabat

Tel.: 00212/537/767 051, /767 078

Fax: 00212/537/767896

E-mail: fcmcis@menara.ma

 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

23, Bd Mohamed Abdou

Quartier Palmiers – Casablanca

Tel.: 00 212 5 22 99 70 00

Fax: 00 212 5 22 98 39 71

E-mail: cgem@cgem.ma

www.cgem.ma

 

Direction Générale de l´Office des Foires et Expositions de Casablanca

Rue Tiznit

Casablanca

Tel.: 00 212 522 201 157

Fax: 00 212 522 26 49 49

E-mail: foire@ofec.ma

.