Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Zimbabwe vodopády
Zimbabwe Zimbabwe

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Zimbabwská republika (Republic of Zimbabwe)

1.2. Rozloha

Rozloha celkem:

 • 390 580 km2,  z toho 386 670 km2  vlastní území a 3 910 km2 vodních ploch.

Celková délka zimbabwských hranic:

 • 3066 km. Země, s nimiž Zimbabwe hraničí a délka hranic:
  • Botswana 813 km
  • Mosambik 1231 km
  • JAR 225 km
  • Zambie 797 km.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 12,6 mil. (odhad 2012)

Průměrná hustota obyvatel na 1 km2 :

 • 31

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • ve věku 15 - 64 let: 54,3 % obyvatelstva (z toho 3,1 mil. mužů a  3,5 mil. žen)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 4,4 % (odhad 2012).

Demografické složení (odhad 2011):

     0 – 14 let:                           41,9 % (chlapci 2,5 mil. / dívky 2,5 mil.)

   15 – 64 let:                           54,3 % (muži 3,1 mil. / ženy 3,5 mil.)

65 let a výše:                              3,8 % (muži0,2 mil. / ženy0,3 mil.)

Průměrný věk (medián):

 • 18,3 let

Odhad podílu obyvatelstva HIV pozitivního:

 • 14,3 %
 • počet úmrtí na AIDS ročně 83 000

1.5. Národnostní složení

Zimbabwské obyvatelstvo je tvořeno z  98 % původními africkými kmenovými skupinami (z toho Šona činí 82%, Ndebele 12 %, ostatní etnika 2 %) a z 1 % míšenci a z méně než 1% bělochy.

1.6. Náboženské složení

 • 50 %  synkretické (směsice křesťanského a domorodého náboženství),
 • 25 %  křesťanské (anglikánské, římsko-katolické, protestantské),
 • 24 %  tradiční domorodá náboženství,
 • 1 %  ostatní (islám, hinduismus, judaismus).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem Zimbabwe byla doposud angličtina, nová ústava schválená v roce 2013 však uznává 16 oficiálních jazyků (kromě převládající šonštiny, ndebelštiny a angličtiny i veškeré minoritní jazyky a znakovou řeč). Šonštinu (Shona) aktivně využívá cca 70 % obyvatelstva a ndebelštinu (Sindebele) 30 %. Angličtinu ovládá většina obyvatel i mimo velká sídla.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

8 provincií:

 • Manicaland
 • Mashonaland Central
 • Mashonaland East
 • Mashonaland West
 • Masvingo
 • Matabeleland North
 • Matabeleland South
 • Midlands

2 města se zvláštním statutem:

 • hlavní město Harare
 • město Bulawayo

Hlavní město Harare:

 • 1,6 mil. obyvatel (odhad 2009)

Další velká zimbabwská města (počet obyvatel v tisících):

 • Bulawayo (790)
 • Chitungwiza (365)
 • Gweru (160)
 • Kwekwe (95)
 • Mutare (85)
 • Kadoma (85)
 • Masvingo (65)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Zimbabwský dolar (mezinárodní kód ZWD, místní používaná zkratka Z$), byl v letech 2002 – 2009 stižen astronomickou inflací (až biliony procent). Od února 2009 se zimbabwský dolar přestal používat, v dubnu 2009 vláda formálně pozastavila jeho používání na jeden rok a schválila v podstatě neomezené používání směnitelných měn. Ani v roce 2013 není návrat k místní měně na pořadu dne.

V současné době se jako hlavní platidlo používá americký dolar (USD). V USD účtují všechny veřejné instituce. Paralelně obíhá jihoafrický rand (ZAR). V blízkosti hranic s Botswanou obíhá též botswanská pula. 

Peněžní transakce probíhají většinou v hotovosti, k dispozici přitom vůbec nejsou americké centy a k placení částel nižších než 1 USD jsou využívány ZAR. Jiné než výše uvedené měny (včetně eur) je obtížné směnit. Mezinárodní platební karty mají velmi omezenou použitelnost. 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden - New Year´s Day (Nový rok)
 • Velikonoční pátek, sobota a neděle (pohyblivé)
 • 18. duben - Independence Day (Den nezávislosti, oficiální státní svátek země)
 • 1. květen - Worker´s Day (Den pracujících)
 • 25. květen - Africa Day  (Den Afriky)
 • druhé srpnové pondělí - Heroes´ Day (Den hrdinů)
 • druhé srpnové úterý - Defence Forces Day (Den ozbrojených sil)
 • 22. prosinec - National Unity Day (Den národní jednoty)
 • 25. prosinec - Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • 26. prosinec - Boxing Day (2. svátek vánoční)

Další svátky může vyhlásit osobně prezident republiky jako dodatečné dny volna v souladu s čl. 2 (odst. 2) zákona  Public Holidays and Prohibition of Business Act.

Obvyklé úřední hodiny na úřadech:

 • pondělí – pátek od 08:00 hod. do 16:30 hod.

Obvyklá otevírací doba bank:

 • pondělí – úterý a čtvrtek – pátek od 08:00 hod. do 15:00 hod.,
 • středa od 08:00 hod. do 13:00 hod. 
 • sobota od 08:00 hod. do 11:30 hod.

Obvyklá otevírací doba v obchodech:

 • pondělí – pátek od 8:00 do 16:30 (případně 17:00) hod., často s polední přestávkou, supermarkety do 18:00 hod. bez polední přestávky
 • sobota od 8:00 do 12:30 hod.
 • neděle od 8:00 do 13:00 hod. (pouze supermarkety)

Úřední doby a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou zkracovány např. v případě odstávek elektrické energie).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrná britská tradice. Nicméně rozhodovací procesy státních institucí jsou zdlouhavé.

Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě. Konzervativní oblékání se doporučuje i ženám.Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, takže za veškerá ošetření je třeba zaplatit v hotovosti.

Zdravotnická zařízení v Zimbabwe trpí vážným nedostatkem základního přístrojového vybavení a materiálu. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v soukromých zařízeních v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky. Na venkově zpravidla není dostupná ani nejzákladnější péče.

Podstatné je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Zimbabwe neexistuje žádné zastoupení Českých center, CzechTradu, CzechInvestu ani CzechTourismu.

Nejbližší pobočka CzechTrade se nachází v jihoafrickém Johannesburgu:

Czech Trade, 357, Rivonia Boulevard, Johannesburg
Poštovní adresa: P.O.Box 3520, 2128 Rivonia, South Africa,
Tel: +27 11 5190902
Internetová adresa: www.czechtrade-sa.co.za
E-mail: johannesburg@czechtrade.cz

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

994 – rychlá záchranná pomoc
993 – hasiči
995 – policie (v Harare lze využít též telefon +263 4 777777)

Funkčnost těchto spojení je ale nestálá a ani úspěšné spojení s operátorem nezaručuje rychlou a kompetentní reakci. Zejména mimo velká města mohou být pohotovostní linky zcela nepoužitelné.

Další užitečná telefonní čísla:
+263 4 700666/8, 707072 - Trauma Center - 24-hodinová lékařská pohotovost
+263 4 339933/4/5/6 - nemocnice sv. Anny (St. Anne´s Hospital)
+263 4 251180/99 - 24-hodinová lékařská pohotovost v Avenues Clinic
+263 4 700 636 - telefonní číslo ZÚ ČR.

Je možno také volat na mobilní telefon konzulární pohotovosti +263 772 154 177. Vzhledem k nekvalitní místní telefonní síti je nepravděpodobné, že se volající dovolá na první pokus, proto doporučujeme volání opakovat.

Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. V největších městech a hlavních turistických destinacích fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby MARS (www.mars.co.zw). Před cestou se doporučuje ověřit, zda sjednané cestovní připojištění hradí i zásahy této soukromé firmy. V opačném případě lze přímo v Zimbabwe sjednat minimálně měsíční pojištění zajišťující příjezd sanitního vozu v případě potřeby.

1.18. Internetové informační zdroje

1)                 Vládní server (www.gta.gov.zw)
2)                 ZimTrade (www.zimtrade.co.zw)
3)                 Zimbabwe Investment Authority (www.zia.co.zw)
4)                 Zimbiz (www.zimbiz.com)
5)                 Zimbabwe International Trade Fair Company (www.zitf.net)
6)                 Ministry of Finance (www.zimtreasury.org/investment.cfm)

Média a tiskové agentury:

Zimbabwská periodika zaměřená prioritně na obchod a ekonomiku:
1)        The Financial Gazette (www.financialgazette.co.zw)
2)        Zimbabwe Independent (www.theindependent.co.zw)
Periodika se zvláštními obchodně-ekonomickými přílohami:
3)        The Herald (www.herald.co.zw)
4)        Daily News (www.dailynews.co.zw)
5)        News Day (www.newsday.co.zw)

Další zpravodajské zdroje pokrývající též obchodně-ekonomickou problematiku:
6)        Chronicle (www.chronicle.co.zw)
7)        The Standard (www.thestandard.co.zw)
8)        Zimbabwe Broadcasting Corporation (www.zbc.co.zw)
9)        The Sunday Mail(www.sundaymail.co.zw)
10)      The Zimbabwean (www.thezimbabwean.co.uk)

1.19. Adresy významných institucí

Upozornění: telefonní čísla a jiné kontaktní údaje se poměrně často mění.

Ministry of Foreign Affairs
Munhumutapa Building, Samora Machel Ave
P.O.Box 4240,
Harare, Zimbabwe

Tel.:  +263-4- 727005/9 nebo 794681/5
Fax: +263-4-705161
E-mail: mfa@zimfa.gov.zw
Web: www.zimfa.gov.zw

Ministry of Industry and Commerce
13th Floor, Mukwati Building Fourth Street,
Private Bag 7708 Causeway,
Harare, Zimbabwe
Tel.: +263-4- 702731/730633/791823-7 
Fax: +263-4-729311/723765/722767/702738/707351
Email: itrade@indandcom.co.zw, comez@indandcom.co.zw

Adresy významných obchodních a hospodářských komor podnikatelských svazů:

Zimbabwe National Chambers of Commerce (ZNCC)
25 Harvey Brown Avenue
Milton Park
P.O. Box 1934
Harare
Tel: +263 86220 1507/0779 551 341/0772 527 664/0772 639 610
Email: info@zncc.co.zw / bdube@zncc.co.zw

ZimTrade
904 Premium Close
Mount Pleasant Business Park
P.O.Box 2738 , Harare
Tel.: +263-4 369336-41,0773 584 261
Fax: +263-4 369244
E-mail: info@zimtrade.co.zw

Zimbabwe Investment Authority
Investment House
109 Rotten Row
P.O. Box 5950, Harare
Tel.: +263-4 757931-5,759911-5/8 780140-5, 756170/487/714 755702,
Fax: +263-4773843, 759917
Email: info@zia.co.zw

Confederation of Zimbabwe Industries
31 Chinamano Ave
P. O. Box 3794, Harare, Zimbabwe
Tel.: +263-4 251490/6
Fax: +263-4 252424
Email: info@mail.czi.co.zw

.