Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Zimbabwe vodopády
Zimbabwe Zimbabwe

politika


Vnitropolitická charakteristika

Zahraničně-politická orientace

Od svého vzniku v r. 1980 se Zimbabwe orientuje převážně na tzv. třetí svět a v něm preferuje levicové režimy. Výsadní postavení v zahraniční politice Zimbabwe zaujímá vazba na Čínskou lidovou… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.