Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Zimbabwe vodopády
Zimbabwe Zimbabwe

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zimbabwské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Zimbabwe
Země a mez. organizace Zimbabwe
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1983-05-24 Praha
Platnost 17.1.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Zimbabwe on Cultural and Scientific Cooperation
Země a mez. organizace Zimbabwe
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-05-23 Harare
Platnost 19.12.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1985-03-08 14/1985

Protokol o spolupráci mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Republiky Zimbabwe

Název v cizím jazyce Protocol on Cooperation between the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zimbabwe
Země a mez. organizace Zimbabwe
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1984-05-23 Harare
Platnost 23.5.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01
.