Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Afghanistan hory
Afghánistán Afghánistán

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Afghánistán je z ekonomického hlediska zemí s převládající zemědělskou produkcí, ale díky rozsáhlému nerostnému bohatství má potenciál stát se průmyslovou zemí. Ekonomika je silně… více ►

Finanční a daňový sektor

Ministerstvo financí Islámské republiky Afghánistán posunulo od roku 2013 fiskální rok na shodný s rokem kalendářním (tj.1.ledna-31.prosince). Právě proto fiskální rok 2012 trval… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Afghánistán se nachází v období pokračující transformace politického, sociálního a ekonomického systému. Na jaře 2014 proběhnou v Afghánistánu prezidentské a provinční volby,… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.