Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Afghanistan hory
Afghánistán Afghánistán

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Protocol to the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Democratic Republic of Afghanistan on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Afghánistán
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-03-31 Praha
Platnost 31.3.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural and Scientific Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Democratic Republic of Afghanistan
Země a mez. organizace Afghánistán
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1981-12-19 Kábul
Platnost 16.3.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1982-06-14 64/1982

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd změněná na základě jednostranného potvrzení sukcese ČR ze dne 25.07.2010

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Afghánistán
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-04-29 Kábul
Platnost 29.4.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-12-16 103/1987

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Democratic Republic of Afghanistan
Země a mez. organizace Afghánistán
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1981-04-22 Praha
Platnost 8.11.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-04-07 33/1983

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Democratic Republic of Aghanistan on Legal Assitance in Civil and Criminal Matters
Země a mez. organizace Afghánistán
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1981-06-24 Praha
Platnost 8.12.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-04-28 44/1983

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Democratic Republic of Afghanistan on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Afghánistán
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-03-31 Praha
Platnost 8.3.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-08-17 83/1981

Dohoda o leteckých dopravních službách mezi Československou republikou a Královstvím afghánským

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Czechoslovak Republic and the Kingdom of Afghanistan
Země a mez. organizace Afghánistán
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-05-28 Praha
Platnost 15.9.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-03-09 33/2006
.