Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Arménie archa
Arménie Arménie

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Arménie je druhá nejhustěji osídlená země z bývalých členů SSSR, na druhou stranu její geografická velikost i počet obyvatelstva, stejně jako spory se sousedními Ázerbájdžánem a Tureckem,… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Potenciál vzájemných obchodních a hospodářských vztahů bohužel doposud není plně využit – jejich rozvoji brání nedostatečná koupěschopná poptávka na trhu, blokáda Arménie ze… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Potenciál obchodně ekonomické spolupráce je do značné míry limitován ekonomickou situací Arménie a z toho důvodu i sníženou absorpční schopností jejího trhu, na druhou stranu také… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.