Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Arménie archa
Arménie Arménie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Česky: Arménská republika
 • Arménsky: Hajastani Hanrapetutjun (Հայաստանի Հանրապետություն)
 • Rusky: Республика Армения
 • Anglicky: Republic of Armenia

1.2. Rozloha

 • 29 743 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Údaje k 1.1.2014:

 • Počet obyvatel: 3 017 000
  • z toho ve městech: 64 %
  • na venkově: 36 %
 • Hustota na km2: 110,1
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 2 286 300 (69,8 %)

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, Statistická ročenka 2014, www.armstat.am a www.gov.am

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:

 • 2007: 4,1 %
 • 2008: 4,2 %
 • 2009: 5,2 %
 • 2010: 5,2 %
 • 2011: 4,7 %,

Demografické složení:

na počátku roku 2012

 • ženy 1 684 000, tj. 51,4 %
 • muži 1 590 300, tj. 48,6 %

věkové rozvrstvení obyvatelstva (zač. roku 2012)

 • 0 - 14 let: 545 600.
 • 15 – 65 let: 2 1367 400
 • nad 65 let: 318 400.

Průměrná délka života:

v roce 2012

 • populace:  74,2 let
 • muži:          70,7 let
 • ženy:           77,5 let

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, Statistická ročenka 2012, www.armstat.am

1.5. Národnostní složení

 • 97,9 % Arméni,
 • 1,3 % Jezídi,
 • 0,5 % Rusové,
 • 0,3% ostatní

V Arménii žije více než 20 národnostních skupin. Kromě výše uvedených dále Řekové, Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, Gruzínci, Romové, Mordvini, Osetinci, Udové a Tatové.

(podle výsledků sčítání lidu z roku 2011, www.cia.gov, dále viz The Ethnic Minorities in Armenia (minorities_en.pdf, ))

1.6. Náboženské složení

 • Arménská apoštolská církev 94,7 %,
 • jiné křesťanské církve 4 %,
 • Jezídi 1,3 %

K jiným křesťanským církvím patří baptisté a presbytariáni. V zemi působí Římskokatolická církev a Mechitaristická katolická církev (kongregace benediktinských mnichů Arménské katolické církve).  Jezídští Kurdové žijí hlavně v západní části země a praktikují jezídismus. V zemi žije malá židovská komunita (cca 700 lidí). Část Kurdů vyznává sunnitský islám.

Zdroj: www.cia.gov

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem Arménie je arménština, ruština je v Arménii druhým jazykem, mladá generace se stále více učí anglicky.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na 11 provincií (arménsky „marz“):

 • Aragatsotn, Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik, Tavush, Vajots Dzor, Yerevan.

Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gyumri (dříve Leninakan), Hrazdan, Vanadzor (dříve Kirovakan), Ijevan, Alaverdi.

V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři (marzped), jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta volený Radou starších hlavního města, vzešlou z komunálních voleb.

 

Obyvatelstvo Arménie podle jednotlivých krajů a hlavní město (k 1.1.2012, v tisících):

Kraj Počet obyvatel Z toho ve městech Z toho na venkově
Jerevan 1127,3 1127,3 -
Aragatsotn 142,9 33,3 109,6
Ararat 281,7 83,1 198,6
Armavir 287,4 102,4 185,0
Gegharkunik 243,1 80,1 163,0
Lori 282,2 165,3 116,9
Kotayk 283,5 159,2 124,3
Shirak 282,3 169,5 112,8
Syunik 153,0 103,6 49,4
Vajots Dzor 56,1 19,4 36,7
Tavush 134,8 52,8 82.0

 

 

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Národní peněžní jednotkou Arménie je dram (AMD), který se dělí na 100 luma. AMD byl dán do oběhu 22. listopadu 1993. Měnu vydává pouze Centrální banka Arménie (www.cba.am). V současné době jsou v oběhu bankovky v hodnotě 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 a 100 000 AMD a mince v hodnotě 10, 20, 50, 100, 200 a 500 AMD.   

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. ledna – Nový rok
 • 6. ledna – Vánoce
 • 8. března – Mezinárodní den žen
 • 24. dubna – Den památky obětí genocidy
 • 9. května – Den vítězství a míru
 • 28. května – Den 1. republiky
 • 5. července – Den ústavy
 • 21. září – Den nezávislosti (hlavní svátek)

Památné dny:

 • 28. ledna – Den Národní armády Arménie
 • 7. dubna – Den matek
 • 7. prosince – Den památky obětem zemětřesení

V úřadech a institucích je pětidenní pracovní týden. Obvyklá pracovní doba ve státních úřadech, bankách atd. je od 9 do 17:30 hodin. Řada obchodů, zejména soukromých se smíšeným zbožím, je otevřeno 24 hod 7 dní v týdnu. Ostatní obchody mají otevřeno od 9:00 do 18:00, supermarkety do 21:00 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Je důležité prověřovat  údaje o partnerovi a firmě,  neboť zde stejně jako všude jinde působí různí „podnikavci“. Jiní obchodníci zase nemají potřebné finanční ani jiné podmínky a domnívají se, že je poskytne zahraniční partner. Ne všichni mají dostatečné ekonomické znalosti. Proto je pro úspěšné podnikání v Arménii dobré mít v místě schopnou a důvěryhodnou kontaktní osobu či zprostředkovatele, pro nalezení dobrých místních partnerů a pochopení arménské kultury, které je pro podnikání zde důležité, je dobré poznat  partnery osobně. Proto je návštěva Arménie zejména v případě plánovaného podpisu smlouvy velmi důležitá.

Arméni jsou pohostinným národem, jsou velkými jedlíky a i přes ekonomické problémy dodržují tradice stolování, kterou mj. utužují rodinné, přátelské či partnerské vztahy  – pozvání do restaurace na (na naše poměry opulentní) oběd či večeři  by tudíž nemělo překvapit a mnozí hostitelé by se mohli urazit, pokud je pozvání odmítnuto. Stejně tak není neobvyklé pozvání k jídlu v přírodě, spojené často s prohlídkou místních pamětihodností. Ovšem vzhledem k tomu, že ke stolování patří též bohaté pití alkoholu, je nutné mít se v tomto ohledu na pozoru – místní toho dokáží vypít hodně, aniž by se opili. Pravidlem jsou četné a květnaté přípitky, pronášené předem určeným řečníkem (tamadou) a mající přesný řád (připíjí se na ženy, děti, rodiče, přátelství atd.). Hosté neodpovídají na každý tamadův přípitek, zpravidla pronášejí přípitek v závěru a na vyzvání tamadou. Není nezdvořilé nevypít při každém přípitku sklenici do dna, je možné pouze symbolicky omočit rty.

Hosté často dostávají dárky, obvykle vyhlášený arménský koňak, proto je dobré s tímto počítat – k tradičně oblíbeným českým artiklům, známým již ze sovětských dob, patří broušené sklo, popř. bižuterie a pivo.

Při osobním kontaktu je často překvapivé, kolik informací o České republice, resp. o Československu má zejména starší generace – díky vztahům za trvání SSSR mnoho lidí do ČSSR jezdilo pracovně, jako turisté, občas se vyskytne někdo, kdo působil v sovětských vojenských jednotkách atd. Proto je dobré seznámit se s informacemi o Arménii všeobecné povahy. Pokud se lze blýsknout detailní informací např. o arménské církvi (Arménie je první zemí, kde bylo zavedeno křesťanství jako státní náboženství), literatuře a písmu (Maštoc, Saroyan, Abovyan, Nalbandian, Tumanyan, Charents, Sevak atd.), hudbě (Komitas, Chačaturjan, Aznavour, Cher atd.) či sportu (šachy, těžká atletika), bude to vždy přičteno k dobru.

Kvůli velkým rozdílům v jazyce a ne vždy kvalitnímu zvládnutí AJ či RJ na obou stranách je dobré zjistit si předem jednací jazyk a případně si zajistit tlumočníka.

Místní partneři přikládají velký význam vnějším znakům, jakými jsou značkové oblečení, kvalitní hodinky či automobil, kterým se přijíždí na jednání (pokud se nejedná o taxi). Podobně o zahraničním partnerovi vypovídá i volba restaurace, pokud zve na pracovní oběd či večeři on.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a Arménií není v oblasti zdravotnictví a sociální péče v platnosti žádná smlouva, při příjezdu není vyžadováno zdravotní pojištění. Pojištění před cestou do zahraničí však rozhodně doporučujeme. Zdravotnické služby na území Arménie jsou poskytovány za finanční úhradu - platí se v hotovosti v místě poskytnutí zdravotní péče, výše ceny závisí na úrovni zdravotnického zařízení. Zdravotní péče v Arménii je obecně na nízké úrovni, zejména ve venkovských oblastech. V Jerevanu se však již začínají objevovat zdravotnická zařízení zřízená ze zahraničních investic, která již mají dobrou úroveň.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Arménii, stejně jako v Gruzii a Ázerbájdžánu, nepůsobí žádná z uvedených institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Hasiči 101
Policie 102
Lékařská záchranná služba 103
Společné číslo pro všechny druhy krizových situací (hasiči, policie i záchranná služba) 112

1.18. Internetové informační zdroje

Státní instituce:

Tiskové agentury

Statistika, ekonomika, obchod:

Periodika

1.19. Adresy významných institucí

Government of the Republic of Armenia
Government Building 1
Republic Square
Yerevan

The Office of the President of the Republic of Armenia
Baghramian Ave. 26
Yerevan 375 077

Ministry of Foreign Affairs
Government Building 2
Republic Square
Yerevan

Ministry of Economy
5, M. Mkrtchyan Str.
Yerevan

Ministry of Justice
Halabyan 41a
Yerevan

Ministry of Energy and Natural Resources
Government Building 2
Republic Square
Yerevan

Ministry od Defence
Bagrevandi 5
Yerevan

Ministry of Transport and Communications
28, Nalbandyan Str.
Yerevan

Ministry of Finance
1, Melik-Adamyan Str.
Yerevan

Ministry of Healthcare
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Nature Protection
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Agriculture
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Education and Science
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Culture
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Labour and Social Affairs
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Urban Development
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Territorial Administration
Government Building 2
Republic Square
Yerevan

Ministry of Diaspora
Vazgen Sargsyan 26/1
Yerevan

Ministry of Emergency Situations
A. Mikoyan 109/8
Davitashen 4-th b.
Yerevan

Ministry of Sport and Youth Affairs
Abovyan 9
Yerevan

 

.