Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Azerbajdžán Baku
Ázerbájdžán Ázerbájdžán

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan on cooperation in the field of culture
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-04-05 Praha
Platnost 5.4.2012
Publikace č. 2012-05-16 50/2012

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital and Protocol
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2005-11-24 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-08-22 74/2006

Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Co-operation in the Area of the Tax Administration Activity between the Ministry of Finance of the Czech Republic and the Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2007-09-11 Baku
Platnost
Publikace č. 2008-11-25 76/2008

Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán

Název v cizím jazyce Memorandum on Cooperation in the Field of Environmental Protection between the Ministry of Environment of the Czech Republic and the Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-09-25 Baku
Platnost 25.9.2008
Publikace č. 2009-05-04 38/2009

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan on Co-operation in the Field of Defence
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-10-01 Baku
Platnost
Publikace č. 2010-03-02 20/2010

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Češskoj Respubliki i Pravitelstvom Azerbajdžanskoj Respubliki ob ekonomičeskom, naučno-techničeskom i kulturnom sotrudničestve
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2009-10-31 Baku
Platnost
Publikace č. 2010-05-11 46/2010

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-05-14 Baku
Platnost
Publikace č. 2011-05-12 42/2011

Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Azerbaijan for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-05-17 Baku
Platnost
Publikace č. 2012-02-10 14/2012

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-05-17 Baku
Platnost
Publikace č. 2012-04-11 40/2012

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the area of tourism between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan
Země a mez. organizace Ázerbájdžán
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-04-05 Praha
Platnost 5.4.2012
Publikace č. 2012-05-25 56/2012
.