Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bangladéš museum
Bangladéš Bangladéš

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Česky:                                     Bangladéšská lidová republika

Anglicky:                                 The People’s Republic of Bangladesh

Bengálsky:                               Gana Prajatantra Bangladesh

1.2. Rozloha

celková rozloha:                       147.570 km2  (podle některých pramenů 143.998 km2)

rozloha bez vodních toků:        140.200 km2

Délka pobřeží:                          580 km

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Rok

 

Počet   obyv. (v mil.)

 

Hustota   (obyv./ 1 km2

 

Ekonomicky   činné obyv. (v mil.)

 

1974

 

71,32

 

495

 

-

 

1980

 

89

 

618

 

-

 

1991

 

111,4

 

755

 

56,0

 

2000

 

129,2

 

879

 

-

 

2006

 

147,4

 

1000

 

66,6

 

2008

 

151,9

 

1029

 

71

 

2010

 

158

 

1071

 

73,87 mil.   (46,7 %)

 

2011

 

158,6

 

 

1075

 

 

74,8

 

2012

 

161,083

 

1142,29   (World Bank)

 

75,42

 

2013

163,6

1237

 78,3

 

Uvedené hodnoty hustoty obyvatelstva patří k nejvyšším na světě, mimo městské státy.

 

Pro srovnání v tabulce níže údaje o počtu obyvatel podle sčítání lidu prováděného bangladéšským Statistickým úřadem, které dosahují výrazně nižších hodnot

 

Rok

 

Počet   obyvatel (v mil.)

 

Přírůstek

 

1974

 

71,5

 

6,88

 

1981

 

87

 

3,2

 

1991

 

106,3

 

4,83

 

2001

 

124,3

 

4,96

 

2011

 

142,3

 

 

1,59

 

Zdroj: http://www.bbs.gov.bd

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Rok

 

Roční   přírůstek v %

 

2002

 

1,59

 

2006

 

2,09

 

2008

 

2,02

 

2010

 

1,6

 

2011

 

1,57

 

2012   (odhad)

 

1,58

 

2013   (odhad)

1,59

Věk

 

%   z celku

 

0-14

 

33

 

15-64

 

62.1

 

65 avíce

 

4,9

 

Celkem

 

100

 

Bangladéši se daří snižovat populační přírůstek, který brzdí reálný hospodářský růst země. Medián věku je 23,9 let.

Zdroj: https://www.cia.gov

1.5. Národnostní složení

Celkem 97,7% všech obyvatel tvoří Bengálci. Nejpočetnější skupinou nebengálského obyvatelstva jsou hindsky nebo urdsky mluvící přesídlenci z různých států severní Indie (1,3%), označovaní obecně jako Bihárci.

Další národnostní menšinu tvoří příslušníci původního kmenového obyvatelstva (cca 500.000).

1.6. Náboženské složení

Nejrozšířenějším náboženstvím v Bangladéši je islám (88 % věřících), druhým nejrozšířenějším náboženstvím je hinduismus (11 %). Z příslušníků ostatních náboženství jsou v Bangladéši jen nepatrné skupiny buddhistů (0,6 %) a křesťanů (0,3 %).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem na celém území Bangladéše je bengálština  (v angličtině Bengali), kterou mluví 98 % obyvatel. Poměrně snadno se lze po celém území Bangladéše domluvit anglicky.

Mimo bengálštinu mluví asi 1% obyvatelstva urdsky nebo hindsky.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Území Bangladéše je rozděleno do 7 krajských divizí:

Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, Tangpur, Sylhet.

Každá divize je dále rozčleněna na okresy (dohromady 64), zahrnujících dohromady 464 policejních okrsků (tzv. thanas). Nižší administrativní jednotkou jsou střediska (celkem 4.500) a jednotlivé obce (celkem 68.000).

Hlavní město: Dháka  (Dhaka, Dacca), 12,3 milionu obyvatel

Další velká města:

Čittagong (Chittagong), 2,35 milionu obyvatel

Khulna (Khulna), 1,00 milionu obyvatel

Rádžšáhí (Rajshahi), 0,54 milionu obyvatel

Barisál  (Barisal)

Čándpur (Chandpur)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Česky

 

Anglicky

 

Mezinárodní   zkratka

 

Místní   označení

 

Bangladéská   taka

 

Taka

 

BDT

 

Tk

 

Dělení: 1 Taka = 100 paisa

Devizový kurs: 100 BDT = 24,95 CZK (září 2013)

Zdroj: www.cnb.cz

 

Cizí měny se v Bangladéši nepoužívají. Bez problémů lze na místní měnu směnit americké dolary (USD). V omezeném rozsahu se dají použít také mezinárodní platební karty.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Bangladéši je velké množství náboženských svátků, především islámských. Při cestách je třeba počítat s tím, že v pátek  je zavřeno, naopak neděle je pracovní den. Úřady mají zavřeno v pátek a částečně i v sobotu.

 

Státní svátky v r. 2013

 

1.1.

 

Nový   rok

 

24.   1. 

 

Milad   un Nabi (Narozeniny proroka Muhammada)

 

21.2. 

 

Mezinárodní   den mateřštiny

 

26.   3.

 

Den   nezávislosti

 

14.4.

 

Bangladéšský   Nový rok

 

1.5.

 

Den   práce

 

25.5.

 

Buddha   Purnima

 

5.6.

 

Shab-e-Miraj   (Noc sestoupení)

 

3.8.

 

Shab   e-Qadr (Noc moci)

 

8.8.

 

Eid   al-Fitr (Konec Ramadan)

 

14.10.

 

Durga   Puja (Vijaya Dashami)

 

15.10.

 

Eid   al-Adha (Svátek oběti)

 

4.11.

 

Al-Hijra   (Islámský nový rok)

 

7.11.

 

Den   národní revoluce a solidarity

 

16.12.

 

Den   vítězství

 

 

Státní svátky v r. 2014

 

1.1.

 

Nový   rok

 

14.   1. 

 

Milad   un Nabi (Narozeniny Proroka Mohameda)

 

21.2. 

 

Mezinárodní   den mateřštiny

 

26.   3.

 

Den   nezávislosti

 

14.4.

 

Bangladéšský   nový rok

 

1.5.

 

Den   práce

 

29.7.

 

Eid   al-Fitr (Konec Ramadanu)

 

17.8.  

Krishna   Jamnashtami (Narozeniny Krišny)

14.10.

 

Durga   Puja (Vijaya Dashami)

 

4.10.

 

Eid   al-Adha (Feast of Sacrifice)

Durga   Pura (Vijaya Dashami)

3.11.

 

Muharram

 

7.11.

 

Den   národní revoluce a solidarity

 

16.12.

 

Den   vítězství

 

25.12.

Vánoční   svátky

 

Zdroj: http://www.holiday-times.com

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Bangladéš je muslimská země a je třeba dodržovat všechna pravidla chování, která z toho vyplývají. Pátek je dnem pracovního klidu. Do mešit je pro muže většinou volný přístup, je nutné však zout obuv a rozhodně se doporučuje oblékat dlouhé kalhoty. Fotografovat se doporučuje pouze se svolením místních hlídačů.

Smlouvání v obchodech je běžnou záležitostí, v některých místech je dokonce nutné, neboť požadované ceny často několikanásobně přesahují skutečnou hodnotu zboží. Místní trhy jsou otevřeny 7 dní v týdnu, obvykle od 10 hodin do cca 21 hodin.

Je nutné se vyhýbat většímu shluku lidí, demonstracím, shromážděním, která mohou velmi rychle přerůst v násilné akce, při nichž se anonymní dav může obrátit i proti cizincům. Celkově se však místní obyvatelé chovají k cizincům vlídně se snahou jim pomoci. Většina obyvatelstva ve větších městech hovoří alespoň částečně anglicky.

Také v Bangladéši existují území, kam je přístup cizincům zakázán nebo se nedoporučuje. Je vhodné se vždy před cestou informovat  na aktuální stav. Ve větších městech hrozí drobná pouliční kriminalita, podvody, kapesní krádeže. Doporučuje se  nepřijímat žádné jídlo ani nápoje od neznámých lidí. Je nutné bedlivě střežit peníze a cestovní pas.

Jako v jiných asijských zemích, tak i v Bangladéši je třeba do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta, který rozumí místnímu trhu a má nezbytné konexe. Pro uzavření obchodu je nezbytný osobní styk, Bangladéšané nejsou zvyklí uzavírat obchody na dálku. Vyjednávání je poměrně zdlouhavé, většinou je třeba několika obchodních jednání, kdy dojde k navázání „přátelského vztahu“. Obchodní jednání budou delší než je zvykem na Západě, tj. začínají typickými konverzacemi o počasí, sportu, rodině obchodníka apod. Důležitým (pozitivním) faktorem jsou dárky, které si Bangladéšané rádi vyměňují (např. sladkosti, suvenýry z cizích zemí), a jejich potenciální partneři by proto měli této skutečnosti věnovat pozornost.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ve větších městech lze najít zdravotní péči na přijatelné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských oblastech je situace mnohem horší.

Obecně platí, že do Bangladéše - podobně jako do Indie - by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu. Je vhodné si s sebou vzít pravidelně užívané léky a  navštívit v případě potřeby pouze renomovaného, anglicky mluvícího lékaře. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit (v hotovosti). Je proto vhodné mít dostatečnou finanční zásobu a před cestou sjednat zdravotní pojištění. Zdravotní péči je lépe vyhledávat u soukromých zdravotnických zařízení.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Bangladéši dlouhodobě nepůsobí žádný oficiálně vyslaný zástupce českých institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní kód země: +880

1.18. Internetové informační zdroje

www.bangladeshgov.org

Vláda a propojení na jednotlivá ministerstva

www.bangladesh-bank.org

Centrální banka

www.pmo.gov.bd

Prime Minister`s Office

www.thefinancialexpress-bd.com/ 

Financial Express of Bangladesh

www.bdnewslive.com/

Bangladesh News Live

www.bids.org.bd/

Bangladesh Institute of Develoment Studies

www.bizbangladesh.com/

Business Info Bangladesh

www.bangladesh-web.com/

News from Bangladesh

1.19. Adresy významných institucí

www.boi.gov.bd

Board of Investment

www.epb.gov.bd

Export Promotion Bureau

www.dhakachamber.com

Dhaka Chamber of Commerce

www.eudelbangladesh.org

Delegace EU v Dhace

www.bids.org.bd/

Bangladesh Institute of Develoment Studies

www.dhakachamber.com/

Dhaka Chamber of Commerce and Industry

www.fbcci-bd.org/

Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry

boi.gov.bd/

Board of Investment

.