Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bhútán Tigers Nest
Bhútán Bhútán

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Bhútán je jednou z nejmenších a nejméně rozvinutých ekonomik světa (patří mezi least developed countries – LDC), s populací necelých 700 tis. obyvatel je hospodářství Bhútánu významně… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

V hodnocení „Doing Business“ pro r. 2013 se Bhútán posunul ze 142. Příčky v r. 2012 na 148. příčku (z celkem 183 hodnocených zemí), viz  více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vzhledem k dosud nepatrné obchodní výměně a malým objemům obchodu je bilaterální obchodní bilance silně ovlivněna výší dílčích uzavřených obchodů v jednotlivých letech. V roce 2011 se např.… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Bhútán si stanovil za cíl 9 % roční růst při zachování požadavků na hrubé domácí štěstí. Současně se chce dostat do r. 2020 mezi země se středním příjmem. Mezi hlavní ekonomické strategie,… více ►

Zahraniční obchod země

Nejdůležitějším obchodním partnerem a investorem v Bhútánu je Indie. Bhútán se stále aktivněji snaží zapojit do regionálního obchodu v rámci zemí SAARC, kde je po Indii jeho největším… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.