Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bhútán Tigers Nest
Bhútán Bhútán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Česky:                                     Bhútánské království

Anglicky:                                Kingdom of Bhutan

Bhutánsky:                              Druk Gyalkhap (zkráceně Druk Yul)

Svou zemi Bhútánci neformálně nazývají svou zemi Druk-jul, “Země hřmícího draka”.

 

1.2. Rozloha

Celková rozloha:                     38 394 km²

Rozloha bez vodních toků:     38 394 km²

Délka pobřeží:                         0 km

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Rok

Počet obyv.

 

 

Hustota (obyv./ 1 km2)

 

 

2013

 

725 296

 

18,2

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 

Rok

 

Roční přírůstek

 

2013

 

1,15 %

 

 

 

Věk

 

 

 

0-14

 

27,8 % (muži: 102,991 ženy:   98,730)

 

15-64

 

66,2 % (muži 253,713 ženy 226,921)

 

65 avíce

 

5,9 % (muži 22,546 ženy 20,395)

 

 

1.5. Národnostní složení

Bhútové – 50 %

Etničtí Nepálci – 35 % (Lhotšampové)

Domorodé a migrující kmeny – 15 %

1.6. Náboženské složení

Tibetský buddhismus: 75 %

Hinduismus: 22 %

Islám a další: 3 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiální jazyk: Dzongkha (dialekt tibetštiny) 24 %

Další jazyky: Sharchhopka – 28 %, Lhotshamkha 22 %, ostatní 26 %

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město: Thimphú (89 000 obyv. )

Bhútán je rozdělen na 20 okresů (dzongkhag):

Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Česky

 

Anglicky

 

Mezinárodní zkratka

 

ngultrum

 

ngultrum

 

BTN

 

 

1 ngultrum se dělí na 100 chetrumů. Ngultra mají stejnou hodnotu jako indické rupie (INR).

Směnný kurz: 64,13 BTN = 1 USD (k datu 10. 09. 2013)

Jako legální platidlo je uznávaná také indická rupie INR.

Turisté mohou vyměnit cestovní šeky nebo hotovost v Bank of Bhutan (BOB) nebo v Bhútánské národní bance (BNB) a v hotelích. Mezi akceptované měny patří USD, EUR, švýcarský frank, japonské jeny. Používání kreditních karet je zatím velice málo rozšířeno. Pouze obchody orientované na zahraniční turisty v Thimphú přijímají platební karty Visa a American Express a je obtížné najít bankomaty (ATM).

Převod peněz prostřednictvím Western Union zajišťuje General Post Office v Thimphu (www.bhutanpost.com.bt).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pracovní a prodejní doba

Pracovní týden v Bhútánu trvá od pondělí do pátku, pracuje se od 9:00 – 17:00. Banky jsou otevřeny 9:00 – 16:00 (v zimě jen do 15:00).

 

Státní svátky v r. 2013

12.1.    Traditional Day of Offering

11. 2.   Losar

21. 2.   Birthday of His Majesty the Fifth King

20. 4.   Zhabdrung Kuchoe

2. 5.     Birthday of the Third Druk Gyalpo

25. 5.   Lord Buddha’s Parinivana

10. 7.   Birthday of Guru Rinpoche

12. 7.   Drukpa Tshezhi (First Sermon of Lord Buddha)

11. 9.   Thimphu Drubchen

14. 9.   Thimphu Tshechu

5. 10.   Dashain

1. 10.   Coronation of the Fifth Druk Gyalpo

11. 10. Birthday of the Fourth Druk Gyalpo

17. 12. National Day

  

Státní svátky v r. 2014

2. 1.        Winter Solstice (Nyilo)

31. 1.        Traditional Day of Offering

21.- 23. 2.  Birthday of His Majesty the Fifth King

2. -3.3.        Losar (Tibetský Nový rok)

2.5.          Birthday of the Third Druk Gyalpo

6.5.          Lord Buddha's Parinivana

9.5.          Zhabdrung Kuchoe

10.7.        Birthday of Guru Rinpoche

31.7.        Drukpa Tshezhi (First Sermon of Lord Buddha)

29.8.        Thimphu Drubchen (pouze Thimphu)

25.9.        Dashain

3.10.        Thimphu Tshechu (pouze Thimphu)

3.11.        Coronation of the Fifth Druk Gyalpo

11.11.      Birthday of the Fourth Druk Gyalpo

17.12.      National Day

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Stejně jako v jiných asijských zemích, důležitý je cit pro hierarchii a úcta ke starším. Úcta se vyjadřuje nachýlením těla mírně dopředu, v sedu se nohy drží přesně proti židli. Znakem úcty je používání částice „la“ na konci věty (i v angličtině). Nejposvátnější částí těla je hlava a nejšpinavější jsou nohy, proto je zakázáno dotýkat se cizí hlavy nebo podstrkovat nohy před jinou osobu (při sezení na zemi je proto vhodné sedět v tureckém sedu nebo na patách).

Bhútánci považují „ne“ za nezdvořilé a vždy se budou snažit odpovědět nějak pozitivně nebo neodpoví vůbec, aby si zachovali tvář. Často se proto používá podmiňovací čas a příslovce „možná, snad“. Jasné a sebevědomé konstatování názoru, které nenechává žádný prostor pro výklad nebo jiný názor druhého, nedělá v Bhútánu dobrý dojem.

Proces výměny dárků je v Bhútánu mnohem důležitější než na Západě. Dárky se vybírají podle toho, zda jsou si osoby rovné, zda níže postavená osoba obdarovává výše postavenou osobu nebo obráceně. Po určité době by měl být dárek opětován, pokud nepřišel od výše postavené osoby. Dárky se nikdy neotevírají v přítomnosti dárců, není proto namístě očekávat rozbalení dárků a zjištění reakce. Není zvykem za dárky děkovat písemně.

V případě důležité životní události (sňatek, úmrtí, povýšení) je tradičním zvykem darovat kus látky zvaný zon (v počtu 3 – 5 – 7 – 9 dle důležitosti osoby) a bílý šál kata. Dnes se často dává jen kata nebo peníze v obálce. V Bhútánu je také časté dávat dárky někomu, kdo se chystá na cestu (např. láhev alkoholu, kapesné pro děti apod.).

Od hostitele se očekává, že nabídne šálek čaje nebo sklenici alkoholu a je slušností nabízené pohoštění přijmout a alespoň trochu upít nebo ochutnat. S přijetím nabídky k pohoštění se však nespěchá, host se většinou slušně zdráhá a nechá se přemlouvat. Odmítne-li někdo nabídku čaje nebo občerstvení, hostitel by měl v nabízení setrvat.

Při pozvání na večeři se nejdříve podávají nápoje, což může trvat více než hodinu. U skromných rodin hostitelé často zmizí, nechají hosty o samotě a objeví se až na samotnou večeři, což může být pro návštěvníky velice matoucí. Hlava rodiny se často účastní večeře, s hosty však nejí. Všechna nutná témata, která je nutno během večeře probrat, je třeba probrat ideálně ještě před jídlem. Během jídla jsou Bhútánci zvyklí moc nemluvit a není třeba usilovat o konverzaci, jak jsme tomu zvyklí na Západě - je úplně v pořádku jíst potichu. Podobně, po skončení večeře hosté téměř okamžitě odcházejí, není zvykem vysedávat a hovořit. Odejde-li hlavní host, očekává se, že odejdou také ostatní hosté. Odchod bez rozloučení je zcela běžný.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Očkování

Turistům směřujícím do Bhútánu se doporučuje vakcinace proti břišnímu tyfu, žloutence typu A i B a tetanu, případně proti japonské encefalitidě. Turisté, kteří pravděpodobně přijdou do styku se zvířaty, by neměli opomenout očkování proti vzteklině. V Bhútánu existuje nebezpečí malárie. Očkování proti žluté zimnici je povinné pro ty cestovatele, kteří přijíždějí do Bhútánu z výchozí nebo tranzitní země s výskytem této choroby.

Zdravotní péče

Před každou cestou do Bhútánu je nutné uzavřít cestovní pojištění. Zdravotní zařízení jsou v Bhútánu situována do větších měst, přičemž na venkově je dostupnost lékařské péče velmi omezena. Za ošetření se platí na místě v hotovosti, a proto je nutné si uschovat potvrzení od lékaře pro případné proplacení od pojišťovny v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Bhútánu nepůsobí žádný oficiálně vyslaný zástupce českých institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní kód země:               +975

Nouzová telefonní čísla:         hasiči 110

                                                policie 113

                                                lékařská pomoc 112

 

1.18. Internetové informační zdroje

www.tourism.gov.bt

Oficiální turistické informace

www.drukair.com.bt

Národní letecká společnost Druk Air

www.druknet.bt

Národní internetový provider

www.kuenselonline.com

Webová stránka národního deníku

www.bbs.com.bt

Bhútáský rozhlas

www.bhutanstudies.org.bt

Centre for Bhutan Studies

www.undp.org.bt

Webová stránka OSN o Bhútánu

www.bhutanobserver.bt

Zpravodajství z Bhútánu

www.bhutantimes.bt

Zpravodajství z Bhútánu

www.bhutan.gov.bt

Portál bhútánské vlády

www.gnhc.gov.bt

Komise pro hrubé národní štěstí

www.moaf.gov.bt

Ministerstvo zemědělství a lesů

www.cdb.gov.bt

Construction Development Board

1.19. Adresy významných institucí

Bhutan Tourism Corporation Limited

BHUTAN TOURISM CORPORATION LIMITED (BTLC)

P.O. Box 159

Thimphu, Bhutan

Tel: +975-2-322854, 322647, 324045

Fax: +975-2-323392, 322479

Telex: 0890-217 BTC TPU BT

email: btcl@druknet.net.bt

 

Tourism Council of Bhutan

Tourism Council of Bhutan

Post Box 126

Thimphu, Bhutan  info@tourism.gov.bt

 

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministry of Foreign Affairs

PO Box: 103

Gyalyong Tshokhang

Thimphu, Bhutan

PABX +975-2-322781/322459/322473/322771

ministr: Ugyen Tshering

Phone: +975-2-322359

Email: ugyen@mofa.gov.bt

 

.