Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Brunej Omar Ali
Brunej Brunej

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Negara Brunei Darussalam
 • Brunei Darussalam

1.2. Rozloha

 • 5 765 km2
 • země 5 265 km2
 • vodní plocha 500 km2
 • pozemní hranice 381 km
 • vodní hranice 161 km

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 416 000 obyvatel (2014)
 • 150 000 obyvatel žije ve hlavním městě
 • 72,2 obyvatel./km²
 • 196 800 – pracovní síla

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 1,3 % (2013)
 • Malajci 66,3 %, Číňané 11,2 %, původní domorodé obyvatelstvo 3,4 %, ostatní 19.1 %

1.6. Náboženské složení

 • Muslimové 66 %, buddhisté 13 %, křesťané 10 %, nevěřící 7 % a ostatní 4 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním  jazykem je malajština. Vedle ní je používán u čínského etnika jazyk mandarin. Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Brunej je rozdělena do 4 distriktů (Tutong, Brunei/Muara, Belait a Temburong)

Hlavní město: Bandar Seri Begawan (150 000 obyvatel)

Další velká města: Kuala Belait, Seria, Tutong, Bangar

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Brunejský dolar (paralelně lze však téměř všude platit singapurským dolarem; brunejský dolar je fixován 1:1 k singapurského dolaru a kopíruje jeho vývoj).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba ve firmách je od 8:30 hod do 17:00 hod od pondělí do pátku, v sobotu od 8:30 do 12:30. Obvyklá pracovní doba ve státních úřadech je od 7:45 hod do 12:15 hod od pondělí do čtvrtka, v sobotu od 13:30 do 16:30.

Prodejní doba bývá od 10 hod do 22 hod, 7 dní v týdnu.

2014

Název svátku

 

6. 10.

Hari Raya Aidil Adha

 

24. 10.

Islámský Nový Rok

 

25. 12.

Narození Ježíše Krista

 

2015

 

 

1. 1.

Nový Rok

 

3. 1.

Narozeniny Proroka Mohameda

 

19. 2.

Čínský Nový rok

 

23. 2.

National day Brunei

 

16. 5.

Nanebevzetí proroka Mohameda

 

1.6.

Royal Brunei Armed Forces Day

Královská Brindiská armáda byla založena 31. 5. 1961

18. 6.

Začátek Ramadánu

 

15. 7.

Narozeniny Sultána

Oslava narozenin Sultána Hassanala Bolkiahe (*1946)

17. 7.

Konec Ramadánu

 

18. 7.

Hari Raya Aidil Fitri Holiday

 

19. 7.

Hari Raya Aidil Fitri Holiday

 

27. 8.

Nuzul Al-Quran

Zjevení koránu

23. 9.

Hari Raya Aidil Adha

 

13. 10.

Islámský Nový rok

 

26. 12.

Narození Ježíše Krista

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se pouze v košili a kravatě nebo v místní batikové košili. Řada zvyklostí má původ v islámu. Není obvyklé při setkáních pít alkohol a den se dělí do několika částí mezi modlitbami. První motlitba je každé ráno před pátou hodinou. Brunejci už v té době musí být umytí a oblečení, proto pro ně začíná den již v brzkých ranních hodinách. Další modlitby probíhají v poledne kolem dvanácté hodiny, další mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední a pokračují večerními modlitbami kolem šesté a sedmé hodiny. V průběhu modlení je práce přerušena.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče je v Bruneji na dobré úrovni. V případě potřeby se doporučuje využít služeb privátních lékařských zařízení. Zahraničním pacientům je ošetření poskytováno za úplatu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V současnosti není v Bruneji zastoupena žádná česká instituce. Nejbližší kancelář Czech Tradu sídlí v Jakartě.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Záchranka

tel: 991

Policie

tel: 993

Hasiči

tel: 995

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

The Brunei Economic Development Board

Block 2D, Bangunan Kerajaan
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1311
Brunei Darussalam

Tel: +673 223 0111
Fax: +673 223 0063

E-mail: info@bedb.com.bn

Web: http://www.bedb.com.bn/

.