Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Čína Velká čínská zeď
Čína Čína

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Čínská lidová republika
 • Zhonghua Renmin Gongheguo (Čung-chua žen-min kung-che-kuo)

1.2. Rozloha

 • 9.596.961km2 (4. místo na světě)
 • z toho pevnina 9.569.901 km2 a vodní plocha 27.060 km2
 • délka hranic 22.117 km
 • sousední státy - Afghánistán (76 km), Bhútán (470 km), Myanmar (2.185 km), Indie (3.380 km), Kazachstán (1.533 km), KLDR (1.416 km), Kyrgyzstán (858 km), Laos (423 km), Mongolsko (4.677 km), Nepál (1.236 km), Pákistán (523 km), Ruská federace (severovýchod 3.605 km, severozápad 40 km), Tádžikistán (414 km), Vietnam (1.281 km)
 • regionální hranice - Hongkong (30 km), Macao (0,34 km)
 • délka pobřeží 14.500 km

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 1,363 mld. (2013, nárůst oproti roku 2012 o přibližně 9 mil., 19,1 % obyvatelstva Země; Národní statistický úřad ČLR)

hustota osídlení:

 • cca 141,5 obyv./km2

podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 767,04 mil. (2012, Národní statistický úřad ČLR)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Čistý roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0,495 % (údaj za rok 2012, Národní statistický úřad ČLR; porodnost 1,21 %, úmrtnost 0,715 %)

Demografické složení obyvatelstva:

 • 0–14 let 16,5 % (222,87 mil.)
 • 15–59 let 69,2 % (937,27 mil.)
 • nad 60 let 14,3 %, z toho 65 let a více 9,4 % (193,9 mil., údaje za rok 2012, Národní statistický úřad ČLR)

městské obyvatelstvo:

 • 52,6 % (údaje za rok 2012, Národní statistický úřad ČLR; 711,82 mil.)

venkovské obyvatelstvo:

 • 47,4 % (údaje za rok 2012, Národní statistický úřad ČLR; 642,22 mil.)

podle pohlaví:

 • muži 51,3 % (693,95 mil.)
 • ženy 48,7 % (660,09 mil.), (údaje za rok 2012, Národní statistický úřad ČLR)

1.5. Národnostní složení

 • Chanové (Han, etničtí Číňané) - 91,5 %
 • 55 dalších národností - 8,5 %

Národnostní menšiny: Mandžuové, Mongolové, Hui, Tibeťané, Ujgurové, Miao, Yi, Zhuang, Buyi, Korejci, Dong, Yao, Bai, Tujia, Hani, Kazaši, Dai, Li, Lisu, Va, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Khakhas, Tu, Daur, Mulao, Qiang, Bulang, Sala, Maonan, Gelao, Sibo, Achang, Pumi, Tádžikové, Nu, Uzbekové, Rusové, Owenk, Deang, Paoan, Yugur, Jing, Tatarové, Dulong, Olunchun, Hezhen, Moinba, Luoba a Jino.

1.6. Náboženské složení

 • buddhismus
 • taoismus
 • islám
 • křesťanství

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • čínština (standardní čínština „pchu-tchung-chua“)
 • dále kantonština a různé dialekty, minoritní jazyky
 • mongolština je vedle čínštiny oficiálním jazykem v AO Vnitřní Mongolsko, ujgurština v AO Xinjiang a tibetština v AO Tibet (Xizang)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země je rozdělena na 22 provincií (Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Fujian, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Hainan), 5 autonomních oblastí (Vnitřní Mongolsko, Ningxia, Xinjiang, Guangxi, Tibet) a 4 municipality (samosprávná města - Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing). Součástí ČLR jsou také 2 zvláštní administrativní oblasti (Hong Kong, Macao) s vlastními vládami, právními systémy a ústavními dokumenty; v otázkách zahraniční politiky a obrany podléhají ústřední vládě. Provincie (autonomní oblasti) se dále dělí na prefektury (autonomní prefektury) a okresy (autonomní okresy), okresy jsou pak děleny na městské oblasti (případně etnické městské oblasti) a města. ČLR formálně pokládá za svou provincii i nezávisle spravovaný ostrov Taiwan (Tchaj-wan); proto je oficiálně uváděný počet provincií 23.

Hlavní město:

 • Beijing (Peking) 20,2 mil. obyvatel (údaje za rok 2011, Národní statistický úřad)

Další velká města:

 • Shanghai (Šanghaj) 23,5 mil.
 • Chongqing (Čchung-čching) 29,2 mil.
 • Tianjin (Tchien-ťin) 13,6 mil.
 • Guangzhou (Kuang-čou, Kanton) 9 mil.obyvatel

Ve všech velkých městech existuje významný podíl neregistrovaných migrantů, proto se skutečný počet obyvatel s vysokou pravděpodobností liší od oficiálně uváděných údajů.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 Renminbi/CNY (yuan, jüan) =10 jiao = 100 fen
 • 1 USD = 6,15 CNY (11. 4. 2014)

Při platbách v ČLR je používána pouze místní měna, ve směnárnách a hotelech je směna i zpětná výměna hlavních cizích měn většinou bezproblémová.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky v roce 2014:

 • 1. 1. - Nový rok (volno od 1. do 3. 1. 2014)
 • leden/únor - lunární Nový rok (podle lunárního kalendáře, v roce 2014 30. 1. až 5. 2.)
 • 8. 3. - Mezinárodní den žen (půl dne)
 • 4. 4. - Svátek Qingming (Čching-ming, obdoba českých Dušiček, volno od 5. do 7. 4. 2014)
 • 1. 5. - Svátek práce (změna od roku 2008, volno od 1. 5. do 3. 5. 2014)
 • 4. 5. - Den mládeže (půl dne pro mládež starší 14 let), v roce 2014 připadá na neděli
 • 1. 6. - Den dětí (volno pro děti do 13 let), v roce 2014 připadá na neděli
 • 1. 6. - Svátek Duanwu (Tuanvu, Svátek dračích člunů, volno od 1. do 2. 6. 2014)
 • 1. 8. - Den armády (půl dne pro aktivní příslušníky ČLOA)
 • 6. 9. - Podzimní svátek (Mid-Autumn Festival, volno 6. až 8. 9. 2014)
 • 1. 10. - vznik Čínské lidové republiky (1. 10. 1949, volno od 1. do 7. 10. 2014)

pracovní doba: Po – Pá 08:00 – 18:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd (12:00 - 14:00)
prodejní doba: Po – Ne 09:00 – 22:00 hod., banky a pošty zpravidla 09:00 - 17:00, o víkendech o dvě hodiny méně

Nedochází ke změnám letního a zimního času.

Je běžné, že v období hlavních svátků bývá z rozhodnutí vlády volno zpravidla několik dní navazujících na víkend. Dny volna kromě vlastního svátku jsou napracovány během předchozího či následujícího víkendu.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Čínská kultura je obecně velmi vzdálena evropské civilizaci, a proto existuje řada odlišností, které se vyskytují i při obchodním jednání. V následujícím textu bude alespoň ve zhuštěné formě podána informace o některých zvláštnostech.

Styl obchodního jednání

Číňané při jednání bývají velmi dobře argumentačně vybavení, lze říci tvrdí a s velkou dávkou trpělivosti. Pokud jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou čínští představitelé mít velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. Myšlení čínských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost a skromnost. Znalost angličtiny je zatím velmi malá (jiné jazyky jsou zcela výjimečné), a proto je třeba myslet na otázku zabezpečení tlumočníka a jeho znalost odborných termínů podle zaměření firmy. Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek, pro podniky více obchodující s Čínou se vyplatí mít i s čínským překladem. Tituly (Ing. apod.) se nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respektování jejich hierarchie. Vizitky, listiny, dary apod. se podávají a přebírají oběma rukama. Doba oběda je „svatá", jednání by tedy mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Pro dosažení cílů čínský partner nešetří časem a je schopen protáhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený.

Pracovní návyky

Obecně lze říci, že Číňané jsou pracovití a zvyklí pracovat mnoho hodin denně. Velká nezaměstnanost také vede k jejich úsilí neztratit práci. Problém při jejich zaměstnávání např. v reprezentačních kancelářích je v tom, že jejich znalost angličtiny nebývá dobrá; naopak, mladí lidé s dobrou jazykovou znalosti jsou si vědomi své ceny a vzhledem k značnému množství zahraničních firem ve velkých městech mají vyšší platové nároky. V Pekingu, kde uváděná průměrná měsíční mzda je cca 1 500 CNY, je potřeba uvažovat při znalosti jazyka minimálně 4 000 CNY, v současnosti jsou běžné požadavky na plat okolo 7 000 CNY. Je nutné pečlivě vyjednat všechny okolnosti kolem mzdy, protože v Číně existují odvody na různé fondy, např. bydlení, což však si může zaměstnanec platit sám. Pracovní doba začíná většinou v 8 až 9 hodin a končí v 17 až 18 hodin s přestávkou na oběd, na úřadech se v sobotu a neděli nepracuje.

Vztahy mezi lidmi

Tato oblast známá pod čínským výrazem guanxi („kuan-si") stále hraje významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření obchodní transakce. S tím souvisí i problém korupce, která je velmi rozšířená a např. při tendrových řízeních často přítomná. Obchodní partner také často očekává pozvání do Evropy na náklad výrobní firmy „na prohlídku závodu a zboží". To umožňuje Číňanům cestovat, což je jinak velmi obtížné. Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou tedy důležité pro získání důvěry partnera a uzavření kontraktu. Z toho důvodu zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat několik návštěv a jednání. V Číně má tradičně velký význam neverbální komunikace, např. smích může zakrývat překvapení či nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem. Čínský partner je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. Číňané většinou nejdou hned k věci, ale postupně prostřednictvím různých jinotajů. Při oslovování používají příjmení, které se uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě na rozdíl od naší praxe. Humor oceňují Číňané spíše neosobní, záporně se staví k netrpělivému, agresivnímu a prudkému jednání ze strany partnera. Zásadní je pro Číňany „neztratit tvář", proto je třeba opatrnosti při kritice a žádosti o výrazné ústupky. Evropská slušnost vůči ženám, např. pomoci se zavazadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky. Pustit sednout starší osobu v dopravním prostředku je též výjimečné, častěji se uvolňují místa pro malé děti.

Hodnoty a normy

Žebříček hodnot se s ekonomickým rozvojem a zvyšováním životní úrovně mění. Ve velkých městech koupě auta začíná být pro mladou generaci již důležitější než teoretická možnost mít druhé dítě v rodině (politika jednoho dítěte stále platí, existují však určité výjimky). Také koupě bytu a dobré zaměstnání hraje větší úlohu než dříve. Tradiční model rodiny stále přežívá, ale s rostoucí střední vrstvou se zvyšuje i konzumní způsob života (luxusní výrobky jdou stále více na odbyt). Úcta k cizincům stále ještě existuje, žádost od neznámých lidí na ulici o možnost se společně vyfotit se běžně objevuje už jen na venkově. Na druhé straně existuje vysoké národní uvědomění a je lépe se vyvarovat kritiky čehokoliv čínského (včetně stravy). Národnostní otázka je citlivým problémem, zejména v Tibetu a severozápadní Číně (provincie, Xinjiang /Sin-ťiang/). Z hlediska náboženství je Čína relativně tolerantní zemí ve smyslu koexistence různých konfesí (islám, křesťanství, buddhismus atd.). V obchodních záležitostech nehrají náboženské otázky určující úlohu.

Oblékání, stolování

V obchodním jednání je běžný oblek západního typu, na jihu vzhledem k teplu je oblečení méně formální. Starší lidé, včetně mužů, si často barví vlasy, aby tak zakryli šediny a vypadali mladší. Podávání rukou je běžné, někdy doprovázené lehkým ukloněním. Pozvání na oběd či večeři je běžnou součástí obchodního jednání. Obvykle se servíruje několik chodů u kulatého stolu s otáčivou deskou, podle regionu se podávají místní speciality. Běžné jsou přípitky i konzumace alkoholu (vína, piva a čínské pálenky). Předpokládá se, že pozvaný partner pronese také několik přípitků. Kouření u stolu i během jídla je z čínské strany obvyklé. Reciproční pozvání na oběd či večeři je velmi oceňováno a dobře přijímáno. Po závěrečném přípitku hostitele se ihned končí. Někdy se při této příležitosti předávají i dárky.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Úroveň zdravotní péče v Číně se velmi liší, zejména podle regionu a velikosti města. Obecně platí, že ve velkých městech na východě Číny mnoho zdravotnických zařízení dosahuje velmi vysoké úrovně, která je srovnatelná s evropskou. Ve velkých nemocnicích lékařský personál někdy umí základní angličtinu, ale většinou je třeba počítat s tím, že jazyková vybavenost čínských zdravotníků je velmi omezená.

Cizinci jsou v drtivé většině případů nuceni hradit náklady spojené s ošetřením a zdravotnickou péčí v ČLR v hotovosti. Jsou-li pojištěni, mohou následně uplatnit nárok u své pojišťovny. Většina zdravotnických zařízení vyžaduje před hospitalizací nebo zahájením léčení zaplacení zálohy do výše přepokládaných nákladů. Velvyslanectví ČR v Pekingu proto doporučuje věnovat velkou pozornost výběru pojišťovny a podmínkám pojistné smlouvy včetně pravidel pro refundaci výdajů za léčení.

Výše nákladů za léčení je samozřejmě variabilní a kromě druhu ošetření / léčení výrazně závisí na kvalitě konkrétního zdravotnického zařízení. Obecně lze říci, že v zařízeních primárně určených pro léčbu cizinců jsou náklady výrazně vyšší.

Seznam vybraných zdravotnických zařízení v ČLR je k dispozici na webové stránce velvyslanectví (www.mfa.cz/beijing).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum v ČLR není (jeho funkce plní ZÚ Peking). Aktuální stav českých zastoupení v ČLR je následující:

CzechTrade

CzechTrade Beijing

Embassy of the Czech Republic in Beijing

2 Ritan Lu, Jianguomenwai

100 600 Beijing

telefon : 0086-10-8532 9537

mobil: 0086 18611458173

e-mail: katerina.durove@czechtrade.cz

http://www.czechtrade-china.cn

ředitelka kanceláře: Ing. Kateřina Ďurove

 

CzechTrade Shanghai

Suite 611
Oriental Center
No. 699, Nanjing West Road
Shanghai 200041, China
tel: 0086 21 3218 1955
fax: 0086 21 3218 1933
mobil: 0086 135 245 723 86
e-mail: shanghai@czechtrade.cz
http://www.czechtrade-china.cn
ředitel kanceláře: Ing. Aleš Červinka

CzechTrade Chengdu

Representative Office
11/D City Tower
No.86, Section One
South People´s Road
Chengdu, 610016, China
tel.: 0086 28 8620 2606
fax: 0086 28 8620 2609
email: chengdu@czechtrade.cz
http://www.czechtrade-china.cn
ředitel kanceláře: Ing. Ladislav Graner

Od června/července 2014 je plánováno otevření CzechTrade kanceláře v Guangzhou.

CzechInvest Shanghai

Representative Office (China and South-East Asia Operations)
Room 611, Oriental Cable Building
No. 699 Nanjing West Road, Jing´An District
Shanghai, China, 200041
tel.: 0086 21 6141 3845
mobil: 0086 138 177 926 14
e-mail: china@czechinvest.org
http://www.czechinvest.org
ředitel kanceláře: aktuálně neobsazeno, kontaktní osoba v ústředí CzechInvest: Daniel Koc (výslání od června/července 2014)

CzechTourism Beijing

Representative Office

Room 1507, Jingtai Tower

No. 24, Jianguomenwai Dajie

Chaoyang District

100022 Beijing

tel: 0086 10 6515 6550

fax: 0085 10 6515 6570

e-mail: benesova@czechtourism.com

ředitelka kanceláře: Mgr. Noemi Guerrero-Benešová, MBA

CzechTourism Shanghai

Representative Office

500 Chengdu Beilu

Junling Square

Office No. 1008

e-mail: reismuller@czechtourism.com

ředitel kanceláře: František Reismüller

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie - 110
 • Záchranná služba - 120
 • Hasiči - 119
 • Dopravní nehody - 122
 • Cizinecká policie - +86-10-8401 5297
 • Informace o tel. č. - 114
 • Přesný čas - 12117
 • Předpověď počasí - 12121

1.18. Internetové informační zdroje

V angličtině (* v češtině)

Všeobecné informace

Turistika

Denní tisk

Čínské státní instituce

Ekonomické a obchodní informace

Právní informace

Další zdroje

Hlavní informační servery v čínštině

1.19. Adresy významných institucí

Obchodní a hospodářské komory

China Council for Promotion of International Trade
China Chamber of International Trade
1, Fuxingmenwai St.
Beijing 100860
Tel: 0086-10-68013344
Fax: 0086-10-68011370
www.ccpit.org

China Enterprise Confederation
17, Zizhuyuan Nanlu, Haidian District
Beijing 100044, China
Tel: 0086-10 68725437
Fax: 0086-10 68414280
www.cec-ceda.org.cn/english_version

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Textiles
No.12 Bldg. Panjiayuan Nanli
Beijing 100021
Tel: 0086-10-67739273
Fax: 0086-10-67739206, 67739204
E-mail: info@texchamber.org.cn
www.ccct.org.cn

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Foodstuffs, Native Products and Animal By-Products
21, Xitangzi Hutong, Dongcheng District
Beijing 100006
Tel: 0086-10-65132389, 65132567
Fax: 0086-10-65227911, 65139064
E-mail: infor@cccfna.org.cn
www.cccfna.org.cn

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Light Industrial Products, Arts and Crafts
No. 12 Bldg. Panjiayuan Nanli
Beijing 100021
Tel: 0086-10-67735207
Fax: 0086-10-67732698
E-mail: xxb@cccla.org.cn
www.cccla.org.cn

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Metals, Minerals and Chemicals
No.22 Chaowai Dajie
Prime Tower, 17th floor
Beijing 100020
Tel: 0086-10-65882501
Fax: 0086-10-65880304
www.cccmc.org.cn/EnglishWeb/Eservice/001.htm

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Medicines and Health Products
No.12 Bldg. Panjiayuan Nanli
Beijing 100021
Tel: 0086-10-67734761
Fax: 0086-10-67734740
E-mail: cccmhpie@public3.bta.net.cn
www.cccmhpie.org

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Machinery & Electronic Products
14th floor, North Office Tower, Beijing New World Center
No.3, Chong Wen Men Wai Street
Beijing 100062
Tel: 0086-10-67092711, 67092712
Fax: 0086-10-67092613, 67092615
E-mail: info@mail.cccme.org.cn
www.cccme.cn.net

China International Contractors Association
10th floor, Zhong Jian Plaza
15 San Li He Lu
Beijing, 100037
Tel: 0086-10-88083070, 88083074
Fax: 0086-10-88083100
E-mail: infodept@public.bta.net.cn
www.chinca.org/en/

China Machine Tool&Tool Builder´s Association
Tianlian Mansion 12/F
102 Lianhuachi East Road
Xuanwu District
Beijing 100055
China
tel. 0086-10-63345696
fax 0086-10-63345700
www.cmtba.org.cn
E-mail: cmtba@cmtba.org.cn

Jiné instituce činné v oblasti vývozu a dovozu

Registraci kanceláří a firem provádí:

State Administration for Industry and Commerce
8, Sanlihe Donglu, Xicheng District
100820 Beijing
Tel: 0086-10-68013447
Fax: 0086-10-68013447
www.saic.gov.cn

Firma, která působí v oblasti organizace veletrhů a výstav:

China International Exhibition Corp.
6 East Beisanhuan Road, Chaoyang District, Beijing
Tel: 0086-10-84600000
Fax: 0086-10-84600010
www.ciec-expo.com.cn

Investiční projekty posuzuje:

China State Construction Engineering Corp.
15 Sanlihe Rd., Haidian District
Beijing 100037, China
Tel: 0086-10-88082958
Fax: 0086-10-88082789
www.cscec.com.cn

Právní, daňové, účetní a jiné konzultace poskytuje řada společností, např.:

ECOVIS

Partner: Richard Hoffmann

Tel: 0086-10-65616609

Mobil: 0086-18601318781

E-mail: richard.hoffmann@ecovis.com

www.ecovis.com/china

Dezan Shira&Associates
regional partner: Sabrina Zhang
Tel: 0086-10-6566 0088
Fax: 0086-10-6566 0288
E-mail: beijing@dezshira.com
www.dezshira.com

Lehman, Lee & Xu
Rm. 602 Diplomatic Office Bld.
23 Dong Zhi Men Wai Dajie
Beijing 100600, China
Tel: 0086-10-5323861
Fax: 0086-10-85321999
E-mail: mail@chinalaw.cn

Seznam oficiálně akreditovaných právních firem vychází v odborném tisku, pro informaci uvádíme kontakt na profesní organizaci sdružující právní firmy.

Celočínská asociace právníků Pekingská asociace právníků
Dongsishi Tiao Baiyun Guanjie Beili
Beijing, China Beijing, China
Tel: 0086-10-64060213 Tel: 0086-10-63460704

Podniky se zahraničním kapitálovým vkladem sdružuje:

China Association of Enterprises with Foreign Investment
82/2 Donganmen Dajie
Dongcheng QV
Beijing 100747
Tel: 0086-10-8522 6219/6256
Fax: 0086-10-8522 6292/6222
info@CAEFI.org.cn
www.CAEFI.org.cn

Celní předpisy navrhuje a provádí:

General Administration of Customs
Bldg East 6 Jianguomennei Dajie
Beijing 100730
Tel: 0086-10-65194114
Fax: 0086-10-65194004
www.customs.gov.cn

Daňové zákony navrhuje a jejich dodržování sleduje:

State Administration of Taxation
5 Yang Fang Dian West Rd.
Haidian District
Beijing 100038
Tel: 0086-10-63417801
Fax: 0086-10-63417870
www.chinatax.gov.cn

Kontrolou kvality vyváženého a dováženého zboží se zabývá:

General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Ma Dian Dong Lu
Haidian District
Beijing 100088
Tel: 0086-10-82262177/78
Fax: 0086-10-82260220
www.aqsiq.gov.cn

Vybrané vládní ekonomické instituce

Ministry of Commerce
2, Dong Changanjie
100731 Beijing
Tel: 0086-10-65198653
Fax: 0086-10-65198902
www.mofcom.gov.cn

Ministry of industry and information technology

13 West Chang An Ave.

100804 Beijing

www.miit.gov.cn

National Development and Reform Commission
38, Yuetannanjie, Xicheng District
100824 Beijing
Tel: 0086-10-68501392
Fax: 0086-10-68502728
www.ndrc.gov.cn

Ministry of Agriculture
11, Nongzhanguan Nanli
100026 Beijing
Tel: 0086-10-64192440
Fax: 0086-10-64192451
www.agri.gov.cn

Ministry of Finance
3, Nansanxiang, Sanlihe, Xicheng District
100820 Beijing
Tel: 0086-10-68551118
Fax: 0086-10-68551125
www.mof.gov.cn

Ministry of Environmental Protection
Department of International Cooperation
115 Xizhimennei Nanxiaojie
Beijing 100035
tel. 008610 6655 6495
fax 008610 6655 6494
www.mep.gov.cn

Ministry of Water Resources
Department of International Cooperation
No.2.2 Lane
Baiguang road
Beijing 100053
tel. 008610 6320 2825
fax 008610 6320 2822
www.mwr.gov.cn

Civil Aviation Administration of China

155 Dongsi Xidajie

100710 Beijing

www.caac.gov.cn

.