Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Čína Velká čínská zeď
Čína Čína

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-04-22 Peking
Platnost
Publikace č. 2005-01-31 17/2005

Memorandum o porozumění mezi civilními aeroliniemi Československa a Číny týkající se textu Dohody o letectví a zřízení mezistátních linek mezi Československem a Čínou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1987-12-31 Peking
Platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Environmental Cooperation between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the State Environmental Protection Administration of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2004-04-22 Peking
Platnost 22.4.2004
Publikace č. 2005-01-31 19/2005

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1957-03-27 Peking
Platnost 1.8.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-05-20 27/1958

Dohoda o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the Field of Forestry between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the State Forestry Administration of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2005-12-08 Praha
Platnost 8.12.2005
Publikace č. 2006-04-07 39/2006

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1957-03-27 Peking
Platnost 10.8.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce The Cooperation Agreement on Agriculture and Food Processing Industry between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2005-12-08 Praha
Platnost 8.12.2005
Publikace č. 2006-04-07 38/2006

Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Macaa, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-09-25 Praha
Platnost
Publikace č. 2005-08-05 82/2005

Dohoda mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the People´s Republic of China on the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2005-12-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-09-14 89/2006

Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1989-11-01 Peking
Platnost 1.11.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-08-28 Peking
Platnost
Publikace č. 2011-07-08 65/2011

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1988-09-05 Peking
Platnost 5.7.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1989-09-25 97/1989

Dohoda mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou o vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých před 9. květnem 1945 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1957-11-13 Peking
Místo podpisu 1957-08-22 Peking
Platnost 13.11.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Ta...
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2011-06-06 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-05-10 49/2012

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1988-05-25 Peking
Platnost 27.9.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1989-08-31 91/1989

Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o poskytnutí pozemků pro zabezpečení činnosti zastupitelských úřadů obou států

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-10-04 Peking
Platnost 4.10.1996

Protokol o kulturní spolupráci na léta 2012-2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky

Název v cizím jazyce Protocol on Cultural Cooperation for the Years 2012-2014 between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the People´s Republic of China
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-12-20 Praha
Platnost 20.12.2011
Publikace č. 2012-09-14 81/2012

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci v oblasti železniční dopravy mezi federálním ministerstvem dopravy a spojů ČSSR a ministerstvem železnic ČLR

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1988-06-15 Praha
Platnost 15.6.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1988-07-29 26/1988

Statut Komise pro vědecko-technickou spolupráci mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Položenie ob obedinennoj komissii po naučno-techničeskomu sotrudničestvu meždu Čechoslovackoj Respublikoj i Kitajskoj Narodnoj Respublikoj
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1952-05-06 Peking
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2012 - 2015

Název v cizím jazyce Agreement on Educational Exchanges between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Education of the People´s Republic of China for the years 2012 - 2015
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-11-28 Praha
Platnost 28.11.2012
Publikace č. 2013-01-18 7/2013

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-07-21 Praha
Platnost 18.2.1993
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1997-01-15 9/1997

Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Health of the Czech Republic and the Ministry of Health of the People´s Republic of China on Cooperation in the Field of Health Care and Medical Science
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1995-05-02 Ženeva
Platnost 2.5.1995
Publikace č. 1995-11-17 269/1995

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky ve věci obnovení činnosti generálního konzulátu ČSSR v Šanghaji a otevření generálního konzulátu ČLR v Bratislavě sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-03-07 Praha
Místo podpisu 1987-03-05 Praha
Platnost 7.3.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China concerning Air Services
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-02-22 Hongkong
Platnost
Publikace č. 2003-04-02 31/2003

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the People´s Republic of China on Scientific and Technological Co-operation
Země a mez. organizace Čína
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-06-01 Praha
Platnost 1.6.1995
Publikace č. 1996-06-12 166/1996
.