Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Filipíny rybí farma
Filipíny Filipíny

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Filipínská republika
 • The Republic of the Philippines
 • Republika ng Pilipinas
 • Zkrácený název: Filipíny

1.2. Rozloha

 • 300 076 km2, z toho pevnina 298 170 km2, voda 1 830 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 92 000 000  (odhad na r. 2009)

Složení populace (odhad v r. 2009):

 • 0–14 let: 35 % (m: 17,606 mil., ž: 16,911 mil. )
 • 15–64 let: 61 % (m: 29,679 mil., ž: 29,738 mil.)
 • 64 let a více: 4 % (m: 1,744 mil., ž: 2,297 mil.)

Očekávaná délka života (odhad r. 2009):

 • muži 68,17 let
 • ženy 74,15 let

Hustota obyvatelstva:

 • 274 osob na km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • počet registrovaných pracovních sil: 36,82 mil. osob (2008)
 • zaměstnanost: 92,7 % (2010)
 • nezaměstnanost – oficiálně vykazovaná: 7,3 % (2010)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • roční přírůstek : 1,9 % (odhad na rok 2009)
 • počet narozených: 26,42 nar./1 000 obyv. (odhad 2009)
 • počet úmrtí: 5,15 úmrtí /1 000 obyv. (odhad 2009)

1.5. Národnostní složení

 • Filipínci malajského původu: 91,5 %
 • Číňané: 1,5 %
 • ostatní: 7 %

(celkem 52 etnických skupin)

1.6. Náboženské složení

 • římsko-katolické: 82,9 % (v tom je zahrnuto cca 10 % příslušníků hnutí El Shaddai)
 • protestanti: 4,8 %
 • muslimové: 5 %
 • ostatní a nespec.: 6,5 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Dva úřední: angličtina a tagalog. Celkem je v zemi na 80 různých jazyků a nářečí.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Filipínská státní správa se ve směru dolů dělí na tyto nižší jednotky:

 • 16 regionů – Region I–XIII
  • National Capital Region – NCR (hlavní město)
  • Cordillera Administrative Region (CAR)
  • Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM)
 • 79 provincií v čele s guvernérem a Radou (Board)
 • 117 měst řízených starosty a zastupitelským sborem Sangguniang Panglunsod
 • 1 544 municipalit řízených starosty a zastupitelským sborem Sangguniang Bayan
 • 41 480 vesnic (barangays) řízených kapitány a Barangay Councils.

Hlavní město a další velká města:

 • Metro Manila (cca 14 mil. obyvatel)
 • Davao (900 tis. obyvatel)
 • Cebu City (500 tis. obyvatel)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Používání cizích měn:

 • Filipínské peso (PHP); 1 PHP = 100 centavos
 • Kurz za 1 USD k 24. 4. 20012  42,6501 PHP
 • Průměrný kurz v r. 2011 45,09775 PHP

Cizí měny se v běžném maloobchodním ale i velkoobchodním platebním styku nepoužívají.

Doporučenými a dlouhodobě uznávanými měnami v mezinárodním obchodním a platebním styku jsou USD a JPY.

Centrální banka uznává po zavedení eura v 16 členských zemí EU dále jako volně směnitelné jen některé evropské měny tj. EUR, GBP, SFR, dále šest měn zemí ASEAN tj. hongkongský, singapurský a brunejský dolar, malajský ringgit, indonéskou rupii a thajský baht a měny zemí Perského zálivu: kuvajtský a bahrajnský dinár, saudskoarabský riál a UAE dirham, ale i AUD a CAD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Na Filipínách jsou každoročně tyto státní svátky a dny volna:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velikonoce – Zelený čtvrtek a Velký pátek
 • 9. duben – Bataan and Corregidor Day
 • 1. května – Svátek práce
 • 12. června – Den nezávislosti (1898 – datum nezávislosti na Španělsku, 4. 7. 1946 vyhlášena nezávislost na USA)
 • 31. srpna – Den národních hrdinů
 • 1. listopadu – Den všech svatých
 • 30. listopadu – Den A. Bonifacia (Bonifacio Day)
 • 25. prosince – Svátek vánoční
 • 30. prosince – Den J.Rizala (Rizal Day)
 • 31. prosince – poslední den roku

Kromě těchto svátků a dnů volna může prezident(ka) vyhlásit i 6 dalších tzv. speciálních dnů volna (např. den voleb apod.). Často jsou tyto dny volna vyhlašovány tak, aby spojily pravidelný svátek s víkendem. Jednotlivé části Filipín vč. Manily, dále slaví své místní svátky (fiesta) – většinou se jedná o svátky patronů. Tyto dny pak jsou místními dny pracovního volna.

Obvyklá denní pracovní doba je osmihodinová. Banky zpravidla přijímají zákazníky mezi 9 hod. a 15 hod. (Pouze pobočky Citibank až do 16 hod.). Restaurace mívají otevřeno od 11 hod. do 15 hod. (oběd) a znovu od 17 hod. do 21 hod. Státní úřady pracují od 8 do 16:15 hod., někdy i do 17 hod. Polední přestávka je od 12 hod. do 13 hod. +/- 30 min. oběma směry. Soukromé firmy pracují i v sobotu.

Obchody jsou v týdnu vč. soboty otevřeny od 10 hod. do 21 hodin (velká prodejní střediska). Některé obchody a velké obchodní domy mají otevřeno i v neděli.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Klimatické a pobytové podmínky

Filipínské klima je tropické. Denní teploty se pohybují v rozmezí mezi 28–37°C ( prosinec – únor 28–31°C, duben – květen 34–37°C). Od června do listopadu je období dešťů. Dělení na období dešťů a období sucha však není přesné a liší se podle jednotlivých ostrovů a oblastí. Filipíny se vyznačují vysokým počtem tajfunů (průměrně 19 ročně). V hlavním městě ale i v jiných větších městech tak občas hrozí zaplavení a zablokování vozovek.

Kvalita ovzduší je silně kontrastní. Ovzduší v hlavním městě a dalších centrech je znečištěno výfukovými plyny a prachem v koncentracích, mnohonásobně překračujících mezinárodní standardy. Turistické resorty však mají obvykle kvalitu ovzduší příznivou.

Filipíny jsou součástí tzv. Cirkumpacifického ohnivého prstence – jsou položeny na tektonicky aktivní oblasti a jsou proto náchylné k zemětřesení a k sopečné činnosti. Moderní kancelářské a obytné budovy a hotely jsou však stavěny podle amerických geologických norem a měly by proto být bezpečné.

Doprava

Doprava patří mezi největší problémy Filipín, především pak hlavního města Manily. Kapacitně a technicky nevyhovující dopravní systém, nízká technická úroveň vozového parku a nedisciplinovanost řidičů jsou důvodem častých dopravních kolapsů. Proto si je třeba v případě dohodnutých časů na schůzky ponechávat dostatečnou časovou rezervu a případné zpoždění ohlašovat svému partnerovi. Za nejvhodnější dopravní prostředek lze považovat kromě hotelových taxi městská taxi. Těch je všude dostatek a zastaví na znamení. Až na opravdové výjimky (dopravní špičky např. v pátek odpoledne a večer nebo v neděli večer) neexistují dlouhá čekací stání. Taxi jsou stále v pohybu. Přestože by všichni taxikáři měli používat při jízdě taxametr, v případě cizinců se často snaží prosadit několikanásobně vyšší ceny bez použití taxametru. Pokud je ve voze taxametr, je nutno trvat na jeho zapnutí. Hlavním veřejným dopravním prostředkem jsou tzv. jeepney a autobusy. Jejich využívání ve městě ale nedoporučujeme. Při cestování mimo Manilu lze kromě auta použít dálkové klimatizované autobusy nebo na delší vzdálenost také letecké spojení. Před nastoupením takové cesty mimo Manilu doporučujeme zejména v období dešťů se informovat předem o průjezdnosti cesty kvůli možným sesuvům půdy. Větší města jsou dosažitelná filipínskou leteckou společností PAL nebo CEBU Pacific, případně menšími společnostmi jako jsou např. Asian Spirit nebo SEAIR. Existují i možnosti nájmu malého letadla případně i helikoptéry s pilotem. Pro dopravu mezi ostrovy (neexistuje-li letecký spoj), je nutno využít lodní spojení. Silniční síť je na mnoha ostrovech i na ostrově Luzon dále na sever nebo na jih od Manily nedostatečná. Na Luzonu existuje jedna úzkokolejná železniční trať, je však prakticky pro cestování Evropanů nepoužitelná.

Bezpečnost

Z hlediska bezpečnosti jsou Filipíny často hodnoceny zdrženlivě vzhledem ke značnému počtu únosů, údajně největšímu v Asii. Tyto únosy se většinou zaměřují hlavně na bohaté vrstvy filipínských obchodníků čínského původu. Pokud cizinec dodržuje základní pravidla pohybu po městě, neměly by zejména během dne nastat problémy.

V roce 2011 přetrvávala i nadále vypjatá bezpečnostní situace v důsledku vyšší pravděpodobnosti teroristických útoků a pokračujícími boji mezi vládními jednotkami a muslimskými separatisty na ostrově Mindanao i s ozbrojenou složkou filipínské komunistické strany (CCP) tzv. NPA (New People’s Army), která je diplomaticky zastupovaná tzv. NDF (National Democratic Front). Latentní nebezpečí hrozí všem zahraničním turistům. Kromě toho dochází k hrozbám i občas k uskutečňování pumových útoků na různých místech po celých Filipínách, zejména tam, kde se soustřeďuje větší počet lidí (autobusové zastávky, obchodní domy apod.). Pokračovaly vraždy novinářů i některých představitelů NPA.

V roce 2012 přetrvávala i nadále vypjatá bezpečnostní situace v důsledku vyšší pravděpodobnosti teroristických útoků a pokračujícími boji mezi vládními jednotkami a muslimskými separatisty na ostrově Mindanao i s ozbrojenou složkou filipínské komunistické strany (CCP) tzv. NPA (New Peoples’s Army), která je diplomaticky zastupovaná tzv. NDF (National Democratic Front). Latentní nebezpečí hrozí všem zahraničním turistům. Kromě toho dochází k hrozbám i občas k uskutečňování pumových útoků na různých místech po celých Filipínách, zejména tam, kde se soustřeďuje větší počet lidí (autobusové zastávky, obchodní domy apod.). Pokračovaly vraždy novinářů i některých představitelů NPA.

Cenová hladina

Ceny hotelů se pohybují od 100 do 300 USD. Sportovně orientovaní turisté však mohou využít i levnější hotel, kde se ceny za pokoj pohybují kolem 30 USD. Kvalita potravin je většinou (v případech nákupů v moderních supermarketech) srovnatelná s českou, velká část je vyráběna v licenci nebo dovážena. Spektrum restaurací zahrnuje vše, od rychlého občerstvení typu McDonald, KFC apod. až po luxusní restaurace, hlavně v hotelech. Vedle filipínských jídel se nabízejí jídla čínské, japonské ale i indické kuchyně. Kvalita jídla je dobrá. Ze zdravotních důvodů – podobně jako ve všech tropických zemích – se doporučuje se vyvarovat tepelně nezpracovaným potravinám a vody z vodovodního řádu. Voda nalévaná zdarma k jídlu a led do nápojů pochází i v lepších restauracích z vodovodu (není filtrovaná).

Peněžní prostředky

Z cizích měn se doporučuje na Filipíny přivézt USD, bez problému lze však měnit japonské jeny či eura. Spolehlivé směnárny, které směňují za kurz jenom málo se lišící od kurzu oficiálního, bývají ve velkých obchodních centrech. Banky používají větší srážku za své služby. V hotelech bývá kurz nepříznivý. Některé hotely navíc neakceptují osobní šeky, maximálně šeky cestovní. Platební a kreditní karty jsou běžným platebním prostředkem, používají se typy EuroCard, American Express, Visa a další.

Telekomunikační služby a užití elektrospotřebičů

Telefonické a faxové spojení je bez problémů, sekretářské služby poskytuje každý standardně vybavený hotel. Mezinárodní volací kód z ČR na Filipíny je 0063 + místní kód (tzn. pro Manilu 00632 + místní číslo, pro Cebu 006332 + místní číslo, pro Davao City 006382 + místní číslo). Časový rozdíl mezi ČR a Filipínami je +7 hod (v době SELČ +6 hodin).

Napětí elektrického proudu je 120 V/220 V (60 Hz) s tím, že dochází k častým výkyvům, někdy také k výpadkům proudu. Doporučuje se proto u citlivých elektropřístrojů (počítače apod.) používat stabilizátory napětí. Elektrické zásuvky mají americký standard – nástavce na evropské jsou běžně k dostání v obchodech nebo v recepci hotelu.

Mentalita

Filipínci jsou přátelští (i k cizincům), pohostinní a komunikativní. Evropana může někdy překvapit pomalost jednání nebo reakce (např. v obchodě), která však odráží spíše pomalejší životní rytmus.

Možnosti turistiky

Turistický ruch neodpovídá možnostem obou zemí, které obě mohou nabídnout mnoho pozoruhodností zahraničním návštěvníkům. Počet návštěvníků z Filipín v ČR (turisté a obchodníci) lze přibližně stanovit podle počtu vydaných víz (v roce 2010 cca 900). Návštěvnost Filipín občany ČR lze odhadnout stěží, protože filipínská strana tuto statistiku nezveřejňuje. Občané ČR, cestující na Filipíny, nepotřebují vízum pokud jejich pobyt nepřekročí 21 dní. V případě delšího pobytu doporučujeme, aby si čeští občané zařídili vízum na filipínském velvyslanectví v Praze. Čeští turisté ale i jiní cestovatelé se zpravidla neobracejí na ZÚ ČR v Manile – nemají za povinnost se zde hlásit. Jejich počet však není vzhledem k velké vzdálenosti a malé nabídce zájezdů ze strany českých cestovních kanceláří vysoký. Dle odhadu ZÚ se jedná ročně o srovnatelné číslo s počtem Filipínců navštěvujících ČR.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče ve velkých městech a ve vybraných zdravotnických zařízeních (v Manile např. Makati Medical Center) je na dobré úrovni. Mimo tato města jsou zdravotnická zařízení velmi skromně vybavená a služby jsou na velmi nízké úrovni. Řada lékařů studovala v USA nebo jinde v zámoří. Cizinec si veškeré služby za léčení hradí ze svého. Českým návštěvníkům Filipín doporučujeme si před odletem sjednat zdravotní pojištění. S využíváním smluvního zdravotního pojištění předplaceného v ČR jsou dobré zkušenosti.

Při cestě mimo Manilu zejména v době dešťů (přibližně od června do září) doporučujeme informovat se o zdravotní situaci v konkrétním místě. V některých oblastech se může vyskytnout nebezpečí malárie nebo dengue. Pro takové případy je vhodné se vybavit repelenty nebo začít brát preventivně antimalarika.

Delegace Evropské komise doporučuje využívat následující zdravotnická zařízení (nemocnice / střediska):

 • Makati Medical Center tel. 815 99 11, 892 55 44
 • Cardinal Santos Medical Center tel. 727 00 21, 727 00 70
 • St. Lukes's Hospital tel. 723 01 01, 723 03 01
 • Asian Hospital & Medical Center tel. 771 90 00
 • AAV-Liefeline Arrow Clinic tel. 772 38 97

Kromě toho je možno využít stálé SOS lékařské služby (International SOS Assistance na tel. 637 07 07), která má nepřetržitou 24hodinovou službu a zabývá se pomocí v případě nehod, evakuací zraněných osob ambulancí v helikoptéře stejně tak repatriací soukromým letadlem nebo pravidelnou linkou.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Filipínách tyto instituce nejsou zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie – čísla pro případy nouze: 116 nebo 166
 • Makati City: 899 90 08, 899 90 39
 • Muntilupa City: 862 26 11
 • Mandaluyong City: 532 21 45, 532 50 01
 • Pasay City: 831 80 70
 • Pasig City: 641 04 36
 • Quezon City: 921 45 54
 • Požárníci: 160 16
 • Lékařská ambulance (centrální služba na EDSA): 169 11, 727 99 99
 • Všeobecné informace: 114
 • Letiště: mezinárodní letiště: NAIA 877 11 09 vnitřní linky: 833 81 35
 • Elektřina – výpadky proudu a havárie: 631 11 11
 • Taxi se šoférem: 0915 803 50 16
 • Počasí (také www.cnn.com): 927 15 41

1.18. Internetové informační zdroje

Filipínské instituce

Obchodní kontakty a příležitosti:

Filipínský tisk

Hlavní rozhlasové a televizní stanice:

Různé

1.19. Adresy významných institucí

Nejdůležitější průmyslové a obchodní komory:

Philippine Chamber of Commerce and Industry
3rd Floor, Commerce and Industry plaza
No. 1030 Campus Avenue corner Park Avenue
Mckinley Town Center
Fort Bonifacio, Taguig City
Tel.: +632 846-8196
Fax: +846-8619
E-mail: pcci@philippinechamber.com
Web: www.philippinechamber.com
Contact: Ms Edith SUELTO – Assistant Secretary Genera

Davao City Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
2nd Floor, Davao City Chamber of Commerce & Industry, Inc. Building
JP Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
Tel.: +82-226-4433/ 221-7515/ 300-2198
Fax: +63-82-64433
E-mail: dcccii@mozcom.com
Web: www.davaochamber.org

Davao Filipino-Chinese Chamber of Commerce & Industry
Monteverde Ave., Davao City, Davao
Tel.: +63-82-2274598
Fax: +63-82-2262 2452

European Chamber of Commerce of the Philippines
19/F Philippine AXA Life Centre, Sen. Gil Puyat Ave. cor. Tindalo St.
Makati City, Metro Manila, Philippines
Tel.: +632 845 1324 / 759 6680
Fax: +632 845 1395 to 97 / 759 6690 to 91
E-mail: constantino@eccp.com
Web: www.eccp.com
Contact: Mr. Gerry D. CONSTANTINO – Corporate Secretary – Manager Membership Service

Cebu Chamber of Commerce & Industry (CCCI)
CCCI Center Corner 11th&13th. Ave., North Reclamation Area, 6000 Cebu City
Tel.: +63-32-2321421-4/4120137/8
Fax: +63-32-2321422/ 4129461
E-mail: ccci@cebuchamber.com.ph
Web: www.cebuchamber.com

Baguio Benguet Chamber of Commerce and Industry
Hotel Villa Rosal upper General Luna Road Baguio City 2600, Baguio City 2600
President – Engr. Alfonso Lao
Tel.: +63-74-4422515/ 3004272
Fax: +63-74-4438067
E-mail: tctrinidad@yahoo.com

Důležité asociace, svazy a federace:

Ekologie:

Philippine Water Works Association
PWWA Bldg., Katipunan Rd.,Balara, Diliman, Quezon City, M.M.
Tel.: +63-2-9207145 / 9207147
Telefax: +63-2-9207143
E-mail: pwwa@info.com.ph
Web: www.esprint.com/-pwwa
Contact Person: Atty. Gabriel L. Villareal (President)

Finance:

Association of Development Financing Institution in Asia Pacific (ADFIAP)
2/F Skyland Plaza, Sen. Gil Puyat Ave., Makati City, 1200
Tel.: +63-2-8161672/ 8430932 / 8435892
Fax: +63-2-8176498
E-mail: inquiries@adfiap.org
Web: www.adfiap.org

Obchod:

Advertising Board of the Philippines (ADBOARD)
Suite 6A 6/F Dao 1 Condominium Bldg., 189 Salcedo Street, Salcedo Village, Makati City, 1229
Tel.: +63-2-8186113/ 8186158/ 8177724
Fax: +63-2-8187109
E-mail: inquiry@adboard.com.ph
Web: www.adboard.com.ph

Association of Accredited Advertising Agencies, Philippines
2/F L&F Bldg., 107 Aguirre St., Legaspi Vill., Makati City, M.M.
Tel.: +63-2-818 6157
Fax: +63-2-7573892
E-mail: 4asp@skyinet.net

Chamber of Real Estate & Builders Association (CREBA)
3/F CREBA Center Don A. Roces Ave. cor. South A. Street
Quezon City, M.M.
Tel.: +63-2-3732264
Fax: +63-2-3732271
E-mail: creba_inc@yahoo.com
Web: www.ecreba.com

Packaging Institute of Philippines
Unit 725 Citiland Shaw Tower St. Francis Avenue cor Shaw Blvd., Mandaluyong City
Tel.: +63-2-6872018 / 6873051 / 687 3183
Fax: +63-2-6872018
E-mail: pipmanilalax@info.com.ph

Philippine Exporters Confederation, Inc.
ITC Complex Roxas Blvd. corner Sen Gil Puyat Avenue Pasay City
Tel.: +63-2-8332531-34/ 8336786
Fax: +63-2- 8310231/ 831 3707
E-mail: publications@philexport.net.ph
Web: www.philexport.ph

Stavebnictví:

Philippine Contractors Association, Inc., (PCA)
3/F Padilla Bldg., Emerald Ave., Ortigas Center, Pasig City, M.M.
Tel.: +63-2-6313135/2778
Fax: +63-2-6312788
E-mail: email@philconstruct.com
Webe: www.philconstruct.com

Technologie:

Technological Information Promotion System (TIPS)
3/F DFA Bldg., 2330 Roxas Blvd. Pasay City, M.M.
Tel.: +63-2-8327595/ 8344238/ 8344611
Fax: +63-2-8322284
E-mail: tipsmnl@winner-tips.org nebo info@winner-tips.org
Web: www.winner-tips.org nebo www.winnernet.org/eng/index.php

Těžba minerálů a uhlí:

Chamber of Mines of the Philippines
Rm. 809 Ortigas Bldg., Ortigas Ave., Pasig City, M.M. 1605
Tel.: +63-2-6354123 to  24
Fax: 0063-2-6354160
E-mail: comp@pldtdsl.net
Web: www.chamberofmines.com.ph nebo www.afmaasean.com

Výroba:

Chamber of Furniture Industries in the Philippines (CFIP)
Unit H, 9/F Strat 100 Bldg., Emerald Ave., Ortigas Center, Pasig City, M.M.
Tel.: +63-2-6312834/6329007/6313428/6372742/3
Fax: +63-2-6312977
E-mail: info@cfipnet.com
Web: www.cfipnet.com
President: Mr. Roberto Locsin

Chemical Industries of the Philippines
851, Antonio Arnais Ave., Chemphil Bldg., Legaspi Village, Makati City, M.M.
Tel.: +63-2-8188711 to 28
Fax: +63-2-8152088/ 817 4803
E-mail: chemphilgroup@chemphil.com.ph
Web: www.chemphil.com.ph

Electronic Industries Association of the Philippines, Inc.
Don Celso, S. Tuason Ave., Valley Golf Subd., Cainta, Rizal
Tel.: +63-2-658 7930/ 658 7959
Fax: +63-2-658 8142
Web: www.eiapi.org.ph

Garment Business Association of the Philippines, Inc. (GBAP)
Suite 1007, 88 Corporate Center Building, Valero cor. Sedeño St, Salcedo Village, Makati City
Contact person: Ms. Margarita Dela Rama, President
Telefax: +63-2- 887 2124/ 533 0706
E-mail: gbap@info.com.ph

Metalworking Industries Association of the Philippines (MIAP) National Chapter
c/o X-Steel , Unit 802 8th Floor, Prestige Tower, Emerald Avenue, Ortigas Center, Pasig City
Tel./Fax: +63-2- 535 5565/ 914 9379 to 81/ 914 9380
Fax: +63-2- 636 3120
E-mail: miap_metromanila@yahoo.com

Philippine Association of Flour Millers, Inc.
Rm. 311, Atrium Bldg., Makati Ave., Makati City, M.M.
Tel.: +63-2-811 4387
Fax: +63-2-811 4033

Organizace výstav a veletrhů:

Philippine Association of Convention Exhibition Organizers and Suppliers Inc.
Hall 1 International Trade Center Complex Financial Center Roxas Blvd. cor. Sen Gil Puyat Avenue Pasay City
Tel./fax: +632-8345247
E-mail: president@paceos.com nebo secretariat@paceos.com
Web: www.cfip.com.ph
President: Mr. Roberto Locsin

Zemědělství:

International Rice Research Institute (IRRI)
IRRI Suite 1009, Security Bank Center , 6776 Ayala Avenue Makati City
Tel.: +63-2-8911236 / 1174 / 1303/ 856 6133
Fax: +63-2-8178470/8127686/ 891 1236
E-mail: irri@cgiar.org
Web: www.irri.org

Philippine Sugar Millers Association, Inc.
Rm. 1402  Security Bank Centre
6776 Ayala Ave., Makati City, 1226
Tel.: +63-2-891 1138/ 1202
Fax: +63-2-891 1144
E-mail: psma@psma.com.ph
Web: www.psma.com.ph

Státní instituce:

Department of Trade and Industry (DTI)
International Trade Group – 6th Floor New Solid Bldg.
357, Sen. Gil J. Puyat Ave. (Buendia), Makati City, M.M.
Tel.: 0063-2-8904684/4697/4685
Fax: 0063-2-946136
E-mail: usecitg@dti.gov.ph
Web: www.dti.gov.ph

Industry & Investments Group
Board of Investments Bldg. 385, Gil J. Puyat Ave. (Buendia), Makati City, M.M.
Tel.: +63-2-8909332/3638
Fax: 0063-2-8953512
E-mail: dtib@mnl.sequel.net
Web: www.sequel.net

Regional Operation Group
361, Gil J. Puyat Ave. (Buendia) Makati City, M.M.
Tel.: +63-2-8904921/4938/4991
Fax: 0063-2-8904994
E-mail: usecrog@dti.gov.ph

Instituce podřízené DTI:

Philippine Economic Zone Authority (PEZA)
Roxas Blvd. corner San Luis St., Pasay City, M. M.
Tel.: +63-2-551 3454/ 3455/ 3432
Fax: 0063-2-891 6380/ 551 3449
E-mail: dglbl@peza.gov.ph
Web: www.peza.gov.ph

Board of Investments
385, Gil J. Puyat Ave. (Buendia), Makati City, M.M.
Tel.: +63-2-895 8322/ 3666/ 3656/7
Fax: 0063-2-895 8322
E-mail: osac@boi.gov.ph
Web: www.boi.gov.ph

Center for Intl. Trade Expositions and Mission (CITEM)
ITC (International Trade Center), Roxas Boulevard corner  Sen.Gil .J.Puyat Ave.
Pasay City, M.M. 1300
Tel.: +63-2-831 2336/ 2201 to 9
Fax: 0063-2-832 3965/ 834 0177
E-mail: citemdo@mnl.sequel.net nebo info@citem.com.ph
Web: www.citem.com.ph

Instituce přímo podřízená prezidentskému paláci:

Philippine International Trading Corporation (PITC)
NDC Bldg., 116 Tordesillas St. Salcedo Village, Makati City 1227
Tel.: +63-2-818 9801
Fax: +63-2-892 2054/ 0782
E-mail: pitc@pitc.gov.ph
Web: www.pitc.gov.ph

Další vládní úřady:

Department of Finance – Bureau of Internal Revenue (BIR)
BIR National Office Bldg., Agham Road, Diliman, Quezon City M.M.
Tel.: +63-2-9817000/ 929 7676 | 927 2511
Fax: +63-2-4262190
E-mail: contact_us@cctr.bir.gov.ph
Web: www.bir.gov.ph

Department of Finance (DOF) – Bureau of Customs (BOC)
APEC Customs Center, Ground Fl., South Harbour, Port Area, M.M.
Tel.: +63-2-526 6372 / 527 4579
Fax: +63-2-527 1953/ 4508

Department of Foreign Affairs (DFA of RF) – Ministerstvo zahraničních věcí Filipín
2330 Roxas BLVD., Pasay City, Metro Manila
Tel.: +63-2- 834 4000
Fax: +63- 2- 832 1597/ 832 3307
Web: www.dfa.gov.ph

Bureau of Immigration
Bureau of Immigration Building, Magallanes Drive, Intramuros, Manila 1002
Tel.: +63-2-5273260 | 527 3248
E-mail: xinfo@immigration.gov.ph
Web: www.immigration.gov.ph
Bureau of Immigration Helpdesk: 1-800-100-254367 (24/7 Toll Free)

Různé:

Uvádíme adresu malého pivovaru, dodaného společností PIVO Praha:
Bravo’s – dříve Caffé Appassionato Restaurant
Mr. Edilberto B. Bravo, majitel a provozovatel
Nicanor García Str. 215
Makati City, Metro Manila, Filipíny
Tel.: +632 899 5410, 896 9960 nebo 895 7219
Funkci sládka a provoz pivovaru zajišťují periodicky pracovníci vysílaní k tomuto účelu z ČR (firma PIVO Praha)
Bravo’s Restaurant má i další pobočky v Quezon City, v Eremita, na jihu Manily a také v největším obchodním domě tzv. ASIA Mall v PasayCity. Na všech místech se čepuje české pivo.

.