Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Filipíny rybí farma
Filipíny Filipíny

politika


Vnitropolitická charakteristika

Filipíny jsou souostrovím sestávající z přírodně i historicky různorodých 7107 ostrovů ležících na tzv. Tichomořském ohnivém kruhu. Jednotlivé ostrovy s velmi aktivní… více ►

Zahraničně-politická orientace

Vedle tradičně silné vazby na USA, které ze strategického hlediska podporují Filipíny vojensky i ekonomicky, je zahraničně politickou a ekonomickou prioritou především… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.