Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Gruzie Gagra
Gruzie Gruzie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní a školská spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2014-06-04 Tbilisi
Platnost
Publikace č. 2014-10-02 52/2014

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Georgia on Economic and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2013-04-10 Tbilisi
Platnost
Platnost pro ČR 2013-10-01
Publikace č. 2014-05-30 31/2014

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of Georgia on Co-operation in the Military Field
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1999-05-18 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-07-18 69/2006

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Dogovor meždu Čechoslovackoj Socialističeskoj Respublikoj i Sojuzom Sovetskich Socialističeskich Respublik o pravovoj pomošči i pravovych otnošenijach po graždanskim, semejnym i ugolovnym delam
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1982-08-12 Moskva
Platnost 4.6.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-09-13 95/1983

Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Aggreement between the Czech Republic and Georgia on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-01-22 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-12-07 112/2009

Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Georgia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-08-29 Tbilisi
Platnost
Publikace č. 2011-03-23 18/2011

Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Executive Authority of Georgia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2006-05-23 Tbilisi
Platnost
Publikace č. 2007-06-20 40/2007

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Georgia on Air Services
Země a mez. organizace Gruzie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-11-08 Tbilisi
Platnost
Publikace č. 2012-01-20 6/2012
.