Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Hongkong v noci
Hongkong Hongkong

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Hongkong je jednou z nejotevřenějších a nejdynamičtějších světových ekonomik a současně jedno z nejvýznamějších světových finančních center. více ►

Finanční a daňový sektor

Finanční a daňový sektor Hongkongu je jedním z nejvyspělejších v celém asijském regionu. Je charakteristický svou stabilitou a přehledností. více ►

Investiční klima

Hong Kong je jedním z největších a nejvýznamnějších finančních center na světě s největší koncentrací bankovních institucí. (v Hongkongu má své zastoupení 71 ze 100 největších bank) více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Hospodářská spolupráce mezi ČR a Honkongem je stále na dobré úrovni. Hong Kong je regionem, se kterým má ČR dlouhodobě aktivní saldo vzájemné obchodní bilance. více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Ve druhé polovině r. 2014 lze předpokládat další postupné zotavování ekonomického vývoje v Evropě a USA, nicméně i přes tento fakt hongkongská vláda v žádném případě nevylučuje riziko zhoršení… více ►

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod Hongkongu je ve velké míře postaven především na vývozu služeb a reexportech. Hongkong dosahuje 13. největšího obchodního obratu na světě… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Na základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je jednozačně doporučováno nalezení místního obchodního partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný průnik na trhy jižní… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.