Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Indie Taj Mahal
Indie Indie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement on Social Security between the Czech Republic and the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2010-06-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2014-09-05 46/2014

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou

Název v cizím jazyce Agreement on Social Security between the Czech Republic and the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2010-06-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2014-09-05 45/2014

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive criminals as amended by the Protocol signed at London on June 4, 1926
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1926-11-11 Londýn
Platnost 11.7.1927
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-11-23 211/1926
Publikace č. 1928-02-06 22/1928
Publikace č. 1928-05-26 73/1928
Publikace č. 1929-04-16 56/1929
Publikace č. 1932-11-05 166/1932
Publikace č. 1934-10-09 212/1934
Publikace č. 1935-02-21 25/1935

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1974-12-04 N. Dillí
Platnost 17.6.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-02-04 8/1980

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-10-16 N. Dillí
Platnost
Publikace č. 2000-05-03 34/2000

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of India on co-operation in the field of the use of nuclear energy for peaceful purposes
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1966-11-09 N. Dillí
Platnost 1.1.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-08-11 80/1970

Protokol o konzultacích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Indické republiky

Název v cizím jazyce Protocol of Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-10-11 Praha
Platnost 11.10.1996

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Defence Co-operation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-10-21 Praha
Platnost 21.10.2003
Publikace č. 2003-11-13 122/2003

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2010-06-08 Praha
Platnost 8.6.2010
Publikace č. 2010-07-12 60/2010

Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Republic of India on the amendment to the Agreement between the Czech Republic and the Republic of India for the Promotion and Protection of Investments, signed on October 11, 1996 at Prague
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-06-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2011-03-28 20/2011

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií

Název v cizím jazyce Agreement between Czechoslovakia and India on Scientific, Technical and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1973-05-30 Praha
Platnost 30.11.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1974-09-25 90/1974

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1998-10-01 Praha
Platnost
Publikace č. 1999-12-09 301/1999

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of India on Cooperation in the Fields of Culture, Education and Science
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-10-11 Praha
Platnost 29.7.1997
Publikace č. 1997-09-05 216/1997

Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky

Název v cizím jazyce Programme of Scientific and Technological Cooperation between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology of the Republic of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-04-20 Praha
Platnost 20.4.2012
Publikace č. 2012-05-22 54/2012

Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of India for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-10-11 Praha
Platnost 6.2.1998
Publikace č. 1998-03-13 43/1998

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010 - 2012

Název v cizím jazyce Programme of Co-operation between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the Republic of India for the Years 2010 - 2012
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy kultury
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2010-09-13 Praha
Platnost 13.9.2010
Publikace č. 2011-03-28 22/2011

Třetí dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie

Název v cizím jazyce Third Agreement on Economic Collaboration between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of India
Země a mez. organizace Indie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1973-12-05 N. Dillí
Platnost 20.6.1974
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1974-10-18 17/1974
.