Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Indonésie rýžová pole
Indonésie Indonésie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Republic of Indonesia (Republik Indonesia), Indonéská republika

1.2. Rozloha

1,905 mil. km2 pevnina, 1,812 mil. km2 země, 93 mil. km2 vodní plocha (17.508 ostrovů)

2.830 km pozemní hranice

54.716 km námořní hranice

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

237,6 mil. (prosinec 2011)

hustota zalidnění 100 obyv./km2 (Jáva 1.000 obyv./km2)        

podíl ekonomicky činného obyvatelstva 67 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

1,1 % (prosinec 2010)

1.5. Národnostní složení

nejpočetnější původní etnika: Javánci (40,6 %), Sundánci (15 %), Madurijci (3,3 %), Minangkabauové (2,7 %), Betawijci (2,4 %), Buginijci (2,4 %), Batakové (2 %), Balijci (1,7 %)

nejpočetnější imigrovaná etnika: Číňané (5 mil.), Arabové, Indové

1.6. Náboženské složení

muslimové (86,1 %), protestanti (5,7 %), katolíci (3 %), hinduisté (1,8 %) a buddhisté (1 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je indonéština (Bahasa Indonesia), jejíž základ tvoří malajština doplněná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou používány místní jazyky (jávština, sundánština, atd.). Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Indonésie se skládá z 33 provincií (z toho pět má zvláštní status: zvláštní oblast Yogyakarta, Aceh, Papua, Západní Papua a zvláštní oblast hlavního města Jakarta). V čele provincie stojí guvernér,            volený plebiscitem na 5 let. Další administrativní jednotkou jsou okresy (regencies) a města, jichž od decentralizační reformy v r. 1999 bylo ustaveno 495.

hlavní město :             Jakarta,11 mil. obyvatel

další velká města :      Surabaya4,5 mil., Bandung3,2 mil., Medan1,7 mil.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

indonéská rupie (1 USD = 9.680 IDR – 29. 3. 2012)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

     r. 2011:

     6.11.                Den oběti Idul Adha

     27.11.              Islámský Nový rok

     25.12.              Narození Ježíše Krista

     r. 2012:

     1.1.                  Nový rok

     23.1.                Čínský Nový rok

     4.2.                  Narození proroka Mohameda

     23.3.                Nový rok Hindu

     6.4.                  Velký pátek

     5.5.                  Den osvícení Buddhy

     17.5.                Nanebevzetí  Ježíše Krista

     16.6.                Nanebevzetí proroka Mohameda

     17.8.                Den nezávislosti (st. sv.)

     20.7. - 18.8.    Postní měsíc Ramadán

     19. - 20.8.       Hari Idul Fitri

     26.10.              Den oběti Idul Adha

     15.11.              Islámský Nový rok

     25.12.              Narození Ježíše Krista

Obvyklá pracovní doba je od 7 – 8 hod do 16 – 17 hod. Na venkově začíná pracovní den dokonce ještě dříve, ale o to dříve končí. Prodejní doba bývá od 10:00 hod do 21:00 hod. O víkendech bývá o soukromých obchodů kratší, supermarkety a shopping centra mají otevřeno 7 dní v týdnu.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se pouze v košili a kravatě. Řada zvyklostí má původ v islámu. Není obvyklé při setkáních pít alkohol a den se dělí do několika částí mezi modlitby. Ráno kolem šesté hodiny začínají ranní modlitby. Indonésané už v té době musí být umytí a oblečení, proto pro ně začíná den již v brzkých ranních hodinách. Další modlitby probíhají v poledne po dvanácté hodině a mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední. V té době muslimové přeruší práci.

Indonésané jsou zvyklí o cenách smlouvat. Cena bývá smluvní většinou v případech, kdy není uvedena.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Síť nejlepších soukromých nemocnic a poliklinik má dobrou úroveň a je velmi dobře technicky vybavena. Veškeré lékařské výkony jsou poskytovány na komerčním základě, platba je okamžitá, v hotovosti či kreditní kartou. Státní zdravotnictví má nízkou úroveň.

Doporučuje se očkování proti virové hepatitidě A (B při delším pobytu, vysoce endemická je i virová hepatitida E), poliomyelitidě a břišnímu tyfu. K získání pracovního povolení musí mít cizinec potvrzení o negativním výsledku testu na HIV.

Riziko nákazy malárií je celoroční na celém území, s výjimkou Jakarty, větších měst a významných turistických center na Jávě a Bali. V zemi se rovněž celoročně vyskytují komáři přenášející horečku dengue. Čestnost případů horečky dengue vrcholí v zimním deštivém období, většina případů je u této nemoci zaznamenána ve velkých městech.

V souvislosti s výskytem tzv. ptačí chřipky v některých částech Indonésie je vhodné dbát zvýšené opatrnosti a důsledně dodržovat pravidla hygieny. V žádném případě se nedoporučuje konzumace tepelně nedostatečně zpracovaného drůbežího masa či vajec, návštěvy drůbežích závodů a farem nebo ptačích trhů.

Nutná je obezřetnost při konzumaci potravin a vody (nepít vodu z vodovodní sítě). Mezi zvířaty je značně rozšířena vzteklina, při pobytu v nepřehledném terénu hrozí nebezpečí uštknutí jedovatými hady.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Indonésii není v současnosti zastoupena žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nemocnice – záchranka                                            tel: 118, 119

MMC Hospital, Rasuna Said, Jakarta                       tel: 021-5273473

SOS Hospital. Pondok Indah, Jakarta                      tel: 021-7506001

Medikaloka Hospital, Rasuna Said, Jakarta              tel: 021-5261118

Policie                                                                       tel: 110

Hasiči                                                                       tel: 113

1.18. Internetové informační zdroje

MZV Indonésie                     www.kemlu.go.id

Státní tisková kancelář           www.antara.co.id

Deník Jakarta Post                 www.thejakartapost.com

Deník Jakarta Globe              www.thejakartaglobe.com

ASEAN                                 www.asean.org

1.19. Adresy významných institucí

KADIN – Indonesian Chamber of Commerce & Industry

Menara KADIN Indonesia 29th Floor

Jl. H.R.Rasuna Said X-5 Kav 2-3

Jakarta 12950

tel.:+62-21-5274484-86

fax: +62-21-5274486

e-mail: sekretariat@kadin-indonesia.or.id

http://www.kadin-inonesia.or.id

 

NAFED - National Agency for Export Development

Dharma Niaga Building 5th Floor

Jakarta 10160

Tel.: +62-21-344 8164

Fax: +62-21-385 8850

e-mail: nafed@nafed.go.id

http://www.nafed.go.id

 

National Coordination Board for Investment

Gedung BKPM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44

Jakarta 12190

Tel. +62-21-525 2008-520 4165

Fax. +62-21-522 7609

http://www.bkpm.go.id

 

Asociace indonéských importérů

GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia)

National Importers Association

Oil Center Building 1st Floor

Jakarta 10350

Tel. +62-21-398 37 395 – 97

Fax. +62-21-398 37 394

 

Asociace indonéských vývozních podniků

GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia)

Indonesian Exporter Association

Oil Center Building 1st Floor

Jakarta 10350

Tel.: +62-21-398 37 395 - 97

Fax: +62-21-398 37 394

.