Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Indonésie rýžová pole
Indonésie Indonésie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Republic of Indonesia (Republik Indonesia), Indonéská republika

1.2. Rozloha

1,905 mil. km2 pevnina, 1,812 mil. km2 země, 93 mil. km2 vodní plocha (17.508 ostrovů)

2.830 km pozemní hranice

54.716 km námořní hranice

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

249,9 mil. (2013), čtvrtý nejlidnatější stát světa

Hustota zalidnění 124 obyv./km2 (Jáva 1.000 obyv./km2)        

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva 67 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

1,2 % (prosinec 2013)

Obyvatelé Jávy tvoří 41,71 % celkové populace. Sundánci 15,41 %, Matajci 3.45 %, Madurijci 3.37 %, Batakové 3.02 %, Minankabauové 2.72 %, Betawijci 2.51%, Bantenové 2.05 %, Banjaresové 1.74 %, Balijci 1.51 %, Makassarové 0.99 %, Krebonedové: 0.94 %

Nejpočetnější přistěhovalecká etnika: Číňané (5 mil.), Arabové, Indové

1.6. Náboženské složení

Muslimové (86,1 %), protestanti (5,7 %), katolíci (3 %), hinduisté (1,8 %) a buddhisté (1 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je indonéština (Bahasa Indonesia), jejíž základ tvoří malajština doplněná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou používány místní jazyky (jávština, sundánština, atd.). Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Indonésie se skládá ze 33 provincií (z toho pět má zvláštní status: zvláštní oblast Yogyakarta, Aceh, Papua, Západní Papua a zvláštní oblast hlavního města Jakarta). V čele každé provincie stojí guvernér volený plebiscitem na 5 let. Další administrativní jednotkou jsou okresy (regencies) a města, jichž bylo od decentralizační reformy v roce 1999 ustaveno 495.

Hlavní město : Jakarta,11 mil. obyvatel

Další velká města: Surabaya 2,7 mil., Bandung 2,4 mil., Medan 2 mil.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Indonéská rupie, 1 USD = 11,712 IDR (22. 8. 2014)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

2014

Název svátku

 

 1. 1.

Nový Rok

 

14. 1.

Narození proroka Mohameda

 

31. 1.

Čínský Nový rok

 

31. 3.

Nový rok Hindu

 

9. 4.

Veřejný svátek

Hlasování v parlamentních volbách

18. 4.

Velký pátek

 

1. 5.

Svátek práce

 

15. 5.

Narození Buddhy

 

27. 5.

Nanebevzetí proroka

 

29. 5.

Nanebevzetí Ježíše Krista

40 dní po Velikonocích

9. 6.

Národní svátek

Hlasování v prezidentských volbách

28. 7.

Hari Raya Puasa

Konec Ramadanu

29. 7.

Hari Raya Puasa

Eid Al-Fitr

30.7.

Cuti Bergama

Extra svátek prohlášen vládou

31. 7.

Cuti Bergama

Extra svátek prohlášen vládou

1. 8.

Cuti Bergama

Extra svátek prohlášen vládou

17. 8.

Den nezávislosti

Značí začátek revoluce proti Nizozemsku   v roce 1945

5. 9.

Den obětí Idul Adha

 

25. 9.

Islámský Nový Rok

 

25. 12.

Narození Ježíše Krista

 

26.12.

Cuti Bergama

Extra svátek prohlášen vládou

2015

 

 

1. 1.

Nový Rok

 

3. 1.

Narození proroka Mohameda

 

18. 2.

Čínský Nový Rok

 

21. 3.

Nový rok Hindů

 

3. 4.

Velký pátek

 

1. 5.

Den práce

 

3. 5.

Narození Budhy

 

14. 5.

Nanebevzetí ježíše Krista

40 dní po Velikonocích

15. 5.

Nanebevzetí proroka

 

17. 7.

Hari Raya Puasa

Konec Ramadanu

18. 7.

Hari Raya Puasa

Eid Al-Fitr

17. 8.

Den nezávislosti

Značí začátek revoluce proti Nizozemsku   v roce 1945

23. 9.

Den obětí Idul Adha

 

13. 10.

Islámský Nový Rok

 

25. 12.

Narození Ježíše Krista

 

 

Obvyklá pracovní doba je od 7 – 8 hod do 16 – 17 hod. Na venkově začíná pracovní den dokonce ještě dříve, ale o to dříve končí. Prodejní doba bývá od 10:00 hod do 21:00 hod. O víkendech bývá u soukromých obchodů kratší, supermarkety a nákupní centra mají otevřeno 7 dní v týdnu.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se pouze v košili a kravatě nebo v místní batikové košili. Řada zvyklostí má původ v islámu. Není obvyklé při setkáních pít alkohol a den se dělí do několika částí mezi modlitbami. První motlitba je každé ráno před pátou hodinou. Indonésané už v té době musí být umytí a oblečení, proto pro ně začíná den již v brzkých ranních hodinách. Další modlitby probíhají v poledne kolem dvanácté hodiny, další  mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední a pokračují večerními modlitbami kolem šesté a sedmé hodiny. V průběhu modlení je práce přerušena.

V supermarketech a kamenných obchodech jsou ceny fixní, v ostatních případech je běžné o cenách smlouvat, obzvláště na tržištích.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Soukromé polikliniky a nemocnice mají vysokou úroveň a jsou velmi dobře technicky vybaveny. Veškeré lékařské výkony jsou poskytovány na komerčním základě, platba je okamžitá, a to v hotovosti či kreditní kartou. Státní zdravotnictví nemá stejnou úroveň.

Při návštěvě Indonésie se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A, B  a břišnímu tyfu. Pro některé lokality se doporučuje taktéž očkování proti vzteklině.

K získání pracovního povolení musí mít cizinec potvrzení o negativním výsledku testu na HIV.

Riziko nákazy malárií je celoroční na celém území, s výjimkou Jakarty, větších měst a významných turistických center na Jávě a Bali. V zemi se rovněž celoročně vyskytují komáři přenášející horečku dengue. Čestnost případů horečky dengue vrcholí v zimním deštivém období, většina případů je u této nemoci zaznamenána ve velkých městech.

V souvislosti s výskytem tzv. ptačí chřipky v některých částech Indonésie je vhodné dbát zvýšené opatrnosti a důsledně dodržovat pravidla hygieny. V žádném případě se nedoporučuje konzumace tepelně nedostatečně zpracovaného drůbežího masa či vajec, návštěvy drůbežích závodů a farem nebo ptačích trhů.

Nutná je obezřetnost při konzumaci potravin a vody (nepít vodu z vodovodní sítě). Mezi zvířaty je značně rozšířena vzteklina, při pobytu v nepřehledném terénu hrozí nebezpečí uštknutí jedovatými hady.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Indonésie patří mezi země, které tvrdě postihují držení, přechovávání a požívání drog a obchodování s nimi. Tresty smrti za drogové delikty jsou nekompromisně vykonávány i na cizích státních příslušnících.

Situace v oblasti Acehu na severu Sumatry je relativně stabilní, napětí a bezpečnostní incidenty souvisí většinou s volbami do místních správ. Při cestách do Acehu je vhodné věnovat otázce osobní bezpečnosti zvýšenou pozornost a informovat se o aktuálních rizicích. V Acehu je uplatňováno islámské právo (šaría) a je nutno brát v úvahu příslušná omezení, jako je zákaz konzumace alkoholu nebo specifické požadavky na oblečení (zejména u žen).

Situace v oblasti provincii Moluky (zejména v Ambonu) a Severní Moluky je z bezpečnostního hlediska relativně stabilní, ale je vhodné se před návštěvou informovat o aktuálním stavu.

V oblasti Západní Papuy (provincie Papua a Západní Papua) se odehrávají demonstrace a sporadické útoky ozbrojených separatistických skupin proti úřadům centrální vlády a jednotkám indonéské armády. Do tamních provincií je umožněn vstup pouze na speciální povolení (viz výše). Návštěva oblasti se doporučuje pouze velmi zkušeným cestovatelům v organizovaných skupinách. Je nutné si předem zajistit prostředky k evakuaci pro případ úrazu, systém záchranné služby v oblasti neexistuje a i armáda disponuje pouze omezenými kapacitami.

V případě cest do oblasti Západního Timoru se nedoporučuje cestovat mimo správní středisko Kupang, případně pouze s registrovaným průvodcem.

Návštěvníkům ostrova Lombok, kteří hodlají provozovat vysokohorskou turistiku v okolí sopky Mont Rinjani, se doporučuje využívat k tomuto účelu pouze registrované průvodce. Na Lomboku působí skupiny, které se zaměřují na loupežné přepadávání zahraničních návštěvníků.  Cestovatelům se doporučuje ubytování pouze v hotelech. Časté jsou případy, kdy je turista ubytovaný u místních obyvatel v noci okraden o veškeré cennosti.

Na ostrově Bali dochází k častému okrádání nepozorných turistů při výměně peněz v malých improvizovaných směnárnách a dále k drobným kapesním krádežím. Majetkovou trestnou činnost tohoto rozsahu policie prakticky nevyšetřuje.

Vzhledem k vysokému stupni vulkanické aktivity a reálnému riziku erupce sopky Merapi, která se nachází cca30 km severně od města Yogyakarta, se při cestách do uvedené oblasti doporučuje věnovat maximální pozornost zjištění informací o aktuálním stavu.

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

CzechTrade Jakarta

Pavel Kalina
pavel.kalina@czechtrade.cz
Vedoucí zahraniční kanceláře
Tel: + 62-21-2396112-3 (ext. line 37)
Mob: +62-81213685048

Internetová adresa:
http://www.czechtrade-indonesia.com

Poštovní spojení:
Embassy of the Czech Republic
Jalan Gereja Theresia No.20
Menteng, 10350 Jakarta Pusat
Indonesia

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Záchranka

tel: 118, 119

MMC Hospital, Rasuna Said, Jakarta

tel: 021-5273473

SOS Hospital. Pondok Indah, Jakarta

tel: 021-7506001

Medikaloka Hospital, Rasuna Said, Jakarta

tel: 021-5261118

Policie

tel: 110

Hasiči

tel: 113

1.18. Internetové informační zdroje

MZV Indonésie

www.kemlu.go.id

Státní tisková kancelář

www.antara.co.id

Deník Jakarta Post

www.thejakartapost.com

Deník Jakarta Globe

www.thejakartaglobe.com

ASEAN

www.asean.org

1.19. Adresy významných institucí

KADIN – Indonesian Chamber of Commerce & Industry

Menara KADIN Indonesia 29th Floor

Jl. H.R.Rasuna Said X-5 Kav 2-3

Jakarta 12950

Tel: +62-21-5274484-86

Fax: +62-21-5274486

E-mail: sekretariat@kadin-indonesia.or.id

http://www.kadin-inonesia.or.id

 

 

NAFED - National Agency for Export Development

Dharma Niaga Building 5th Floor

Jakarta 10160

Tel: +62-21-344 8164

Fax: +62-21-385 8850

E-mail: nafed@nafed.go.id

http://www.nafed.go.id

 

 

National Coordination Board for Investment

Gedung BKPM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44

Jakarta 12190

Tel: +62-21-525 2008-520 4165

Fax: +62-21-522 7609

http://www.bkpm.go.id

 

 

Asociace indonéských importérů

GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia)

National Importers Association

Oil Center Building 1st Floor

Jakarta 10350

Tel: +62-21-398 37 395 – 97

Fax: +62-21-398 37 394

 

 

Asociace indonéských vývozních podniků

GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia)

Indonesian Exporter Association

Oil Center Building 1st Floor

Jakarta 10350

Tel: +62-21-398 37 395 - 97

Fax: +62-21-398 37 394

 

.