Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Indonésie rýžová pole
Indonésie Indonésie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia on Cooperation Activities in the Field of Defence
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-11-21 Jakarta
Platnost
Platnost pro ČR 2013-02-01
Publikace č. 2013-07-31 54/2013

Dohoda o spolupráci ve vědě, školství a kultuře mezi Československou republikou a Indonéskou republikou

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific, Educational and Cultural Cooperation between the Czechoslovak Republic and the Republic of Indonesia
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1958-05-31 Jakarta
Platnost 22.12.1959
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1998-09-17 Praha
Platnost
Publikace č. 1999-07-21 156/1999

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou

Název v cizím jazyce Treaty of Friendship and Co-operation between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Indonesia
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1961-05-29 Praha
Platnost 10.1.1963
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1963-02-15 15/1963

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Indonesia
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1972-05-10 Praha
Platnost 7.8.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1977-09-27 56/1977

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou o platebních závazcích Indonésie a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Indonesia on the Payments of Indonesian Obligations and Protocol
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1967-09-22 Praha
Platnost 3.2.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Indonéské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Republic and the Government of the Republic of Indonesia on Scientific and Technical Co-operation
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1958-05-31 Jakarta
Platnost 13.4.1959
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o konsolidaci indonéských závazků z dluhů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Indonesia on the consolidation of Indonesia´s debt obligations
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1971-06-03 Praha
Platnost 3.6.1971
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1971-08-31 23/1971

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 10. května 197...

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Indonesia on amendments to the Annex of the Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the...
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-01-18 Jakarta
Místo podpisu 1985-11-26 Jakarta
Platnost 18.1.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Protocol
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1994-10-04 Jakarta
Platnost 26.1.1996
Publikace č. 1996-03-25 67/1996

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Indonesia on Economic Cooperation
Země a mez. organizace Indonésie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-11-12 Jakarta
Platnost
Publikace č. 2008-12-15 79/2008
.