Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Japonsko Kyoto Kinkakuji
Japonsko Japonsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Japonsko bylo donedávna druhou největší světovou ekonomikou. V současné době, poté co v roce 2010 obsadila druhou příčku Čína, je na třetím místě. Japonská ekonomika se vyznačuje vysokým… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Velkou výzvou Japonska v r. 2014, stejně jako v předchozích letech, zůstává posun od politicky řízeného hospodářského vzestupu k samostatně… více ►

Zahraniční obchod země

Pro japonský zahraniční obchod býval po několik desetiletí charakteristický velký obchodní přebytek. Tento jev vznikl již v 60. letech, kdy Japonsko po dvou dekádách uplatňování promyšlené… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.