Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Japonsko Kyoto Kinkakuji
Japonsko Japonsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Japonsko (japonsky: Nippon-koku či Nihon-koku, anglicky: Japan)

1.2. Rozloha

 • 377 899 km2 (délka pobřeží 33 889 km )

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 127,51 miliónů obyvatel
  • 62,11 mil. mužů
  • 65,40 mil. žen
 • hustota 343 osob/km2
 • 64,20 miliónů ekonomicky aktivního obyvatelstva

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční změna v počtu obyvatelstva: počet obyvatel Japonska mírně klesá.

Demografické složení: děti do 14 let: 13,7 % populace, osoby nad 64 let: 20,1 % populace.

Průměrná délka života: muži 79,59  let; ženy 86,44 let.

 

1.5. Národnostní složení

Japonsko je etnicky velmi homogenní zemí, zhruba 98,5 % obyvatelstva tvoří Japonci.

Kromě Japonců žijí v zemi zejména následující menšiny:

 • 655 tis. Číňanů
 • 589 tis. Korejců
 • 313 tis. Brazilců
 • 211 tis. Filipínců
 • 58 tis. Peruánců
 • 53 tis. Američanů

Celkem žije v Japonsku přes 2,21 mil. nejaponských obyvatel.

 

1.6. Náboženské složení

Hlavními náboženskými směry v zemi jsou šintoismus a budhismus, k nimž se hlásí většina obyvatelstva (cca 84 % populace). Zajímavé je, že většina obyvatelstva kombinuje víru a rituály obou těchto náboženství. Přibližně 0,7 % populace se hlásí ke křesťanství.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je japonština a nejpoužívanějším cizím jazykem je angličtina (aktivní znalost a používání angličtiny je však v Japonsku obecně na nízké úrovni).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

47 vyšších samosprávných celků (ostrov Hokkaidó, zvl. městská oblast hl. města Tokio, zvl. městské oblasti Kyoto a Osaka  + 43 prefektur).

Hlavní město: Tokio (8,41 mil. obyvatel, cca 12,33 mil. i s předměstími).

Další významná města (nad 1 mil. obyv.): Jokohama (3,59 mil.), Ósaka (2,52 mil.), Nagoja (2,2 mil.), Sapporo (1,88 mil.), Kóbe (1,51 mil.), Kjóto (1,39 mil.), Fukuoka (1,38 mil.), Kawasaki (1,3 mil.), Hirošima (1,15 mil.), Sendai (1,01 mil.), Kitakjúšú (1 mil.).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Japonský jen (kód ISO: JPY)

Směnný kurz USD/JPY ke dni 22.4.2014 byl 102,65.

V Japonsku se používá k placení za zboží a služby výhradně JPY. Ostatní konvertibilní měny je možné směnit v místních bankách.

Podrobné statistické údaje o Japonsku jsou k dispozici např. na internetových adresách:

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky Japonska:

 • 1. ledna (Nový rok, shogatsu)
 • druhé pondělí v lednu („Příchod věku", seijin no hi)
 • 11. února (Den vzniku císařství, kenkoku kinenbi)
 • 20. či 21. března (jarní rovnodennost, shunbun no hi)
 • 29. dubna (den Šówa, Šówa no hi)
 • 3. května (Den ústavy, kenpo kinenbi)
 • 4. května (Zelený den, midori no hi)
 • 6. května (Dětský den, kodomo no hi)
 • třetí pondělí v červenci (Den oceánu, umi no hi)
 • třetí pondělí v září (Den úcty ke starým a k dlouhověkosti, keiro no hi)
 • 23. či 24. září (podzimní rovnodennost, shubun no hi)
 • druhé pondělí v říjnu (Den zdraví a sportu, taiiku no hi)
 • 3. listopadu (Den kultury, bunka no hi)
 • 23. listopadu (Den práce, kinro kansha no hi)
 • 23. prosince (narozeniny císaře, tenno tanjobi).

Pokud svátek připadá na neděli, je podle zákona o státních svátcích přesouván na pondělí. Další informace o japonských svátcích lze získat např. na http://www.japan-guide.com/e/e2062.html, či http://www.asahi-net.or.jp/~tc9w-ball/useful/holiday.htm.

Pracovní doba činí dle zákona maximálně 40 hodin týdně, nicméně přesčasové hodiny zákonem omezeny nejsou. Úřední hodiny jsou na většině úřadů od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00. Obchody mají většinou otevřeno sedm dní v týdnu od cca 10:00 do 19:00 nebo 20:00 hod. V Japonsku je rozšířená síť non-stop obchodů se základními potravinami a jiným spotřebním zbožím (tzv. convenience stores je v Japonsku téměř 40 tis.). Banky mají otevřeno od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00 (některé do 17:00). Pošty mají otevřeno od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V obchodním styku je nutné mít na paměti a plně respektovat následující skutečnosti:

 • Japonsko není anglicky mluvící zemí, oficiálním jazykem je japonština, angličtina je v obchodním styku používána na různé (obvykle dosti nízké) úrovni pouze jako dorozumívací jazyk. Zásadní obchodní jednání by měla být vedena v japonštině za pomoci tlumočníka. Rovněž nabídková dokumentace by měla být zpracována i japonsky. Obchodní korespondenci je nutno vést v perfektní angličtině (japonština je samozřejmě výhodou), některé firmy využívají pro anglickou korespondenci rodilých mluvčích.
 • Osobní jednání je třeba s předstihem avizovat, agendu jednání písemně potvrdit a smluvené termíny schůzek striktně dodržet.
 • Úvodní kontakt vyžaduje poskytnout především dostatečné údaje o vlastní osobě a firmě, teprve následně o obsahu nabídky.
 • Při osobním jednání s japonskými partnery je třeba respektovat jejich styl komunikace - při jednání se nespěchá, velký důraz se klade na zdvořilost a rozvážnost v projevu, nevhodná je nadměrná gestikulace.
 • Neodmyslitelnou součástí osobního obchodního styku je výměna navštívenek, kterých je třeba mít pro pobyt v Japonsku velkou zásobu. Běžné jsou dvoustranné vizitky s anglickou i japonskou verzí. Je třeba dbát i na formu podání navštívenek, které se podávají oběma rukama a otočené tak, aby je partner mohl číst.
 • Požadavky japonských partnerů je nutno brát seriózně a snažit se jim vyhovět (v opačném případě partner od dalšího jednání obvykle odstoupí).
 • Běžnou zvyklostí je vyžádat si od partnera bankovní reference.
 • Po zahájení spolupráce je nutné perfektně plnit dohodnuté podmínky.
 • Nízká cena nebo cenová výhodnost není rozhodující, rozhodujícím faktorem je perspektiva dlouhodobého obchodního styku a vysoká kvalita výrobku odpovídající japonským parametrům a potřebám.
 • Dovozce, který se rozhodne prodávat svoje zboží do Japonska, musí být připraven na požadavky vysokého objemu a nezbytnost včasných dodávek - je nepřijatelné, aby zavedený produkt najednou chyběl.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vzhledem k velmi vysokým nákladům na zdravotní péči i na drobná ošetření se doporučuje uzavřít před cestou do Japonska kvalitní zdravotní pojištění, včetně úhrady nákladů na repatriaci či převoz ostatků. Např. jedna návštěva lékaře s běžným onemocněním a s předepsáním léku stojí ve zdravotním středisku Japonského červeného kříže okolo 12 000 JPY. Mimořádně drahé je zubní ošetření, kde jen vstupní konzultace bez ošetření může stát  7 000  JPY. Náklady v případě hospitalizace se běžně pohybují v řádech statisíců až milionů jenů, přičemž zvlášť si pacient hradí náklady na stravu, lůžko, služby atp.

Úroveň zdravotnických služeb vcelku odpovídá běžnému standardu zemí EU. Síť zdravotnických zařízení je rozvětvená a široká. Problémem však zůstává jazyková bariéra v komunikaci pacienta s lékařem. Mezi doporučená zařízení, kde zdravotnický personál hovoří anglicky, lze zařadit:

National Medical Clinic
5-16-11 Minami Azabu
Tokyo 106-0047
tel: 03-3473 2057

Red Cross Hospital
4-1-22, Hiroo, Shibuya-ku
Tokyo 150-0012
tel: 03-3400 1311

Cestovatel může vlastnit léky, které běžně užívá.

V případě naléhavé potřeby lze 24 hodin denně kontaktovat Japan Helpline (rady pro cizince v angličtině) na bezplatném tel: 0120-461 997 nebo záchrannou službu na tel: 119. Zdravotní problémy lze rovněž konzultovat s asociací lékařů v Asii AMDA na tel: 03-5285 8088 nebo s Free Medical Information Services na tel: 03-5285 8181. Pomoc s vyřizováním formalit u dopravní nehody nabízí Information Service for Foreigners na tel: 03-5320 7744.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

 

 

CzechInvest, CzechTrade
Ing. Eliška Nováková
26-1, Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, 15th Floor, Cerulean Tower

Tokyo, 150-8512

Tel.:+81-3-5456 5283, +81-3-5456-5282

Fax:+81-3 5456 5511

e-mail: tokyo@czechinvest.org

 

České centrum
Ms. Eva Takamine
3-11-5, Hiroo, Shibuya-ku
Tokyo, 150- 0012
Tel: +81-3-3400-8129
Fax: +81-3-3400-8186
e-mail: cctokyo@czech.cz

 

CzechTourism
Mr. Shigeo Okinaka
1-2-8, Hatagaya, Shibuya-ku, 3rd Floor, Hayashi Building,

Tokyo, 151-0072

Tel:+ 81-3-3320-5211

Fax:+ 81-3-3379-4753

e-mail: info-jp@czechtourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie                                            110
 • Policie (anglicky)                            03-3503-8484
 • Požární / záchranná služba           119
 • Japan Helpline                               0120–461997 (nonstop zdarma)
 • Turistické informace                       03-3201 3331
 • Tokyo English Life Line                  03-5774-0992
 • Free Medical Information Services 03-5285 8181 (anglicky a španělsky)

1.18. Internetové informační zdroje

A) Oficiální internetové zdroje informací o Japonsku

Vláda:

Císař:

Parlament (The National Diet of Japan):

Soudnictví:

Politické strany:

Zahraniční politika:

B) Tisk:

C) Ostatní informační zdroje:

1.19. Adresy významných institucí

A) Významné asociace a organizace

Podnikatelská sdružení:

 • Japan Business Federation (Nippon Keidanren): 1-9-4 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8188, tel: 0081-3-5204-1500, fax: 0081-3-5255-6233, www.keidanren.or.jp
 • Kansai Economic Federation (Kankeiren): Nakanoshima Center Bldg. 30F, 6-2-27, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-6691, tel: 0081-6-6441-0101, fax: 0081-6-6443-5347, http://www.kankeiren.or.jp/English/
 • Chubu Economic Federation (Chukeiren): Nagoya Sakae Bldg. 10F, 5-1 Buheicho, Higashi-ku, Nagoya 461-0008, tel: 0081-52-962-8091, fax: 0081-52-962-8090, http://www.chukeiren.or.jp/english/index2.html
 • Japan Association of Corporate Executives (Keizai Doyukai): 1-4-6 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, tel: 0081-3-3284-0220, fax: 0081-3-3212-3774, http://www.doyukai.or.jp/en/
 • National Federation of Small Business Associations: Zenchu-Zenmi Bldg., 1-26-19 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033, tel: 0081-3-3523-4901, fax: 0081-3-3523-4909, http://www.chuokai.or.jp/english/index.html

Zahraniční obchod (obecně):

 • Japan External Trade Organization (JETRO): 2-2-5 Teranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8466, tel: 0081-3-3582-5511, fax: 0081-3-3587-0210, www.jetro.go.jp
 • Japan Foreign Trade Council, Inc.: WTC Bldg. 6F, 2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6106, tel:0081-3-3435-5952, fax:0081-3-3435-5969, http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm
 • Tokyo Trade and Industry Association: Tokyo Trade Center Bldg. 2F, 1-7-8 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-0022, tel: 0081-3-3438-2026, fax: 0081-3-3433-7164, http://www.trade-tokyo.jp/
 • Japan Foreign Traders Association: 1-10-8 Nihonbashi, Kayaba-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, tel: 0081-3-5651-5525, fax: 0081-3-3669-2626
 • Yokohama Foreign Trade Association: 1-1 Kaigandori, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-8691, tel: 0081-45-211-0282, fax: 0081-45-211-0285, http://www.ktpc.or.jp/yfa/index_e.html
 • Kyoto Foreign Trade Association: Kyoto Sangyo Kaikan 2F, Higashi-iru, Muromachi, Shijo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8009, tel:0081-75-211-4396, fax:0081-75-211-4397
 • The Osaka Foreign Trade Association: c/o Mydome Osaka, 2-5 Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029, tel: 0081-6-6942-2701, fax: 0081-6-6942-2166
 • Kobe Foreign Trade Association: 5-1-14 Hamabedori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 651 0083, tel: 0081-78-251-3341, fax: 0081-78-251-3345
 • Japan Association for Trade with Russia & Central-Eastern Europe (ROTOBO): Kanayama Bldg., 1-2-12 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033, tel: 0081-3-3551-6215, fax: 0081-3-3555-1052,http://www.rotobo.or.jp/main/outlineE.pdf (outlineE.pdf, ) (outlineE.pdf, ) (outlineE.pdf, ) (outlineE.pdf, )
 • EU-Japan Center for Industrial Cooperation: Nikko Ichibancho Bldg. 4F, 13-3 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082, tel: 0081-3-3221-6161, fax: 0081-3-3221-6226, http://www.eujapan.com/europe/centre.html
 • World Trade Center Tokyo, Inc.: WTC Bldg., 2-4-1, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6137, tel: 0081-3-3435-5651, fax: 0081-3-3436-4368, http://www.wtctokyo.or.jp/english/index.html
 • International Business Organization of Osaka, Inc. (IBO): Mydome Osaka 5F, 2-5 Hommachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029, tel: 0081-6-6942-2674, fax: 0081-6-6942-2258, www.ibo.or.jp/index_e.html
 • The Japan Tariff Association: Jibiki No. 2 Bldg., 4-7-8 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, tel: 0081-3-3263-7221, fax: 0081-3-3263-7345, http://www.kanzei.or.jp/english/index.html
 • Japan Customs Brokers Association: Tokyo Sakurada Bldg. 3F, 1-1-3 Nishi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, tel: 0081-3-3508-2535, fax: 0081-3-3508-7796, http://www.tsukangyo.or.jp/e-index.htm
 • The Japan Commercial Arbitration Association: Taisho Seimei Hibiya Bldg. 4F, 1-9-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, tel: 0081-3-3287-3051, fax: 0081-3-3287-3054, http://www.jcaa.or.jp/e/index-e.html

Dovoz, vývoz:

 • Osaka Importers & Exporters Association, Inc.: 1-3-20 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-8201, tel: 0081-6-6202-8587, fax: 0081-6-6232-2749, http://www.oiea.or.jp/english/index.html
 • The Japan Oil Fat Importers & Exporters Association: Kyodo Bldg., 1-10-12 Nihonbashi-Horidome-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0012, tel: 0081-3-3662-9821, fax: 0081-3-3667-7867
 • Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO): World Import Mart Bldg. 6F, Sunshine City Complex, 3-1-3 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-8630, tel: 0081-3-3988-2791, fax: 0081-3-3988-1629, www.mipro.or.jp
 • The Japan Federation of Importer`s Organizations: Hogaku Bldg., 1-19-14 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, tel: 0081-3-3581-9251, fax: 0081-3-3581-9217
 • The Grain Importers Association: Mizuho Kaikan, 2-1-16 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, tel: 0081-3-3274-0171, fax: 0081-3-3274-0177
 • Japan Fresh Produce Import Facilitation: Suehiro Bldg., 1-12-16 Kanda-Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0024, tel: 0081-3-5833-5141, fax: 0081-3-5833-5140
 • Japan Confectionery Importers Association: c/o MEIDI-YA Co., Ltd., 2-2-8 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8302, tel: 0081-3-3271-9518, fax: 0081-3-3274-4890
 • Japan Wines and Spirits Importers Association: No.1 Tentoku Bldg., 1-13-5 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, tel: 0081-3-3503-6505, fax: 0081-3-3503-6504
 • Wine Importers Association of Japan: c/o Yamaoka, 4-24-28 Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074, tel: 0081-3-5798-4201, fax: 0081-3-5798-4201
 • Japan Dried Fruits Importers Association: c/o Shoei Foods Corporation, 5-7 Akihabara, Taito-ku, Tokyo 110-8723, tel: 0081-3-3253-1234, fax: 0081-3-3256-1914
 • The Japan Textiles Importers Association: 1-7-14 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, tel: 0081-3-3270-0791, fax: 0081-3-3243-1088
 • Japan Lumber Importer`s Association: Yushi Kogyo Bldg., 3-13-11 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, tel: 0081-3-3271-0926, fax: 0081-3-3271-0928
 • International Development Association of the Furniture Industry of Japan: Karukozaka-Tanaka Bldg. 3F, 2-16-1 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0825, tel: 0081-3-6161-9401, fax: 0081-3-5261-9404,http://idafij.or.jp/en/top.html
 • Japan Paper Importer`s Association: Kami-Pulp Kaikan, 3-9-11 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8139, tel: 0081-3-3248-4832, fax: 0081-3-3248-4834
 • Japan Chemical Importers` Association: Soma Nishi-Shinbashi Bldg., 1-6-14 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, tel: 0081-3-3501-1304, fax: 0081-3-3595-3344
 • Japan Pharmaceutical Traders` Association: Nichiyakubo Bldg., 1-23 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, tel: 0081-3-3294-6533, fax: 0081-3-3294-6533
 • Japan Machinery Importers` Association: Kikai Shinko Bldg. #404, 3-5-8 Shiba-Koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, tel: 0081-3-5777-1261, fax: 0081-3-5777-2779
 • Japan Machine Tool Importer`s Association: Toranomon Kogyo Bldg. 4F, 1-2-18 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, tel: 0081-3-3501-5030, fax: 0081-3-3501-5040, http://www.jmtia.gr.jp/english/index.html
 • Importers` Association for Graphic Arts Machinery & Material: 3-21-4 Minami Ooi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8541, tel: 0081-3-3763-4157, fax: 0081-3-3763-9176
 • Japan Automobile Importers` Association: Shuwa Kioicho TBR Bldg. 9F, 5-7 Koji-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, tel: 0081-3-3222-5421, fax: 0081-3-3222-1730, http://www.jaia-jp.org/index_e.html
 • Japan Watch Importers Association: Nihonbashi Kaishin NY Bldg. 4F, 1-13-5 Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022, tel: 0081-3-3270-5901, fax: 0081-3-3270-5980
 • The Sporting Goods Importers Association of Japan: Misaki Bldg. 9F, 3-28-9 Kanda-Ogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052, tel: 0081-3-3219-2532, fax: 0081-3-3219-2533

Distribuce:

 • Japan Department Stores Association: Yanagiya Bldg., 2-1-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, tel: 0081-3-3272-1666, fax: 0081-3-3281-0381
 • Tokyo Department Stores Association: Yanagiya Bldg., 2-1-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, tel: 0081-3-3278-8781, fax: 0081-3-3278-8783
 • All Japan Federation of Shopping Centers: Chusho Kigyo Kikan, 2-10-18 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, tel: 0081-3-3542-0231, fax: 0081-3-3542-0236
 • Japan Retailers Association: Tosho Bldg. 3F, 3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, tel: 0081-3-3283-7920, fax: 0081-3-3215-7698, http://www.japan-retail.or.jp/english/index.htm
 • Japan Franchise Association: 3-6-2 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, tel: 0081-3-5777-8701, fax: 0081-3-5777-8711, http://jfa.jfa-fc.or.jp/about_jfa_English.html
 • National Association of Supermarkets (NAS): Okubo Fuji Bldg. #505, 2-7-1 Okubo Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072, tel: 0081-3-3207-3157, fax: 0081-3-3207-5277
 • Japan Chain Stores Association: 5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, tel: 0081-3-3433-1290, fax: 0081-3-3433-1297
 • Japan Direct Selling Association: Hosoi Bldg. 4F, 4-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004, tel: 0081-3-3357-6531, fax: 0081-3-3357-6585, http://www.jdsa.or.jp/www2/businessprofile.htm
 • Federation of Japan Wholesalers` Association: Ida Bldg. 6F, 1-3-8 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 103-0028, tel: 0081-3-3275-1573, fax: 0081-3-3273-7648

B) Obchodní a průmyslové komory

 • Japan Chamber of Commerce and Industry: Tokyo CCI 6F, 3-2-2 Marunouchi, Chiyoda ku, Tokyo 100-0005, tel: 0081-3-3283-7824, fax: 0081-3-3216-6497, www.jcci.or.jp/home-e.html
 • Tokyo Chamber of Commerce and Industry: 3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, tel: 0081-3-3283-7500, fax: 0081-3-3216-6497, http://www.tokyo-cci.or.jp/english/
 • Fukuoka Chamber of Commerce and Industry: 2-9-28 Hakata-Ekimae, Hakata-ku, Fukuoka 812-8505, tel: 0081-92-441-1111, fax: 0081-92-474-3200
 • Kyoto Chamber of Commerce and Industry: Ebisugawa Karasuma, Nakagyo-ku, Kyoto 604-0862, tel: 0081-75-212-6450, fax: 0081-75-251-0743
 • Kobe Chamber of Commerce and Industry: 6-1 Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 560-8543, tel: 0081-78-303-5806, fax: 0081-78-303-2312, http://www2.kobe-cci.or.jp/index_e.htm
 • Nagoya Chamber of Commerce and Industry: 2-10-19 Sakae, Naka-ku, Nagoya 460-8422, tel: 0081-52-232-5727, fax: 0081-52-232-5751 http://www.nagoya-cci.or.jp/eng/index.html
 • Niigata Chamber of Commerce and Industry: 7 bancho, Kamiookawamae-dori, Niigata, 951, Japan, tel: 025-290-4411, fax: 025-290-4421 http://www.niigata-cci.or.jp/06-english/english.htm
 • Osaka Chamber of Commerce and Industry: 2-8 Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029, tel: 0081-6-6944-6211, fax: 0081-6-6944-6293, http://www.osaka.cci.or.jp/e/
 • Sapporo Chamber of Commerce and Industry: Nishi 2-chome, Kita 1-jo, Chuo-ku, Sapporo 060-8610, Hokkaido, Japan, tel: 0081-11-231-1122, fax: 0081-11-231-1078, http://www.sapporo-cci.or.jp/worldbusiness/

C) Zastoupení českých firem v Japonsku

 • Moravia IT Japan: Shinji Building, 5F, 4-3-29 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004, Japan, tel.: 0081-3-3354-3320, e-mail: japan@moraviaworldwide.com
 • Elmarco Ltd.: 3-4-1 Sekido, Sekido Building 4th Floor, Tama, Tokyo 206-0011, Japan, tel.: 0081-42-372-8860, fax: 0081-42-372-8861, www.elmarco.com
 • Zoner L.L.C:  Suminoeku,   Kohama   2-10-47-507,    559-0001   Osaka,   Japan, tel.: 0081-6-4701 7373, fax: 0081-6-4701 7374, www.zoner.jp
 • INSTAR ITS Japan, Inc.: HQ: 1-11-4-923 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, tel: +81-(0)6-6105-2295, fax: +81-(0)6-6345-7931, info@instar.jpwww.instar.jp
 • LOGIS Japan G.K.: Meiji-Yasuda Seimei Meidaimae Bldg. 4F, 2-41-11 Matsubara, Setagaya-ku, Tokyo.

D) Webové stránky prefektur

E) Webové stránky firem nakupujících subdodávky přes internet

Některé japonské firmy poptávají subdodávky různého druhu ze zahraničí, případně dávají možnost zahraničním dodavatelům nabídnout jejich výrobky jako subdodávky prostřednictvím svých firemních internetových stránek. Některé stránky jsou pouze v japonštině, některé umožňují též komunikaci v angličtině, všechny jsou však zaměřeny primárně na potenciální nejaponské subdodavatele.

F) Webové adresy pro „Business matching“

.