Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Japonsko Kyoto Kinkakuji
Japonsko Japonsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu japonské vlády na dodávku audio-vizuálního zařízení pro Národní muzeum sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-08-21 Praha
Platnost 21.8.1997

Dohoda o udělení grantu japonské vlády Národnímu divadlu v Brně sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-03-20 Praha
Platnost 20.3.1995

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska na dodávku vybavení pro jazykovou laboratoř a audiovizuálního vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-03-20 Praha
Platnost 20.3.2003
Publikace č. 2003-05-26 66/2003

Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Japan on Social Security
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-02-21 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-05-29 41/2009

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Czech Republic and Japan on Social Security
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-03-17 Tokio
Publikace č. 2009-05-29 42/2009

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska o vědeckotechnické spolupráci sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Japan on Co-operation in the Field of Science and Technology
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-11-13 Praha
Platnost 13.11.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and Japan for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1977-10-11 Praha
Platnost 25.11.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-04-28 46/1979

Dohoda o udělení grantu japonské vlády Divadlu na Vinohradech sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-03-22 Praha
Platnost 22.3.1994

Protokol o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem

Název v cizím jazyce Protocol relating to the Restoration of Normal Relations between the Czechoslovak Republic and Japan
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1957-02-13 Londýn
Platnost 8.5.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-05-15 26/1958

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska Univerzitě Karlově sjednaná výměnou osobních nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-12-15 Praha
Platnost 15.12.1998
Publikace č. 1999-01-21 13/1999

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Japan
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-01-20 Tokio
Platnost 20.1.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1976-07-19 81/1976

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska o dodávkách zvukových a světelných zařízení pro Divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-12-20 Praha
Platnost 20.12.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
.