Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kambodža Angkor Wat
Kambodža Kambodža

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Název v cizím jazyce Accord relatif aux services aériens entre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Royaume du Cambodge
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie -mimo seznam-
Místo podpisu 1964-01-11 Praha
Platnost 7.7.1964
Publikace č. 1964-10-12 186/1964

Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Accord sur les Paiements entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Populaire du Kampuchea
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-11-19 Praha
Platnost 27.4.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Název v cizím jazyce Traité d´Amitié et de Coopération entre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Royaume du Cambodge
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1960-11-27 Praha
Platnost 2.5.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1961-06-23 52/1961

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže

Název v cizím jazyce Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Conseil Populaire Révolutionnaire du Kampuchea
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-11-19 Praha
Platnost 23.4.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-08-17 81/1981

Protokol o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kampučské lidové republiky o poskytnutí úvěru na opravy a úpravy zařízení elektrárny v Phnom Penhu

Název v cizím jazyce Protocole sur la modification de l´Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchea sur l´octroi du crédit pour réaliser les réparations et l´arrangement des install...
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-10-29 Praha
Platnost 29.10.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kambodžské lidové republiky o poskytnutí úvěru na pokrytí salda obchodní bilance v letech 1984 - 1985

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchéa sur l´octroi du crédit couvrant le solde du bilan commercial dans les années 1984 - 1985
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-10-16 Praha
Platnost 16.10.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Cambodia for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-05-12 Phnom Penh
Platnost
Publikace č. 2009-10-23 104/2009

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou lidovou republikou

Název v cizím jazyce Accord sur la Coopération Scientifique et Technique entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Populaire du Kampuchea
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-11-19 Praha
Platnost 27.4.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kampučské lidové republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při realizaci akcí hospodářské spolupráce v Kampučské lidové republice

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchea sur l´octroi d´un crédit destiné au financement de la participation tchécoslovaque a la réalisation des projets de l...
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-03-19 Phnom Penh
Platnost 19.3.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Kambodže

Název v cizím jazyce Accord relatif a la Coopération Economique entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement Royal du Cambodge
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1961-02-11 Phnom Penh
Platnost 6.5.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kambodžské lidové republiky o poskytnutí úvěru na opravy a úpravy zařízení elektrárny v Phnom Penhu

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République Populaire du Kampuchea sur l´octroi du crédit pour réaliser les réparations et l´arrangement des installations de la centrale électrique a ...
Země a mez. organizace Kambodža
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1983-06-13 Praha
Platnost 13.6.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01
.