Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kazachstán panorama hory
Kazachstán Kazachstán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Kazachstán (KZ). Ústava KZ připouští též - Kazachstán.
 • Kazakstan Republikasy - kazašský název
 • Republic of Kazakhstan - anglický název

1.2. Rozloha

 • Rozloha - 2 724 900 km2
 • Celková délka obvodu hranic činí 12 187 km. Délka hranic s Ruskem - 6 467 km, Uzbekistánem - 2 300 km, Kyrgyzstánem - 980 km, Turkmenistánem - 380 km,  ČLR  1 460 km

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel - 17 308  tis. (srpen 2014), dle www.stat.kz
 • Hustota obyvatelstva: 6 obyv./km2
Počet ekonomicky činného obyvatelstva
Rok200820092010201120122013*
Počet  ekon. činného obyvatelstva (v tis.) 7 690 7 774 7 867 8774       8981  9042

* údaje za 4. čtvrtletí 2013

Počet práceschopného obyvatelstva

Rok200820092010201120122013*
Počet  práceschop. obyvatelstva (v tis.) 8 474 8 634 8 114 8 301

8507

8756

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva
Rok200720082009201020112012
Přírůstek obyvatelstva (na tis. obyvatel) 10,2 9,3 4,3 2,5 13,8 14,1

Od roku 1986 postupně a od roku 1993 rychleji klesal přirozený roční přírůstek obyvatelstva. Ke zlepšení situace a stabilizaci, následně i s menším nárůstem dochází až od roku 2000. Zvýšení počtu obyvatelstva je jedním z hlavních strategických cílů státní politiky. Je zřejmá snaha podporovat nejen porodnost, ale i návrat etnických Kazachů (tzv. Oralmanů) zpět do Kazachstánu (z Mongolska, Uzbekistánu, Afghánistánu, Íránu atd.).

Významnou skutečnost v celkovém poklesu počtu obyvatel KZ představovalo zejména v devadesátých letech minulého století kromě uvedených faktorů i vystěhovalectví. Jedná se zejména o vystěhovalectví nekazašského etnika (Rusů, Ukrajinců, Němců) do zemí bývalého SSSR a Německa, kdy počet vystěhovaného obyvatelstva výrazně převyšoval přistěhování. Trvale nejvyšší počet vystěhování je registrován do Ruské federace, největší počet přistěhování je z Uzbekistánu. Tento proces podle Statistické agentury KZ se zastavil a v současné době se do Kazachstánu stěhuje více lidí než zemi opouští. Za rok 2008 se z Kazachstánu vystěhovalo 45,2 tisíce osob a přistěhovalo 47,6 tisíc osob. V roce 2009 to bylo v poměru 34,3 tisíc vystěhovalých a 42,2 tisíce přistěhovalých, přestože počet přistěhovalých Oralmanů se poprvé po letech snížil.

Od devadesátých let docházelo k přesídlování krajanů z Kazachstánu rovněž do České republiky. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 1. listopadu 2006, č. 1248, bylo rozhodnuto o „Postupu při dokončování přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu". Celkem bylo v této etapě přesídleno 157 krajanů. Prvních 57 bylo přepraveno koncem července 2007, další letadlo přistálo s krajany z Kazachstánu začátkem září a poslední let se uskutečnil koncem října 2007.

Podle oficiálních statistik připadá na městské obyvatelstvo cca 54,0%  s tím, že pokračuje dlouhodobý trend přesunu obyvatel z venkova do měst. V srpnu 2014 bylo v Kazachstánu 17 308 tisíc obyvatel.

1.5. Národnostní složení

 • V Kazachstánu žije 147 národností a etnických skupin a etnické složení obyvatel je následující:
  • Kazaši - 11 580 tis. (65,2%)
  • Rusové - 3 698 tis. (21,8%)
  • Ukrajinci - 306 tis. (1,8%)
  • Uzbeci - 511 tis. (3%)
  • Němci - 182 tis.
  • Tataři - 203 tis.
  • Ujguři - 243 tis.
  • zbytek - ostatní

Ve stalinském období došlo k násilnému přesídlení příslušníků mnoha národností do Kazachstánu, jako např. Němců, Poláků, Ujgurů, Kurdů atd.

Kromě etnické strukturalizace společnosti, stejně důležitou úlohu hraje i strukturalizace klanová a dělení na kmenové svazy, tzv. Starší, Střední a Mladší žuzy. Ty představují specifické formy sociálně-politické organizace kazašského národa.  Postupně vznikly tři klanová společenství - Uly žuz (Starší, nebo Největší), který se identifikuje s jižním Kazachstánem, Orta žuz (Střední) se identifikuje se středním a východním Kazachstánem a Kiši žuz (Mladší nebo Malý) se identifikuje se západní a severní částí Kazachstánu. Každý žuz se skládá s několika rodů a plemen. Rodově nejpočetnější je Orta žuz, skládající se z 12 rodů a plemen. Cháni, kteří stáli v čele společenství, měli různou autoritu a moc nad územím, které spravovali. Nejvíce autoritativní ze žuzů se jeví Uly - Starší-Největší, jehož příslušníci se cítí být nejbližšími potomkami Džingischána. Z této formace" pochází i současný prezident Kazachstánu, Nursultan Abiševič Nazarbajev.

1.6. Náboženské složení

 • Kazaši - islám sunitské odnože
 • obyvatelé evropského původu - křesťanství různých směrů - zejména pravoslavní
 • katolíci
 • protestanti
 • judaisté

Hlavním heslem prezidenta N. Nazarbajeva ohledně náboženství je náboženská snášenlivost. S tímto cílem zve do Astany každé tři roky lídry  všech světových i tradicionalistických náboženství. Mezireligiozní dialog rozebírá roli a odpovědnost náboženských lídrů v uspořádání světa, založeného na toleranci, vzájemné úctě a spolupráci.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Zákon o jazycích z roku 1997 rozlišuje „státní jazyk“ a „oficiální jazyk“. Státním jazykem je kazaština. Podle platné Ústavy KZ (část I, čl.7) se ve státních organizacích a orgánech místní samosprávy oficiálně používá vedle kazaštiny i ruština. Rok 1999 je rokem „nastartování“ programu cíleného a státními orgány podporovaného zviditelnění kazašského jazyka v občanském životě. Rusky však běžně hovoří téměř veškeré obyvatelstvo země.

Situace v reálném životě vypadá následovně: všichni obyvatelé Kazachstánu umí rusky, tedy i všichni Kazaši. Jen polovina  z cca 10 mil. Kazachů  je schopna mluvit kazašsky, ale z nich opět jen polovina zná knižní kazaštinu. Lze konstatovat, že cca 2 mil. obyvatel Kazachstánu z celkového počtu přes 17 mil. ovládá dobře kazaštinu. Nutno dodat, že mladá generace běžně při komunikaci kazaštinu používá.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

V květnu 1997 proběhla v Kazachstánu reforma územně-správního členění, která ve svých výsledcích měla dosáhnout vytvoření 14 oblastí + hl. město. Proces ještě není zcela ukončen (např. v roce 2001 bylo přeneseno správní středisko Almatinské oblasti z Almaty do města Taldykorgan) a současná situace fixuje 14 oblastí + hlavní město Astana + bývalé hlavní město Almaty (dříve Alma Ata, tzv. „jižní hl. město“, které získalo zvláštní statut). V každé oblasti vykonávají zákonodárnou moc maslicháty a administrativní funkci - vedoucí administrace - akim, kterého jmenuje prezident.  V Kazachstáně je 14 oblastí, města republikového významu, hlavní město Astana, bývalé hlavní město Almaty a Bajkonur, 84 měst, 160 okresů, 186 obcí a 7 719 aulů - vesnic.

Administrativní členění v Kazachstánu
OblastPočet obyv. (v tis.)Rozloha v tis. km2
Akmolinská, oblastní město Kokšetau 835,7 146,2
Aktjubinská, oblastní město Aktobe 807,9 300,6
Almatinská, oblastní město Taldykorgan 1 983 223,9
Atyrauská, oblastní město Atyrau 566,9 118,6
Východo-kazachstánská, oblastní město Usť-Kamenogorsk 1 530,8 283,2
Žambylská, oblastní město Taraz 1084 144,3
Západokazachstánská, oblastní město Uralsk 609,1 151,3
Karagandinská, oblastní město Karaganda 1396 428,0
Kyzylordinská, oblastní město Kyzylorda 739,3 226,0
Kostanajská, oblastní město Kostanaj 1 019,6 196,0
Mangistauská, oblastní město Aktau 585,7 165,6
Pavlodarská, oblastní město Pavlodar 743,8 124,8
Severokazachstánská, oblastní město Petropavlovsk 575,9 98,0
Jihokazachstánská, oblastní město Šimket 2731 117,3
Astana 811,5 0,710
Almaty (město) 1 505,2 0,319

Údaje k 1.12. 2013

Hlavní město:

 • Astana - 838 394 tisíc obyvatel (srpen 2014). Záměrem je zvýšit počet obyvatel Astany na úroveň 1 mil. obyvatel k roku 2020.

Další větší města:

 • Almaty - 1,505,2 mil. obyvatel (býv. hl. město),
 • Šimkent - 667 tis. obyvatel,
 • Karaganda - 479 tis. obyvatel,
 • Taraz - 350 tis. obyvatel,
 • Pavlodar - 335 tis. obyvatel,
 • Semipalatinsk - 314 tis. obyvatel,
 • Usť-Kamenogorsk - 309 tis. obyvatel,
 • Aktjubinsk - 372 tis. obyvatel,
 • Uralsk - 302 tis. obyvatel,
 • Kostanaj - 219 tis. obyvatel,
 • Atyrau - 215 tis. obyvatel,
 • Kyzylorda - 234 tis.obyvatel,
 • Petropavlovsk - 205 tis.obyvatel,

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 Tenge (KZT), od 15. 11. 1993, kdy se Kazachstán odpoutal od ruského rublu.

Od 5. 04. 1999 byl zaveden plovoucí kurs tenge. Dne 2.9. 2013 přešla Národní banka Kazachstánu na nový mechanismus tvorby kurzu domácí měny tenge, tj. na "měnový koš" obsahující USD, Euro a RUB. Struktura měnového koše je  70% USD, 20% Euro a 10% RUB. V září 2013 se kurz Euro pohyboval na úrovni 1 Euro za cca 205 tenge. Cílem přechodu na "měnový koš" bylo zvýšení stability měnového kurzu tenge, snížení spekulativních obchodů a přílivu a odlivu spekulativního kapitálu na měnovém a peněžním trhu Kazachstánu.

Dne 11. února 2014 přijala Národní Banka Kazachstánu rozhodnutí přerušit podporu směnného kurzu tenge na předchozí úrovni, snížit objemy valutových intervencí a zkrátit intervence v rámci procesu tvorby směnného kurzu tenge. Následně vyskočil u komerčních bank směnný kurz na 185 tenge za USD a na 245 tenge za euro. V září 2014 se kurz tenge pohyboval na úrovni 182 tenge za USD a 233,5 tenge za euro.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátek:

 • 16. prosinec - Den nezávislosti

Významné dny:

 • 1. a 2. leden - Nový rok
 • 7. leden - Pravoslavné Vánoce
 • 8. březen - Mezinárodní den žen
 • 22. březen - Nauryz mejramy (Svátek jara/nového roku)
 • 1. květen - Svátek jednoty lidu Kazachstánu
 • 9. květen - Den vítězství
 • 30. srpen - Den Ústavy KZ
 • 25. říjen - Den republiky

Rozhodnutím Parlamentu RK byl ještě jako svátek vyhlášen začátek muslimského svátku „Kurbanajt". Vzhledem k tomu, že se jedná o svátek, jehož datum určuje lunární kalendář, je tento svátek pohyblivý.

Často jsou k některým významným svátkům, rozhodnutím prezidenta nebo vlády, přidávány další volné dny, případně jsou prováděny různé přesuny. Je vhodné se včas informovat, jak přesně budou dny pracovního volna konkrétně pro daný rok určeny.

Obvyklá pracovní doba ve státních i v ostatních institucích je od 09 až 10 hod. do 18 až 19 hod. Prodejní doba v obchodech s potravinami od 09 do 20 hod., v prodejnách spotřebního zboží od 10 do 19 hod. Ve větších městech je provozován dostatečný počet prodejen základních potravin s nepřetržitým provozem.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Kazachstánu má obchod stejně jako ve většině východních zemí i určitou společenskou rovinu, což je první předpoklad úspěchu. Převážná část obchodníků se rekrutuje z řad soukromých podnikatelů, představitelů finančně-průmyslových skupin, ropných, těžařských a jiných exportních společností. Tito lidé jsou zcestovalí, mají přehled a není jim zcela cizí anglosaský styl jednání. Totéž platí o mladší generaci ve státní správě a podnikovém managementu. U této skupiny lidí převládá logické a koncepční myšlení. Již na první jednání je třeba se pečlivě připravit, mít dostatek informací o vlastní společnosti, o referenčních zakázkách, certifikátech na zboží apod, ale jednání je nutné ponechat  v jejich režii. Osobní kontakt s potenciálním obchodním partnerem je nezbytný. Vybudovat si v Kazachstánu pevnou pozici může trvat měsíce, spíše roky. Je důležité získat důvěru a kontakty na místní lidi, kteří dále využijí své kontakty pro vaše zájmy. V neposlední řadě je také třeba mluvit dobře rusky (anglicky), neboť znalost jazyků je v Kazachstánu poměrně na nižší úrovni. Situace se postupně mění, neboť mnoho mladých lidí má již za sebou studia v zahraničí. Určitě nevede k obchodnímu úspěchu hojné zasílání e-mailu v angličtině doprovázené odkazy na internetové stránky. Pokud e-mailu místní nerozumí z jazykových důvodů, nebo nemají o kontakt zájem, nereagují. Dalším důležitým momentem je, že společnost v Kazachstánu je poměrně patriarchální a zejména prvotní kontakty na osobní úrovni by měli navazovat spíše muži.

Pokud jde o kulturu a životní styl, mají obyvatelé Kazachstánu blízko k Evropě. Nutno je však brát v úvahu, že Kazachstán, ač se jeví na první pohled jako země, která se neliší svými zvyklostmi od evropských, je  zemí východní s výrazným orientálním typem myšlení. Jedná se např. o přesnost, schopnost dodržet nejen ústní ale i písemnou dohodu, otázka spolehlivosti, schopnosti  vcítit se do problému partnera atp. Současně je třeba brát i v úvahu silné příbuzenské vztahy.  Je též potřebná trpělivos, protože, obzvláště na úrovni úřadů, je nutné kvůli obměně partnera na kazachstánské straně začínat jednat odznovu, a to i několikrát.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud se jedná o akutní poskytnutí první pomoci, ta je poskytována zdarma. Platí se až následná péče. Ceny jsou vysoké, a to i vzhledem ke kvalitě poskytovaného ošetření. Vzhledem k výše uvedenému se doporučuje při cestě do Kazachstánu se pojistit. Vznikne-li skutečně kritická situace, je vhodné deklarovat, že máte zájem o poskytnutí placené zdravotní péče, lze tak dosáhnout podstatně vyššího standardu ošetření nebo hospitalizace. Je proto třeba mít u sebe dostatečnou peněžní hotovost, neboť tak lze eliminovat některé nepříjemné situace.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Od prosince 2009 je v Almaty otevřena Kancelář CzechTrade-u, na adrese:

kancelář CzechTrade Almaty
Tole bi 83, 050012 Almaty, Kazakhstan
tel.: +7 727 244 93 03
fax.: +7 727 244 93 04

e-mail: almaty@czechtrade.cz

CzechTourism (R. Procházka, odpovědný za asijskou část Ruska a Střední Asie)
Business Center ONEGIN
Rosy Luxemburg, Str. 49, Office 626, 620075, Yekaterinburg
tel.: +7 (343) 287 10 78, fax: +7 (343) 287 10 79

E-mail: prochazka@czechtourism.com info-ekaterinburg@czechtourism.com,

 

 

 

 

 

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 101 - hasičská služba
 • 102 - policie
 • 103 - rychlá lékařská pomoc
 • 104 - havárie - plyn
 • 109 - záchranná služba
 • 112 - mimořádné události
 • 118 - informace o telefonních číslech v Almaty (z některých uzlů nelze volat)
 • 2505060 - nepřetržitá informační služba „ lékařská pomoc a léky" v Almaty
 • 188 - placená informační služba pro telefonní čísla
 • 155 - z pevné linky v Almaty informace na letišti
 • 8727/2703333 z mobilního telefonu letištní informace v Almaty
 • 8717/702999 z mobilního telefonu letištní informace v Astaně
 • 158 - taxi z pevné linky v Almaty

 

 

 

1.18. Internetové informační zdroje

Oficiální webové stránky státních orgánů a institucí Republiky Kazachstán

1.19. Adresy významných institucí

Obchodní a průmyslová komora Kazachstánu
ul. Al-Farabi 5, Business-center "Nurly -Tua", office 503
Almaty
050059, Kazachstán
Tel./fax : +7 (7272) 777 050, 777 055, 777 005
e.mail: info@cci.kz
web: www.cci.kz

Fond národního blahobytu "Samruk-Kazyna"

web: www.samruk-kazyna.kz

National Economic Chamber of Kazakhstan "Atameken Union"
010000, Astana, np. Syganak 29, 8. patro
Business Centre "Euro-Centre"
Tel.: +7 (7172) 51 70 01, fax: +7 (7172) 51 70 20, www.atamekenunion.kz

Národní komora podnikatelů Kazachstánu

010000 Astana, ul. Kunaeva 8, A3 Izumrudnyj kvartal, blok "B", 26. patro

Tel.: +7(7172) 919 300, e-mail: info@palata.kz

 

Kaznexinvest - exportní a investiční agentura

2nd floor, 25, Syganak Str., "Ansar" Business Centre, Astana 010000

tel.: +7 7172 79 93 93, www.kaznexinvest.kz

 

Adresy dalších významných institucí lze zjistit na vebových stránkách uvedených pod bodem 1.18.

.