Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

KLDR náměstí v Pyongyangu
Korejská lidově demokratická republika Korejská lidově demokratická republika

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Vedení KLDR v totalitním duchu zůstává nadále neochotno otevřít zemi či restrukturalizovat ekonomiku. Několik experimentů s tržními reformami skončilo „násilnými“ zpátečnickými úpravami… více ►

Finanční a daňový sektor

Státní rozpočet každoročně schvaluje Nejvyšší lidové shromáždění na svém jarním zasedání. Rozpočet je naplánován ministerstvem financí v koordinaci se Státní plánovací komisí. Státní rozpočet… více ►

Investiční klima

Investiční klima je nepříznivé a riskantní, o čemž výmluvně svědčí Index ekonomické svobody, uveřejňovaný pravidelně think-tankem Heritage Foundation. V něm se KLDR umístila v roce 2012 na… více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Vedení KLDR je na jedné straně zcela jasné, že bez masivních zahraničních investic nemůže ani přes trvalou platnost základního pilíře oficiální ideologie – politiky čučche… více ►

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod KLDR se v posledních letech přeorientoval především na obchodní výměnu s ČLR, která je však výrazně kvalitativně nevyrovnaná a i v rámci vedení KLDR má tato jednostranná… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

V KLDR neexistuje volný trh, ale pouze státem určená vnější poptávka po dovozu zboží a řízené dodávky dovezené produkce na domácí „trh“. Zahraniční podniky působící v zemi se… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.