Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

KLDR náměstí v Pyongyangu
Korejská lidově demokratická republika Korejská lidově demokratická republika

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Korejská lidově demokratická republika

1.2. Rozloha

 • 120 538 km2 (98. na světě)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 24,361 mil. obyvatel (odhad  UN Population Division, World Population Prospects, 2010), 198 obyv./km2 (55. na světě)
 • 44%  (9,6 mil.)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:

 • 0,85% (1993–2008);

Demografické složení:

 • 0–15 let: 24,9 %
 • 15–64 let: 68,1 %
 • 65 let a více: 8,7 %

1.5. Národnostní složení

Národnostní složení je mimořádně homogenní. Kromě Korejců jsou přítomny pouze zanedbatelné komunity Číňanů a etnických Japonců.

1.6. Náboženské složení

Obyvatelstvo je v důsledku společensko-politických podmínek výrazně ateistické, v zemi okrajově přežívá buddhistická a konfuciánská tradice, dále nepočetná komunita křesťanů a církve „božské cesty“ (Chondogyo); veškeré náboženské aktivity jsou pod kontrolou státu.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • korejština
 • znalost angličtiny je mezi obyvatelstvem, ale i na úřadech velice omezená, mimo Pchjongjang prakticky nulová. Na univerzitách se vyučuje nejvíce angličtina a dále méně čínština. Popularita angličtiny v posledních letech výrazně roste.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění:

4 zvláštní městské oblasti:

 • Pyongyang,
 • Kaesong,
 • Nampo,
 • Rason

9 provincií:

 • Chagang-do,
 • Hamgyong-bukto,
 • Hamgyong-namdo,
 • Hwanghae-bukto,
 • Hwanghae-namdo,
 • Kangwon-do,
 • Pyongyang-bukto,
 • Pyongyang-namdo,
 • Yanggang-do 

Hlavní město

 • Pchjongjang (angl. Pyongyang): 3,2 mil. obyvatel (census UNFPA 2008)

Další velká města

 • Wonsan,
 • Hamhung,
 • Kesong (angl. Kaesong),
 • Sariwon,
 • Hedžu (angl. Haeju),
 • Sinidžu (angl. Sinuiju),
 • Čchongdžin (angl. Chongjin),
 • Hjesan (angl. Hyesan),
 • Kanggje (angl. Kanggye)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 severokorejský won (KPW)

1 EURO = 130 KPW

 

Bankovky existují v nominálních hodnotách 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1.000,2000 a 5.000 wonů, mince v hodnotě 1 wonu.

 Používání cizích měn je v zemi oficiálně zakázáno, cizinci proto formálně  skládají příslušnou částku v cizí měně do směnárny (je součástí každého z  obchodů pro ně určených) a zde obdrženou stvrzenku předkládají v pokladně. Následně pak obdrží zakoupené zboží. Jde o formalitu, pokladník je mnohdy současně směnárníkem a směna probíhá jen "na papíře".  Takto probíhají platby v luxusních zařízeních, cizinci navštěvovaných. V ostatních místech cizinec musí, je-li mu vstup vůbec umožněn, platit v místní měně KPW. Důvodem je velký rozdíl mezi oficiálním a "černým" kurzem KPW k EUR či USD, který přesahuje sedmdesátinásobek.V prvně zmíněných obchodech se platí v EUR, USD a CNY, případně v JPY. V příhraničních oblastech s ČLR je dominujícím cizím platidlem CNY.

 

V KLDR neexistuje jediné platební místo, přijímající (mezinárodní, celosvětově používané) kreditní karty nebo cestovní šeky. Možný není ani cash-advance v místních bankách. Jedinou možností je “nabití“ domácí platební karty „Narae“ v místech (zařízeních či obchodech), kde se používá jako platidlo zahraniční měna.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. 1. Nový rok
 • leden–únor lunární Nový rok (pohyblivý podle lunárního kalendáře)
 • 16. 2. narozeniny Kim Čong-ila
 • 8. 3. Den žen
 • 15. 4. narozeniny Kim Ir-sena
 • 25. 4. založení Lidové armády
 • 1. 5. Svátek práce
 • 1. 6. Mezinárodní den dětí
 • 6. 6. Den korejských dětí
 • 27. 7. Den vítězství v Korejské válce (1953)
 • 15. 8. výročí osvobození
 • 9. 9. založení KLDR
 • 25. 9. podzimní svátek
 • 10. 10. založení Korejské strany práce
 • 27. 12. Den Ústavy KLDR

Pracovní doba:

Běžná pracovní doba v zemi je od 9:00 do 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd 12:00–13:00. Mnoho institucí a úřadů má přestávku na oběd dvouhodinovou, od 12:00 do 14:00, pracují pak ale do 18:00. Státní správa a pracovníci další administrativy se v pátek účastní brigád na venkově a v sobotu mají povinná školení, v pátek proto nebývá možné sjednávat schůzky atp. Prodejní doba je obvykle od 10:00 do 18:00 všech sedm dnů v týdnu.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Důležitá pro získání jakékoliv zakázky je podpora politických a státních orgánů KLDR, které řídí celou zemi.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče je v KLDR na velmi nízké úrovni. Chybí léky, zdravotnický materiál, laboratoře a jejich vybavení. Cizinci, kterým je místními orgány doporučováno ošetření v „mezinárodní“ nemocnici Friendship v rámci diplomatické čtvrti (účtované samozřejmě v konvertibilní měně, přičemž kvalita služeb naprosto neodpovídá standardům), upřednostňují léčbu v ČLR (doporučena Mezinárodní klinika S.O.S.).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kromě zastupitelského úřadu nejsou v KLDR přítomny jiné české instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

První pomoc a lékařské ošetření poskytuje nemocnice Činson (angl. Friendship Hospital), která se nachází v diplomatické čtvrti Munsudong. Telefonní spojení – 382 7688 (s ohledem na specifický systém telefonních okruhů a jejich vzájemné neprostupnosti, nelze na uvedené číslo volat z jakéhokoliv telefonu. Trojčíslím 382 začínají telefonní čísla pro místní volání, kterými disponují pouze zde působící diplomatická zastoupení a mezinárodní organizace). Kvalita lékařského ošetření je přímo úměrná nedostatku základního zdravotnického vybavení, materiálů a léků.

Telefonní čísla záchranné služby, policie a hasičů jsou v rámci jiného telefonního okruhu, který je ze strany diplomatických misí nedostupný.  V případě potřeby je nutné volat Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí KLDR nebo zahraniční odbor Ministerstva vnitra KLDR. Některé hotely mají hotelovou službu, která zajistí propojení do této místní sítě. Hlavním problémem je však jazyková bariéra. Naprostá většina obyvatelstva nehovoří žádným cizím jazykem, proto je znalost korejštiny nezbytným předpokladem pro komunikaci s lékařem, policií či hasiči.

1.18. Internetové informační zdroje

KLDR svým občanům přístup k Internetu neumožňuje, což se týká rovněž pracovníků státní správy a dalších důležitých institucí. Veřejné instituce internetové stránky neprovozují, výjimkou je např. Ministerstvo zahraničního obchodu a Obchodní komora KLDR, které mají přidělenou společnou centrální e-mailovou adresu: micom@co.chesin.com. S KLDR se většinou komunikuje faxem.

Základní informace pro cizince lze získat na internetových stránkách národního leteckého přepravce Air Koryo. Informace o vnitropolitickém  dění v zemi lze obdržet na stránkách oficiální tiskové agentury Korean Central News Agency of DPRK provozující své internetové stránky v Japonsku.

Informace ohledně ekonomických údajů lze získat na webových stránkách institucí Korejské republiky nebo mezinárodních organizací:

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstvo zahraničního obchodu
Jungsong-dong, Central District
Pchjongjang
tel.: 00850 2 3815926
fax: 00850 2 3815827
e-mail: micom@co.chesin.com

Ministerstvo lehkého průmyslu
Pothongmun-dong, Central District
Pchjongjang
tel.: 00850 2 3818140
fax: 00850 2 3814485

Obchodní komora KLDR
Jungsong-dong, Central District
Pchjongjang
tel.: 00850 2 3815926
fax: 00850 2 3815827
e-mail: micom@co.chesin.com; micom@silibank.com

Ministerstvo školství
Sungri Street, Central District
Pchjongjang
tel.: 00850 2 18111 (operátor)
fax: 00850 2 3814410
e-mail: ksttc@co.chesin.com

Výbor pro kulturní vztahy se zahraničím
Ryonhwa-dong, Central District
Pchjongjang
tel.: 00850 2 18111 (operátor)
fax: 00850 2 3814644
e-mail: dmw@co.chesin.com

.