Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Korejská republika Soul
Korejská republika Korejská republika

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Korejská republika patří mezi země s vyspělou tržní ekonomikou a od roku 1996 je členskou zemí OECD (u zemědělství a životního prostředí ji v té době byl ponechán statut rozvojové země, na… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Korejská republika je 4. největším mimoevropským obchodním partnerem ČR a jedním z největších zahraničních investorů v české ekonomice (KR je navíc 4. největším investorem v ČR a současně… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Program „zeleného růstu“, vytyčený současnou korejskou administrativou, si zachová značnou vládní podporu i v roce 2011. KR se chce stát vzorem pro ostatní asijské státy v prosazování… více ►

Zahraniční obchod země

Zahraniční obchod velkou měrou ovlivňuje růst korejské ekonomiky. Export je hnací silou růstu HDP a jeho růst je trvale zaznamenáván ve dvouciferných číslech. KR těží především z vysoké… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.