Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kyrgyzstan jurty nomádů
Kyrgyzstán Kyrgyzstán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Kyrgyzská republika, Ústava připouští též - Kyrgyzstán
 • Kyrgyzstan Respublikasy, mezinárodní označení KG
 • The Republic of Kirgizstan

1.2. Rozloha

 • 199 900 km2

Více než 90 % území se nachází v nadmořské výšce vyšší než 1500 m.n.m. Kyrgyzstán hraničí na východě a na jihu s Čínou, na jihozápadě a západě s Tádžikistánem a Uzbekistánem a na severu s Kazachstánem.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 5 790 121 obyvatel (k 13. říjnu 2014)
 • hustota obyvatelstva 27,4/km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva 56 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 0,7%
 • 35% obyvatelstva žije ve městech, 65% na venkově, 1/6 žije v hlavním městě Biškeku a nejbližším okolí, 30,3% je mladší 14 let, od 15 do 64 let je 64,4% a starší jak 65 let je 5,3%

1.5. Národnostní složení

Národnostní složení obyvatel v Kyrgyzstánu v roce 2013:

 • 72% Kyrgyzové,
 • 14,4% Uzbeci,
 • 6,6% Rusové,
 • 1,1% Dungani,
 • 0,9% Ujgurci,
 • 0,9% Tadžici,
 • 0,6% Kazaši,
 • 0,5% Tataři,
 • 0,3% Ukrajinci,
 • 0,7% Turci
 • 0,3% Korejci
 • 0,2% Němci
 • 0,3% Azerbajdžánci
 • ostatní 0,7%

Oficiální zdroje uvádějí, že v Kyrgyzstánu žije více než 80 etnických skupin.

1.6. Náboženské složení

 • islám 80 %,
 • pravoslavní 17 %,
 • ostatní 3 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • státní jazyk kyrgyzský, oficiální jazyk ruský. Jazyky jsou uváděny jako rovnoprávné.

Další nejčastěji používané jazyky:

 • uzbecký
 • na jihu farsí

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Kyrgyzská republika se administrativně člení na 7 oblastí:

 • Džalal-Abadská oblast - centrum Džalal-Abad, rozloha 33 647 km2
 • Issyk-Kulská oblast - centrum Karakol, rozloha 43 144 km2
 • Narynská oblast - centrum Naryn, rozloha 46 706 km2
 • Ošská oblast - centrum Oš, rozloha 29 165 tis km2
 • Talaská oblast - centrum Talas, rozloha 11 445 km2
 • Čujská oblast - centrum Buškem, rozloha 18 684 km2
 • Batkenská oblast - centrum Natkej, rozloha 17 023 km2

Hlavní město:

 • BIŠKEK - 1, 35 mil obyvatel (leden 2013)

Další velká města:

 • Oš - 243,5 tisíc obyvatel
 • Džalal-Abad - 89 tisíc obyvatel
 • Kyzyl-Kia - 46,5 tisíc obyvatel

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • od 10. 05. 1993 kyrgyzský som, který má 100 tiin
 • nejčastěji používanou cizí měnou je USD, kterým je možno po domluvě zaplatit v některých obchodech i restauracích. Bez problému lze směnit i EUR, CHF
 • kurz je  54,71 som za 1 USD a 69,47 som za euro, 100 som za 40,27 Kč (říjen 2014).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Veřejné svátky:

 • 1.1.  Nový rok,
 • 7.1.  Vánoce (pravoslavné),
 • 23.2. Den obránců vlasti,
 • 8. 3.  Mezinárodní den žen,
 • 21.3.  národní svátek Nooruz,
 • 1.5.   Svátek práce,
 • 5. 5.  Den ústavy Kyrgyzské republiky,
 • 1.9.   Den vítězství,
 • 31.8. Den nezávislosti Kyrgyzské republiky,
 • 7. 10. Den VŘSR.

Další dva muslimské svázky "Orozo Ait" a "Kurman Ait" jsou definovány lunárním kalendářem.

V případě, že svátek vychází na volný den (neděle), tak se den volna přenáší na další pracovní den po svátku. 

Pracovní doba:

 • 9:00–17:30 (oficiální), v soukromých firmách podle rozhodnutí majitele

Prodejní doba:

 • v podstatě od 9:00 do 20:00 až do 24:00, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Kyrgyzstánu má obchod stejně jako ve většině východních zemí Asie i určitou společenskou stránku a akceptování zvyklostí je první předpoklad úspěchu. Je třeba počítat s tím, že bez osobního kontaktu s potenciálním obchodním partnerem se nelze obejít.  V neposlední řadě je také třeba mluvit dobře rusky. Určitě nevede k obchodnímu úspěchu hojné zasílání e-mailu v angličtině doprovázené odkazy na internetové stránky. Dalším důležitým momentem je, že společnost v Kyrgyzstánu je poměrně patriarchální a zejména prvotní kontakty na osobní úrovni by měli navazovat spíše muži.

Není také dobré své potenciální partnery podceňovat, možná neumí dobře anglicky a nevedou teoretické diskuse o mezinárodním obchodě, za to se však velmi dobře vyznají v místním poměrech a umějí si velmi dobře poradit díky kontaktům na své příbuzné a známé.

Dále je nutno brát v úvahu, že Kyrgyzstán je poměrně chudší zemí s prvky východního způsobu myšlení. Jedná se třeba o přesnost, schopnost dodržet nejen ústní, ale i písemnou dohodu, atp.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud se jedná o akutní první pomoc, ta je poskytována zdarma. Platí se až následná péče. Ceny jsou značně vysoké, a to jak absolutně, tak vzhledem ke kvalitě poskytovaného ošetření. Nemocnice jsou  skromně vybaveny, většinou starými sovětskými přístroji. Proto by občan ČR měl cestovat do uvedené země, jen když je jeho zdravotní stav alespoň dobrý. Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné při cestě do KG uzavřít zdravotní připojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Výše uvedené agentury nemají v Kyrgyzstánu zastoupení, nejbližší kancelář CzechTrade je v Almaty v Kazachstánu (Tole bi 83, 050012 Almaty, tel.: +7 727 244 93 03, e-mail: almaty@czechtrade.cz).

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie 102
 • Hasiči 101
 • Rychlá lékař. pomoc 103
 • Rychlá lékař.ská pomoc placená 151
 • Záchranáři 110, 161
 • Taxi 152, 156
 • Mezinárodní informační služba 160
 • Informace 109, 106

Poznámka: uvedená telefonní čísla platí pro Biškek

1.18. Internetové informační zdroje

Государственный Интернет портал http://www.gov.kg
Министерство здравоохранения http://www.med.kg
Министерство юстиции  http://www.minjust.gov.kg
Министерство труда и социального развития http://www.mlsp.kg
Министерство иностранных дел http://www.mfa.kg
Министерство обороны http://www.mil.kg
Министерство внутренних дел
http://www.mvd.kg  
Министерство финансов http://www.minfin.kg
Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности http://www.mawrpi.kg
Министерство транспорта и коммуникаций http://www.mtk.gov.kg
Министерство чрезвычайных ситуаций http://www.mecd.gov.kg
Министерство культуры и информации http://www.minculture.gov.kg
Государственная налоговая служба http://www.sti.gov.kg
Государственный таможенный комитет http://www.customs.gov.kg
Aгентство по архитектуре и строительству http://www.gosstroy.gov.kg
Aгентство по физической культуре и спорту http://www.sport.gov.kg
Государственное агентство по делам религий
  http://www.religion.gov.kg
Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество http://www.gosreg.kg
Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам http://www.geology.kg
Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству http://www.nature.kg
Официальный сайт города Бишкек http://www.e-bishkek.kg

 

Nejdůležitější internetové zdroje informací o dané  zemi (internetové adresy)

1.19. Adresy významných institucí

Obchodně-průmyslová komora republiky Kyrgyzstán
Torgovo- promyšlennaja palata Respubliky Kyrgyzstán
720001 g. Biškek, ul Kyjevskaja 107
tel. 00996312 61-38-72, 61-38-75 
fax. 00996312 61-38-75
e-mail: ingo@cci.kg, members@cci.kg

.