Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kyrgyzstan jurty nomádů
Kyrgyzstán Kyrgyzstán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Kyrgyzská republika, Ústava připouští též - Kyrgyzstán
 • Kyrgyzstan Respublikasy, mezinárodní označení KG
 • The Republic of Kirgizstan

1.2. Rozloha

 • 199 814 km2

Více než 90 % území se nachází v nadmořské výšce vyšší než 1500 m.n.m. Kyrgyzstán hraničí na východě a na jihu s Čínou, na jihozápadě a západě s Tádžikistánem a Uzbekistánem a na severu s Kazachstánem.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 5,2 mil.
 • hustota obyvatelstva 26/km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva 56 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 0,7%
 • 35% obyvatelstva žije ve městech, 65% na venkově, 1/6 žije v hlavním městě Biškeku a nejbližším okolí, 30,3% je mladší 14 let, od 15 do 64 let je 64,4% a starší jak 65 let je 5,3%

1.5. Národnostní složení

 • 67,4% Kyrgyzové,
 • 14,2% Uzbeci,
 • 10,3% Rusové,
 • 1,1% Dungani,
 • 1% Ujgurci,
 • 0,9% Tadžici,
 • 0,8% Kazaši,
 • 0,8% Tataři,
 • 0,7% Ukrajinci,
 • 0,7% Turci,
 • 0,4% Korejci,
 • 0,3% Němci,
 • 0,3% Azerbajžánci,
 • 1,1% ostatní.

Oficiální zdroje uvádějí, že v Kyrgyzstánu žije více než 80 etnických skupin.

1.6. Náboženské složení

 • sunnitský islám 77 %,
 • pravoslavní 18 %,
 • ostatní 5 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • státní jazyk kyrgyzský, oficiální jazyk ruský. Jazyky jsou uváděny jako rovnoprávné.

Další nejčastěji používané jazyky:

 • uzbecký
 • na jihu farsí

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Kyrgyzská republika se administrativně člení na 7 oblastí:

 • Džalal-Abadská oblast - centrum Džalal-Abad, rozloha 33 647 km2, počet obyvat. cca 850 tis.
 • Issyk-Kulská oblast - centrum Karakol, rozloha 43 144 km2, počet obyvatel cca 450 tis.
 • Narynská oblast - centrum Naryn, rozloha 46 706 km2, počet obyvatel cca 300 tis.
 • Ošská oblast - centrum Oš, rozloha 29 165 tis km2, počet obyvatel cca 1 300 tis.
 • Talaská oblast - centrum Talas, rozloha 11 445 km2, počet obyvatel cca 200 tis.
 • Čujská oblast - centrum Buškem, rozloha 18 684 km2, počet obyvatel 900 tis.
 • Batkenská oblast - centrum Natkej, rozloha 17 023 km2, počet obyvatel 400 tis.

Hlavní město:

 • BIŠKEK - 800 000 obyvatel

Další velká města:

 • Oš - 230 000 obyvatel
 • Džalal-Abad - 70 000 obyvatel
 • Prevalsk - 70 000 obyvatel
 • Kyzyl-Kia - 40 000 obyvatel

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • od 10. 05. 1993 kyrgyzský som, který má 100 tiin
 • nejčastěji používanou cizí měnou je USD, kterým je možno po domluvě zaplatit v některých obchodech i restauracích. Bez problému lze směnit i EUR, CHF
 • kurz cca 35 - 38 somů/USD (kurz velmi proměnlivý, někdy i během dne se mění několikrát s rozdílem několik somů za USD).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1.1. Nový rok,
 • 1.5. Svátek práce,
 • 1.9. Den vítězství,
 • 31.8. Den nezávislosti,
 • 2.12. Státní svátek

Pracovní doba:

 • 9:00–17:30 (oficiální), v soukromých firmách podle rozhodnutí majitele

Prodejní doba:

 • v podstatě od 9:00 do 20:00 až do 24:00, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Kyrgyzstánu má obchod stejně jako ve většině východních zemí Asie i určitou společenskou stránku a akceptování zvyklostí je první předpoklad úspěchu. Je třeba počítat s tím, že bez osobního kontaktu s potenciálním obchodním partnerem se nelze obejít. Obchodní jednání jsou doprovázena různými dlouho trvajícími a vydatnými obědy nebo večeřemi, ve spojení mnoha přípitky. V neposlední řadě je také třeba mluvit dobře rusky, neboť jazyková vybavenost je v Kyrgyzstánu velmi slabá. Určitě nevede k obchodnímu úspěchu hojné zasílání e-mailu v angličtině doprovázené odkazy na internetové stránky. Dalším důležitým momentem je, že společnost v Kyrgyzstánu je poměrně patriarchální a zejména prvotní kontakty na osobní úrovni by měli navazovat spíše muži.

Není také dobré své potenciální partnery podceňovat, možná neumí dobře anglicky a nejsou schopni vést hluboké teoretické diskuse o mezinárodním obchodě, za to se však velmi dobře vyznají v místním poměrech a umějí si velmi dobře poradit díky kontaktům na své příbuzné a známé.

Dále je nutno brát v úvahu, že Kyrgyzstán je poměrně chudou zemí s výraznými, i když ne převažujícími, orientálními rysy a východním způsobem myšlení. Jedná se třeba o přesnost, schopnost dodržet nejen ústní, ale i písemnou dohodu, nespolehlivost, neschopnost se vcítit do problému partnera atp. Dalším takovým projevem je nedodržování dopravních předpisů, určitá agresivita nejen v dopravě, ale i v mezilidských vztazích. Současně je třeba brát i v úvahu silné příbuzenské vztahy.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud se jedná o akutní první pomoc, ta je poskytována zdarma. Platí se až následná péče. Ceny jsou značně vysoké, a to jak absolutně, tak vzhledem ke kvalitě poskytovaného ošetření. Nemocnice jsou velmi skromně vybaveny, většinou starými sovětskými přístroji a úroveň hygieny je také problematická. Proto by občan ČR měl cestovat do uvedené země, jen když je jeho zdravotní stav alespoň dobrý. Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné při cestě do KG uzavřít zdravotní připojištění.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Výše uvedené agentury nemají v Kyrgyzstánu zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie 102
 • Hasiči 101
 • Rychlá lékař. pomoc 103
 • Rychlá lékař.ská pomoc placená 151
 • Záchranáři 110, 161
 • Taxi 152, 156
 • Mezinárodní informační služba 160
 • Informace 109, 106

Poznámka: uvedená telefonní čísla platí pro Biškek

1.18. Internetové informační zdroje

Государственный Интернет порталhttp://www.gov.kg
Правительствоhttp://www.government.gov.kg
Государственные закупки (тендеры)http://www.goszakupki.gov.kg
Министерство здравоохранения     http://www.med.kg
Министерство юстиции http://www.minjust.gov.kg
Министерство труда и социального развитияhttp://www.mlsp.kg
Парламент Жогорку Кенешhttp://www.kenesh.kg
Министерство иностранных делhttp://www.mfa.kg
Министерство обороныhttp://www.mil.kg
Министерство внутренних делhttp://www.mvd.kg
Министерство финансовhttp://www.minfin.kg
Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленностиhttp://www.mawrpi.kg
Министерство транспорта и коммуникацийhttp://www.mtk.gov.kg
Министерство чрезвычайных ситуацийhttp://www.mecd.gov.kg
Министерство образования и наукиhttp://www.moik.gov.kg
Министерство культуры и информацииhttp://www.minculture.gov.kg
Kомитет по управлению государственным имуществомhttp://www.spf.gov.kg
Государственный комитет по налогам и сборамhttp://www.sti.gov.kg
Государственный таможенный комитетhttp://www.customs.gov.kg
Aгентство по архитектуре и строительствуhttp://www.gosstroy.gov.kg
Aгентство по физической культуре и спортуhttp://www.sport.gov.kg
Государственное агентство по делам религийhttp://www.religion.gov.kg
Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имуществоhttp://www.gosreg.kg
Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсамhttp://www.kgs.bishkek.gov.kg
Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйствуhttp://ecokg.caresd.net/index.php
Официальный сайт города Бишкекhttp://www.e-bishkek.kg

Nejdůležitější internetové zdroje informací o dané  zemi (internetové adresy)

1.19. Adresy významných institucí

Obchodně-průmyslová komora republiky Kyrgyzstán
Torgovo- promyšlennaja palata Respubliky Kyrgyzstán
720001 g. Biškek, ul Kyjevskaja
tel. 00996312 210573,210574
fax. 00996312 210575
e-mail: cci-kr@teotel.kg

.