Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Laos rybářská vesnice
Laos Laos

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

  • Laoská lidově demokratická republika
  • Lao People´s Democratic Republic
  • laosky: Sathalanalat Pasathipataj Pasason Lao

1.2. Rozloha

  • 236.800 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

  • 6,368,162  (z toho 3,443.889 žen) - odhad z července 2010
  • hustota přibližně 29 obyvatel/km2.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Přírůstek obyvatel činí přibližně 1,7 %z (odhad r.2010) . Dětská úmrtnost do jednoho roku života činí přibližně 61,2 na 1000 narozených. Nejhustěji jsou osídleny úrodné nížiny v povodí Mekongu kolem hlavního města Vientiane a v Savannakhetu. Přibližně 70 % obyvatelstva žije na venkově.

Věkové složení obyvatelstva:

0-14 let ....40,8 %

15-64 let.... 56,1 %

nad 64 let....3,1 %

1.5. Národnostní složení

Podle oficiálních laoských údajů žije na území Laosu 68 národnostních menšin. Zahraniční prameny uvádějí podstatně nižší čísla, asi 47 etnických skupin, ale například CIA uvádí ve svém Factbook větší množství - více než sto etnických skupin .

V souladu s jazykovými, kulturními a geografickými kritérii se obyvatelstvo v minulosti tradičně dělilo tří hlavních skupin: Lao Lum /žijící v nížinách/, kterých je přibližně 55 %; Lao Theung /žijící na vysočinách/-asi 20 %, Lao Sung /žijící v horách/-asi 6 %, Hmongové cca 8 % a zbytek tvoří asi 40.000 Vietnamců, 30.000 Číňanů a méně početné skupiny Indů, Barmánců a Malajsijců.

1.6. Náboženské složení

Nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus, ke kterému se hlásí asi 67 % obyvatelstva. Mezi příslušníky horských kmenů je rozšířena animistická víra. Křesťanskou víru vyznávají cca 2 % obyvatel.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je laoština. Malé procento zejména starších občanů hovoří francouzsky. Po přijetí země do ASEANu (r.1997) je věnována pozornost výuce angličtiny i vzhledem k turistickému ruchu.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Laos je administrativně rozdělen na provincie, okresy a vesnice. Hlavní město Vientiane má vlastní samosprávu. Guvernéři a primátor hlavního města jsou jmenováni prezidentem, jejich zástupci a šéfové okresních úřadů jsou jmenováni premiérem.Podle posledních údajů má Laos 16 provincií / Phongsaly, Luang Namtha, Bokeo, Oudomxay, Luang Prabang, Houaphan, Xieng Khouang, Sayaboury, Vientiane, Bolikhamxay, Khammouane, Savannakhet, Saravane, Sekong, Champassak, Attapeu/ a samosprávný Vientiane.

Hlavním městem Laosu je Vientiane s přibližně 750.000 obyvatel. Další velká města jsou Savannakhet, Saravan, Pakse a bývalé královské sídlo Luang Prabang.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Místní měnou je kip.

Kurs kip /1 USD k 1. 5. 2013 činil 7,657 kipů /USD a 10.082 kipů/EUR.

Problémem by neměla být hotovostní platba v USD, kterou lze případně volně směnit v jakékoliv směnárně, kde lze bez problému směnit již i  Euro.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pracovní dny jsou od pondělí do soboty, ráno je pracovní doba od 8:00 do 12:00 hod, odpoledne oficiálně od 14:00 do 17:00. V Laosu jsou tyto oficiální svátky: 1. leden (Nový rok), laoský Nový rok 14.-15. duben, 1.květen, 2. prosinec (Národní den).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Na významná služební jednání (ministerstva, státní instituce) se chodí v obleku, na běžná obchodní jednání postačí košile s kravatou.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ZÚ nemá informace o místní zdravotní péči v Laosu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádné české instituce nemají v současné době v Laosu své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  • Záchranka :  195 nebo 021-413-720 
  • Dopravní policie: 191 
  • Požárníci: 190  
  • Turistická policie: 021-251-128

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Ministry of Commerce
Phone Xay Road
P.O.Box 4107
Vientiane
Fax: +856-21-412434
Tel.  +856-21-412007-16,412000

Foreign Investment Management Committee
Luanprabang Road
Vientiane
Tel. +856-21-217005
Fax: +856-21-215491

Committee for Planning and Cooperation
Luanprabang Road
Vientiane
Fax: +856-21-215491

Ministry of Industry and Handicraft
Vientiane
Tel. +856-21-413002
Fax:+ 856-21-414351

National Tourism Authority of  Lao PDR
P.O.Box 3556
Vientiane
Tel. +856-21-212248
Fax: +856-21-212769

Ministry of Finance
Tel. + 856-21-412409
Fax: +856-21-412407

Lao National Chamber of Commerce and Industry
P.O. Box 4596, Vientiane
Tel : +856-21-219224
Fax : +856-21-219223

.