Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Malajsie Bangau
Malajsie Malajsie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Malajsie

1.2. Rozloha

 • celkem: 329 847 km2

z toho:

 • poloostrovní část 131 598 km2
 • ostrovní část 198 249 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 29 628 392 (2010)
 • 30,164,485 (odhad 2014)
 • 80 procent obyvatelstva žije na poloostrovní části

Průměrná hustota osídlení:

 • 89,8 obyvatel/km2

Počet ekonomicky aktivního obyvatelstva:

 • 14,01 mil. (červen 2014, zdroj: Department of statistics, Malaysia)

Podíl zaměstnaného obyvatelstva:

 • 13,62 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Přírůstek obyvatelstva má sestupnou tendenci: v  roce 2005 byl na úrovni 2,1%, v roce 2006 1,95%, v roce 2007 1,76% a v roce 2008 jen 1,74%. Pro rok 2013 se očekává přírůstek obyvatelstva 1,51 %. Novější odhady zatím nebyly zveřejněny.

Skladba obyvatelstva podle věku:

 • do 15 roků - 29,1 %
 • od 15 do 64 roků - 65,6 %
 • od 65 roků a více - 5,3 %

 

1.5. Národnostní složení

celkově:

 • Malajci 50,4%
 • malajsijští Číňané 23,7%
 • původní obyvatelé 11%
 • malajsijští Indové (větš. Tamilové) 7,1%
 • ostatní národnosti 7,8 %

poloostrovní část:

 • Malajci 56,8 %
 • Číňané 32,7 %
 • Indové 10,0 %
 • ostatní 0,5 %

stát Sabah: 22 národnostních skupin, převládá původní obyvatelstvo (86 %)
stát Sarawak: 24 národnostních skupin, převládá původní obyvatelstvo (70 %)

1.6. Náboženské složení

 • muslimové (oficiální náboženství) 61,3 %
 • buddhisté 19,8 %
 • křesťané 9,2 %
 • hinduisté 6,3 %
 • konfuciáni, taoisté a jiná tradiční čínská náboženství 1,3 %
 • ostatní 0,4 %
 • bez vyznání 0,7%
 • neznámé 1,0%

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je malajština (Bahasa Melayu / Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia). Ostatními nejpoužívanější jazyky: angličtina, čínština a tamilština.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Malajská federace vznikla dne 1. 2. 1948 z Malajské unie. Na Velké Británii získala nezávislost 31. srpna 1957. V roce 1963 byla zformována federace států pod názvem Malajsie (Malaysia), která se stala součástí Commonwealthu. Z ní vystoupil 9. srpna 1965 Singapur.

Malajsii tvoří 13 států a 3 federální území. Na Malajském poloostrově leží jedenáct států (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu) a dvě federální území Kuala Lumpur a Putrajaya (od 1. 2. 2001). Zbývající dva státy federace leží na ostrově Borneo (Sabah, Sarawak). Ostrov Labuan spadá do kategorie federálních oblastí.

V čele čtyř států (Melaka, Penang, Sabah a Sarawak) stojí guvernéři (malaj. Yang Dipertuan Negeri), jmenovaní králem na dobu 4 let, v čele ostatních států stojí sultáni. Výkonnou moc na úrovni jednotlivých států však mají místní vlády sestavené podle výsledků voleb do státních zákonodárných shromáždění. Předsedové státních vlád jsou označováni jako „Chief Ministers“ v angličtině a „Menteri Besar“ v malajštině.

Hlavním městem Malajsie je Kuala Lumpur (1,493 mil. obyvatel).

Administrativním hlavním městem Malajsie je Putrajaya (od 1. 2. 2001).

V pořadí dalšími největšími městy na poloostrovní části jsou:

 • Aglomerace Klang (1 071 000)
 • Johor Bahru (812 000)
 • Ipoh (325 000)
 • Georgetown (260 000)
 • Petaling Jaya (220 000)
 • Kuala Terengganu (190 000)
 • Kota Bharu (180 000)
 • Taiping (170 000)
 • Seremban (150 000)
 • Kuantan (140 000)

Největšími a zároveň hlavními městy států Sarawak a Sabah v ostrovní části Malajsie jsou Kuching (90 000) a Kota Kinabalu (70 000).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Malajsijský ringgit (RM) se dělí na 100 senů. V oběhu jsou mince v hodnotách 1 sen, 5, 10, 20, 50 senů a bankovky v hodnotách 1, 2, 5, 10, 50 a 100 ringgitů. Mince v hodnotě 1RM byly jako zákonné platidlo zrušeny k 7. 12. 2005.

Z ostatních měn se nejvíce používá americký dolar (USD), euro (EUR), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB) a japonský jen (JPY).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Počet pracovních dnů se liší v závislosti na příslušnosti organizace k soukromému nebo státnímu sektoru.

Od 1. 7. 2005 byly pracovní soboty pro státní sektor zcela zrušeny. Obvyklá pracovní doba je od 8:30 hod. resp. 9:00 hod. do 17:00 hod. s polední přestávkou od 12:30 resp. 13:00 hod. do 14:00 hod.

Každý pátek v odpoledních hodinách se konají v mešitách hlavní modlitby a muslimové v tuto dobu přeruší práci a opouštějí pracoviště. S tím je třeba počítat při plánování obchodních jednání a schůzek.

Prodejní doba se liší v závislosti na typu obchodů. Obchody ve velkých nákupních střediscích jsou otevřeny denně od 10 do 20–22 hod. Některé obchody mají zavřeno v neděli a většina je zavřena během svátků. Prodlouženou otevírací dobu mají obchody u čerpacích stanic a řetězec obchodů 7-ELEVEN.

Oficiální federální svátky a dny pracovního volna pro rok 2014

1. leden - Nový rok, 14. leden - narození proroka Mohameda, 31 leden a 1. únor - Čínský Nový rok, 3. únor (jen v hlavním městě KL a Putrajaya) - náhradní svátek Federal Territory Day, 1. květen - Svátek práce, 13. květen - Wesak Day, 7. červen - narozeniny krále, 28. a 29. červenec - Hari Raya Puasa (může se ještě změnit), 31. srpen - Den vyhlášení nezávislosti, 16. září – Den Malajsie, 5. října – Hari Raya Haji, 23. října - Deepavali, 25. října – Awal Muharram, 25. prosinec - Vánoce.

Oficiální federální svátky a dny pracovního volna pro rok 2015

1. leden - Nový rok, 3. leden - narození proroka Mohameda, 19. a 20. únor - Čínský Nový rok, 1. květen - Svátek práce, 1. červen - Vesak Day, 6. červen - narozeniny krále, 17. a 18. července - Hari Raya Puasa, 31. srpen - Den vyhlášení nezávislosti, 16. září - Den Malajsie, 23. září - Hari Raya Haji, 14. říjen - Awal Muharram, 11. listopad - Deepavali, 25. prosinec - Vánoce.

Kromě federálních svátků slaví některé státy nebo skupiny států kromě výše uvedených i svátky další. Jestliže svátek připadá na některý ze dnů víkendu, jsou dny volna kompenzovány v nejbližších pracovních dnech. Svátky také bývají v některých případech vyhlašovány i ve velice krátké lhůtě před svým konáním.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Oblečení, pracovní jednání

Je vhodné lehké a vzdušné oblečení do tropů, pro muže někdy stačí košile s dlouhým rukávem a tmavší kravata s decentním vzorem a tmavé kalhoty. Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek.

Malajsijci velmi dbají na formální zdvořilost, respektují starší osoby a společenské postavení partnerů. Podává se zásadně pravá ruka, nicméně není vhodné si tento druh pozdravu vynucovat u muslimských žen, zejména pokud jde o ženy zahalené v šátku. V takových případech stačí se při pozdravu lehce uklonit. Není vhodné se točit k partnerům zády. Nejsou obvyklé projevy důvěrného chování (poplácávání po zádech, objímání, líbání ap.). Je dobré se vyvarovat dvojsmyslných žertů a žertování na náboženská témata. V jednání je třeba nenechat se vyvést z míry, naopak se doporučuje zachovat zdrženlivost, být trpělivý, avšak důsledný. Je třeba připravit se na poměrně častou nedochvilnost, která souvisí s neutěšenou dopravní situací v hlavním městě v době dopravních špiček. Na jednání/schůzku je vhodné mít malý dárek a samozřejmě dostatečné množství reprezentativních profilů firmy a nabízené výrobní produkce.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ZÚ doporučuje všem cestovatelům do Malajsie sjednat si standardní zdravotní cestovní pojištění. Zdravotní péče je v Malajsii na dobré úrovni, především pokud jde o soukromá zdravotnická zařízení. Všechny poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. ZÚ má dobré zkušenosti s nemocnicí Gleneagles v ulici Jalan Ampang v Kuala Lumpur.

Očkování
Při dlouhodobějších pobytech se doporučuje očkování proti žloutence (hepatitidě) typu A i B a proti břišnímu tyfu.

Pro pobyt v tropických deštných pralesech se doporučuje, po předchozí konzultaci s odborným lékařem, vybavení antimalariky. Pro krátkodobé pobyty se prakticky doporučuje pouze platné očkování/přeočkování proti tetanu a používání repelentů.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Zastoupení českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest) se v Malajsii nenacházejí a ani se o jejich zřízení zatím neuvažuje.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • záchranka: 999
 • nemocnice Gleneagles: +603-4141 3017/3018/ +603-4141 3131 (Kuala Lumpur)
 • policie: 999
 • hasiči: 994
 • informace o telefonních číslech: 103

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstvo zahraničních věcí 
„Kementerian Luar Negeri“
Wisma Putra, Precint 2
Federal Government Administrative Center 
62602 Putrajaya

Ministerstvo zahraničního obchodu a průmyslu (MITI)
„Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri“
Blok 10, Kompleks Pejabat Kerajaan
Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur

Ministerstvo financí
„Kementerian Kewangan Malaysia“
Persiaran Perdana, Presint 2
Federal Government Administrative Centre
62592 Putrajaya

Ministerstvo obrany
„Kementerian Pertahanan“
Jalan Padang Tembak
50643 Kuala Lumpur

Úřad předsedy vlády
„Jabatan Perdana Menteri“
Block Utama, Prime Minister`s Office Complex
Federal Government Administrative Centre
62502 Putrajaya

Centrální banka Malajsie
Bank Negara Malaysia (BNM)
Jalan Dato` Onn
50480 Kuala Lumpur

The National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (NCCIM) 
Level 3, West Wing,
Menara MATRADE,
Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta,
Tel.: 603-6204 9811
Fax.: 603-6204 9711
E-mail: enquiry@nccim.org.my

Malay Chamber of Commerce Malaysia (MCCM)
Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM)
33-35, Jalan Medan Setia 1,
Plaza Damansara, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
Tel.: +603-20962233
Fax.: +603-20962533
Website: www.malaychamber.com

The Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM)

6th Floor, Wisma Chinese Chamber,
258, Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur
Tel.: 603-4260 3090/ 3091/ 3092/ 3093/ 3094/ 3095
Fax.: 603-4260 3080
E-mail: acccim@acccim.org.my
Website: www.acccim.org.my

Malaysian Associated Indian Chambers of Commerce and Industry (MAICCI)
Megan Avenue 11
Block B, 9th Floor
Unit 1, 12, Jln Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tel.: +603-2171 2616
Fax.: +603-2171 1195
E-mail: info@maicci.org.my
Website: www.maicci.org.my

Kuala Lumpur & Selangor Indian Chamber of Commerce & Industry,
No. 116, 2nd Floor,
Jalan Tuanku Abdul Rahman,
Kuala Lumpur 
Tel: +603-2693 1033
Fax: +603-2691 1670
Email: enquiry@klsicci.com.my
Website: http://klsicci.com.my/

Malaysian International Chamber of Commerce and Industry (MICCI)
C-8-8, 8th Floor, Block C,
Plaza Mont´ Kiara
2, Jalan Kiara, Mont´ Kiara
50480 Kuala Lumpur
Tel.: +60 3 6201 7708
Fax.: +60 3 6201 7705/06
E-mail: micci@micci.com
Website: www.micci.com

EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry
Suite 3.03, Level 3, Menara Atlan 161B Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel.: +60 3 2162 6298 
Fax.: +60 3 2162 6198

E-mail: eumcci@eumcci.com
Website: www.eumcci.com

Federation of Malaysian Manufacturers
Wisma FMM, No. 3
Persiaran Dagang, PJU 9,
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Tel.: 603-6286 7200
Fax.: 603-62741266/7288
E-mail: webmaster@fmm.org.my 
Website: www.fmm.org.my

.