Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mongolsko panorama
Mongolsko Mongolsko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

V r. 1991 byla založena Mongolská burza cenných papírů (MSE). V r. 2011 navázala spolupráci s Londýnskou burzou cenných papírů s cílem restrukturalizace a rozvoje, neboť dosud byla MSE… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Rok 2011 byl s obratem cca 11,3 mld. USD nejvyšší v historii. K mírnému poklesu obratu došlo v r. 2012 (na 11,1 mld. USD), ovšem deficit zaznamenal rekordní hodnotu. V prvním pololetí roku… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.