Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Myanmar západ slunce
Myanmar Myanmar

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Myanmarský svaz,
 • Republic of the Union of Myanmar,
 • barmsky: Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw

Dne 21.10. 2010 byl v souladu s ústavou z roku 2008 zaveden nový název země – Republika Myanmarský svaz, kterým byl nahrazen název Myanmarský svaz

1.2. Rozloha

 • 676.578 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 59,534 mil. (stat. ASEAN pro r. 2010), hustota 88 obyv./km2.
 • Ve městech žije asi 33 % celkové populace země.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • roční přírůstek činí cca 1,1% (stat. ASEAN, 2010)

Demografické složení (r.2010) :

0-14:      25,3 %

15-64:    69,3 %

nad 65:    5,4 %

 

Z celkového počtu obyvatel je 50,4% žen a  49,5% mužů.

1.5. Národnostní složení

 • Barmánci (68 %),
 • Šanové (9 %),
 • Karenové (7 %),
 • Arakanci (4 %),
 • Monové (2 %),
 • Čjinové (2 %),
 • Kačjinové (1,2 %),
 • Indové (2 %) a
 • Číňané (3 %).

Podle neoficiálních odhadů však Číňané tvoří více než 10 % obyvatelstva a jejich počet v posledních letech stále roste.

1.6. Náboženské složení

Převládá buddhismus (théravádový, známý též jako hínajána, „malý vůz"), který vyznává asi 90 % obyvatelstva. Dále jsou zastoupeny křesťanství (4,9 %), islám (3,9 %), hinduismus (1 %) a animismus (1 %).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Barmština, v hlavním městě a ve větších městech angličtina. Používané jsou rovněž karenština, monština, šanština a další minoritní jazyky.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Myanmar je administrativně rozdělen na 7 států a 7 oblastí, dalšími jednotkami jsou městské správní obvody a vesnické obvody.

 • Státy: Arakanský, Čjinský, Kačjinský, Kajaský, Karenský, Monský, Šanský.
 • Oblasti: Iravadi (Ayeyarwady), Makwei (Magway), Mandalaj (Mandalay), Pegu (Bago), Rangún (Yangon), Sakain (Sagaing), Tenaserim (Tanintharyi). Názvy jsou uvedeny v české a současné anglické transkripci (v závorce).
 • Hlavní město Nay Pyi Taw (od r. 2006) 
 • Metropole Rangún má přibližně 4 mil. obyvatel (odhad 2010). Druhé největší město Mandalaj, dále Pegu, Moulmein (Mawlamyine) a Basein (Pathein).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Kyat, 1 kyat = 100 pya.

Aktuálně činí oficiální kurz  1 USD = 850 kyatů (leden 2013)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Myanmaru je v našem letním čase 4,5 hodinový časový posun, v zimním čase 5,5 hodiny. V Myanmaru převládá tropické monzunové podnebí.

Pracovní doba firem a institucí se pohybuje zpravidla od 8,00 až 9,00 hod. a trvá s polední přestávkou zhruba do 17:00 až 18:00 hod.

V Myanmaru jsou následující státní svátky: Den nezávislosti (4. 1.), Svazový den (12. 2.), Rolnický den (2. 3.), Den armády (27. 3.), Mezinárodní den práce (1. 5.), Den hrdinů (19. 7.), vánoční svátky (25. 12.) a Národní den (pohyblivý svátek - prosinec). Dále se slaví budhistické svátky - vodní festival (Nový rok - duben) a festival světel (listopad).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Kultura

 Myanmarská společnost je založená na řádu, úctě ke starším a neskonalým respektem k budhismu a mnichům, kteří jej zosobňují. Myanmarci jsou velmi přátelští a nápomocní cizincům. Očekávají však, že se cizinci přizpůsobí jejích pravidlům chování. Návštěvníci by měli být pozorní a uctiví, a zejména k diskusi na politická témata by měli přistupovat opatrně.

 Pozdravy

 Při představování se v Myanmaru/Barmě je považováno za zdvořilé oslovovat je plným titulem a jménem. Myanmarská jména mohou být dlouhá, ale nikdy by se neměla zkracovat v adrese. V barmštině se používá hodně zdvořilostních titulů, ale nejčastěji se mezi obchodními partnery používají výrazy „U“ což je ekvivalent „Pan, nebo Mr.“ a  „Daw“ který můžeme přeložit jako „Paní nebo Slečna, resp. Mrs., Ms., nebo Madam“.

 Setkání

Je zcela obvyklé při obchodním setkání se vzájemně pozdravit stiskem ruky. Když žena podává ruku jako první, je přijatelné ji pozdravit taky stiskem ruky, ale mírný úklon je běžněji používaným způsobem pozdravu.

Navštívenky se hodně používají a měly by se předat při pozdravu resp. seznámení. Kartičky se předávají a přijímají oběma rukama jako znak úcty, obdobně zdvořilé je věnovat několik sekund jejich přečtení a prohlížení. Odložení navštívenky do kapsy bez toho, aniž by se na ní příjemce podíval, je považováno za velmi nezdvořilé.

Způsoby rozhovoru a jednání

Vybudování dobrých vztahů je nesmírně důležitá část obchodu a obchodního jednání v Myanmaru/Barmě. Myanmarci přikládají velký význam vytvoření příznivé „chemie“ se svými obchodními partnery. Když je toho dosaženo, lze očekávat výrazný užitek do budoucna.

Dosažení dohody může být dlouhý proces. Myanmarci nepatří mezi ty, kteří se rozhodují rychle. Proto nelze očekávat, že bude dosaženo dohody ihned nebo během první schůzky. Proto je třeba se vyvarovat znaků netrpělivosti.

Oblečení

Cizinci by měli oblékat obvyklé, tj. běžný oblek či kostým. Myanmarci mají tendenci se oblékat více konzervativněji. Většina barmských podnikatelů a obchodníků se na jednání s cizinci obléká podle západního způsobu. Je však zcela běžné, že někdo si obleče tradiční sarong (sukně) v kombinaci s košili či vestou západního střihu.

Společenské akce

Pracovní obědy jsou zpravidla věnovány výlučně obchodním záležitostem, zatímco večeře  mohou probíhat v daleko uvolněnější atmosféře. Pozvání na večeři od obchodního partnera již naznačuje, že se vzájemné vztahy dostávají na vyšší úroveň.

Pracovní obědy a večeře se obvykle pořádají v restauracích a nikoli doma. Hostitel by měl vždy dorazit dříve než pozvaní hosté. Myanmarci mají rádi přesnost, pozdní příchod se považuje za krajně nezdvořilý či dokonce urážlivý. Obvyklý zasedací pořádek předpokládá usazení nejdůležitějšího hosta do čela či středu stolu (v záležitosti na velikosti stolu). Další možností (pro případ, když není zřejmé, kde je čestné místo) je nechat nejdůležitějšího hosta, aby si sám vybral místo. Další členové delegace či týmu si vybírají místo tak, aby mohli být nápomocní během rozhovoru. Mladší a níže postavení členové doprovodu mohou sedět u vedlejšího stolu.

Pití alkoholických nápojů a kouření je zcela obvyklou součástí společenského života pro může, u žen je to však stále velmi zřídkavé.

Dárky

Je zavedenou praxí v Myanmaru/Barmě předat dary představitelům vlády a VIP pokud jsou čestnými hosty na oficiální akci – kupř. kravatu, šál, kapesník, koš s jídlem či ovocem, knihu, nepříliš nákladné kancelářské potřeby (pero, taška) s logem firmy nebo poukázky do restaurace či posilovny. Přednášející a VIP řečníci na seminářích či podobných akcích vždy dostávají dárek, což je vhodnou příležitostí pro hostitele a řečníka pro společnou PR fotografii.

Prezentace

Prezentace jsou nejefektivnější pokud jsou předneseny formálně a jsou přizpůsobeny obvykle přijatelnému formátu. Avšak méně formální část otázek a odpovědí (tzv. Q&A) zpravidla podpoří účast publika, jelikož Myanmarci nejsou zvyklí k výměně názorů při formálním uspořádání akce. Obdobně je tomu i na velkých akcích, kde jsou přítomni účastnící různého společenského postavení či hierarchie.

Doporučuje se mít s sebou dostatek navštívenek a firemních materiálů.

U Myanmarců je zcela běžné, když se během prezentace baví ve svém jazyce. To v žádném případě neznamená, že jsou nezdvořilí nebo že se nudí, je to obvykle znak toho, že se chtějí ujistit u svých kolegů že všemu dobře rozuměli či správně pochopili.

Náboženství

Historickým náboženstvím v Myanmaru je théravadový budhismus, ke kterému se hlásí kolem 89 % obyvatel. Přibližně 5 % obyvatel vyznává  křesťanství většina z nich se nachází mezi Kareny, Kajay, Kačjiny a Čjiny a většinou to jsou baptisté a římští katolíci. K islámu se podle oficiálních údajů hlásí asi 4–5 % populace. Samotná muslimská komunita v Myanmaru ale udává celkový počet vyšší, pohybující se až kolem 13 %. Největší počet muslimů žije ve větších městech nebo v Rakhinském státě. 

Každý buddhistický muž musí ve svém životě strávit nějaké období jako mnich. Mnozí Myanmarci část svých úspor věnuji na stavbu pagody či jako almužnu. Mniši, kterým se zde říká „Sangha“, patří mezi nejvíce uctívané členy myanmarské společnosti. Mají svá vyhrazená místa na letištích či autobusech a dostávají dary od veřejnosti jako znak úcty a oddanosti. Ve městech a na vesnicích jsou pagody přirozeným centrem společenského a náboženského života.

Návštěvníci při prohlídce pagod, chrámů či dalších náboženských míst by se měli oblékat upraveně a střídmě. Ženy by si neměly oblékat halenky či trička bez rukávů a krátké kalhoty či jiný nevhodný nebo vyzývavý oděv. Nikdy se nemá ukazovat rukou na podobiznu Budhy či sedět takovým způsobem, kdy jsou nohy natažené směrem k Budhovu zobrazení. Nasměrování chodidel na někoho či na něco je považováno za urážku.

Na významná služební jednání (ministerstva, státní instituce) se chodí v obleku, na běžná obchodní jednání postačí košile s kravatou.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ZÚ nemá informace o místní zdravotní péči v Myanmaru.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádné české instituce nemají v současné době v Myanmaru své zastoupení. V Myanmaru však dlouhodobě působí zástupce české firmy Transakta Ing. Pavel Čihák.

Kontakt:         

Ing. Pavel Čihák
241, Dhammazedi Road
Bahan Township, Yangon
Union of Myanmar
tel./fax: 00951-542 997
e-mail: philip@mail4u.com.mm

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 199
 • Požárníci: 191, 252011
 • Záchranka: 192, 295133
 • Červený kříž :682600
 • Dotazy na telefonní čísla: 1202
 • Dopravní policie: 298651
 • Imigrační úřad: 286434
 • letiště Yangon : 662811

V případě konzulárních případů poskytuje českým občanům pomoc francouzská ambasáda v Rangunu - tel.212523, 212532 (adresa - 102 Pyidaungsu Yeiktha Rd, Dagon).

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Myanmar Tourism Promotion Board
223 Sule Pagoda Road, c/o Traders Hotel, Level 3, Business Center,
Yangon, Tel: (1) 242 828 ext: 6462.

Central Bank of Myanmar
24-26 Sule Pagoda Rd.
Yangon
Tel. ++95-1-85300
Tlx: 21213

Myanma Agricultural Bank
1-7 Latha St.
Yangon
Tel. ++95-1-73018

Myanma Foreign Trade Bank
80-86 Maha Bandoola Garden St.
Yangon
Tel. ++95-1-84911
Tlx. 21300

Transakta Myanmar Ltd.
Mr. Pavel Čihák - Managing Director
241, Dhammazedi Road
Bahan Township, Yangoon
Tel / Fax : 951-542 997

.