Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Ve zdravotnictví funguje systém státních a soukromých zdravotnických zařízení, včetně charitativních, a to jak muslimských, tak i křesťanských. Kvalitní zdravotnická a lékařská péče je dostupná jen ve velkých městech. Úroveň zdravotní péče na venkově je nedostatečná.

Naléhavá zdravotní péče je poskytována v zásadě zdarma, její kvalita však může být nedostatečná. Placená zdravotní péče na soukromých klinikách je na relativně dobré úrovni, v lůžkových zařízeních je však nedostatečná péče středního zdravotnického personálu.

Lékařská péče je cizincům poskytována na komerčním základě proti platbě v hotovosti. Bezhotovostní ošetření na základě předložené karty pojištěnce nebývá poskytováno. Cenová úroveň ošetření ve standardních ordinacích je vyšší než v ČR. Ceny lékařské péče vyšší úrovně a zubního ošetření mohou být srovnatelné se západoevropskými zeměmi. V Pákistánu je volně prodejná řada léků evropských standardů. Mnozí lékaři studovali v zahraničí, ve velkých městech jsou relativně kvalitní nemocnice.

Doporučuje se prevence (očkování) proti hepatitidě A a B, tyfu, TBC, japonské encefalitidě (pro pobyt ve venkovských oblastech od srpna do listopadu) a meningitidě. Pákistán je endemickou zemí malárie, z dalších nemocí hrozí bakteriální a amébická dysenterie a parazitická onemocnění (Giardia lamblia), stoupá počet onemocnění TBC a meningitidou.

Důležitá telefonní čísla (velká města):

Policie 15
Hasiči 16
Ambulance 115, 111


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.