Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční a daňový sektor

 

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

mld. PKR 2009/10 2010/11  2011/12  2012/13 2013/14 
Příjmy 2 007 2107 3478 3203 3592
Výdaje 2 877 2559 5268 3203 3592
Saldo -870 - 452 -1790 0 0

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

mil. USD 2008/09 2009/2010 2010/11  2011/12  2012/13
běžný účet (bilance) -8.547 -3.060 -2700 -2980 -1028
kapitálový a finanční účet 3.608 3.942 4175 4720 4721
plat. bilance -4.649 730 1350 1740 1528
  2008/09 2009/2010 2010/2011  2011/12  2012/13
deviz.rezervy (mil.USD)* 13.971 17.921 20 941 16 440 12 996

*) součet rezerv ve zlatě a v devizách držených státní bankou (SBP)

Zdroj: www.sbp.org.pk

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Pákistánský zahraniční dluh a devizové závazky činily ke konci finančního roku 2012-2013 celkem částku 60,9 mld. USD (zdroj: www.eiu.com).

  

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je z většiny privatizovaný, podíl soukromých bank činí cca 80 %. V bankovním sektoru působí jak domácí, tak i zahraniční banky.

Ze zahraničních bank jsou nejvýznamnější ABN AMRO Bank, American Express Bank, Ltd., Standard Chartered Bank, z pákistánských bank jsou nejvýznamnější Allied Bank of Pakistan, Askari Commercial Bank Ltd., Agricultural Development of Pakistan a Bank Al-Habib, Ltd.

Pákistánská vláda preferuje rovněž vytváření speciálních finančních institucí na podporu rozvoje malých a středních firem (Small and Medium Sized Enterprises, SMEs). Tato politika vedla k založení SME Bank, Khushali Bank a First Micro Finance Bank Limited; poslední dvě zmíněné poskytují úvěry mikrosektoru a jednotlivým obchodním společnostem.

Dále zde existují tzv. nebankovní finanční instituce - rozvojové finanční instituce a investiční banky.

V Pákistánu jakožto muslimské zemi zároveň existují instituce nabízející tzv. „islámské bankovnictví" (financování na bázi profitu a ztráty, Korán zakazuje platit či požadovat úrok na vklady či půjčky).

5.5. Daňový systém

Pákistánský daňový systém tvoří:

  • přímé - daň z příjmu
  • nepřímé - clo, centrální spotřební daň, daň z obratu, kolkovné a daň z nemovitosti, která se vztahuje ke komerčním transakcím.

V Pákistánu jsou daně považovány za federální odvody. Federální vláda reguluje všechny přímé daně včetně daně z příjmu a nepřímé daně jako clo, centrální spotřební daň a daň z obratu. Provinční vlády však také vybírají daně - příjmy z půdy, daň ze zemědělského příjmu, daň z nemovitostí a další místní daně včetně místní daně z obratu.

Následující tabulka znázorňuje přehled daní:

Přímé daně:  
bankovní společnosti 38 %
veřejné společnosti 35 %
soukromé společnosti 37 %
daň z příjmu fyzických osob -  
rezidentní a nerezidentní jedinci 7,5 % –35 %
Nepřímé daně:  
daně vybírané srážkou (withholding tax)  
-„- z úroku z cenných papírů 20 %
-„- se zisku či z debetu na bankovních účtech/fin. splátkách 10 %
-„- z poplatků za technické služby 15 % z hrubého poplatku
-„- z tantiém (royalty) 15 % z hrubé tantiémy
-„- z poskytovaných služeb (rendered services) 5 %
realizace kontraktů  
a) s hodnotou nepřesahující 30 mil. PKR 5 %
b) s hodnotou přesahující 30 mil. PKR 6 %
c) na dodávky zboží 3,5 %
-„- týkajících se zisku či úroku z obligací, certifikátů, atd. 10 %
-„- týkajících se komise či makléřství 5 %
Daň z obratu  
tato daň je uložena v oblastech importu a výroby 15%
dodávky „registrované osoby registrovaným osobám“ 15 %
dodávky „registrované osoby neregistrovaným osobám“ 18 %
na specifikované položky /uvedené v SRO389(1)2001 dt.18-6-2001/ 20 %
Turn over Tax 2 %

 

Další podrobnější informace je možno nalézt na:

Federal Bureau of Revenue:  www.cbr.gov.pk


.