Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

Nová investiční politika Pákistánu, publikovaná na webových stránkách pákistánského Board of Investment si vytkla za cíl stále více liberalizovat investiční politiku, snižovat náklady na podnikání a vytváření zvláštních ekonomických zón (Special Economic Zones - SEZs).

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima je pro české firmy pozitivní. V rámci liberalizačního procesu uvolnil Pákistán počátkem devadesátých let prakticky zcela vstup na trh pro zahraniční investory. Ti mohou mít stoprocentní účast ve většině oborů bez potřeby místního partnera, se zajištěnou plnou repatriací kapitálu. Byl odstraněn strop na platby tantiém (royalties) a technických poplatků (technical fees), stejně jako zjednodušena procedura pracovních povolení pro zahraniční manažery a techniky. Počet odvětví, vyžadujících účast státu, byl zredukován na čtyři: zbraně a munice, výbušniny, radioaktivní materiály a tisk cenin. Jakožto součást integrované strategie na podporu investic byl rovněž přijat souhrnný program radikálních ekonomických reforem zahrnující liberalizaci, privatizaci a deregulaci, který má přeměnit pákistánskou ekonomiku na „plně tržně orientovanou". Na podporu pákistánské ekonomiky zahájilo USA společně s Pákistánem pětiletý program budování "Reconstruction Oportunity Zones", které by měly být zárodkem stabilních prosperujících oblastí v zemi. USA jsou stále největším finančním zahraničním donorem pro Pákistán. Více informací o investicích a podnikání v Pákistánu lze nalézt na webu: www.pakboi.gov.pk  

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odvětvová struktura přímých zahraničních investic (v mil. USD)

Ekonomická skupina 2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13
ropa a plyn 775,0 740,6 512,2 612,8  559,6
finanční busines 707,4 163,0 246,9 56,4 314,2
textil 36,9 27,8 25,0 30,3 10,0
obchod 166,6 117,0 53,0 25,3 5,7
stavebnictví 93,4 101,6 60,8 71,8 46,0
energetika 130,6 120,6 155,8 84,9 28,4
chemie 74,3 112,1 30,5 96,3 47,6
doprava 93,2 132,0 104,6 17,4 44,1
IT telekom 879,1 291,0 34,1 315,3 385,7
ostatní 763,4 586,3 418,9 302,5 872,6
Celkem 3719,9 2150,8  1573,6  812,6  1447,3

Zdroj: Ministerstvo financí - Pákistán - http://www.pakboi.gov.pk/forign-invest.htm

Příliv čistých zahraničních privátních investic (teritoriální struktura, v mil. USD)

mil. USD 2008/2009 2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/13
Země          
USA 869,9 468,3 238,9 233,0 223,0
UK 263,4 294,6 208,1 142,8 632,3
UAE 178,1 242,7 284,2 36,6 19,9
Germany 76,9 26,8 21,2 28,2 5,0
Hong Kong 156,1 9,9 125,6 80,3 242,6
Norway 101,1 0,4 48,0 275,0 258,4
Japan 74,3 26,8 3,2 22,8 30,7
 Switzerland 227,3 170,6 47,2 127,1 149,0
Saudi Arabia -92,3 133,8 6,5 20,2 3,2
China 101,4 3,6 47,4 120,9 90,6
Others 1 964,2 1 018,1 631,6 290,7 283,6
Total 3 719,9 2 150,8  1573,6  812,6  1447,3

Zdroj: Ministerstvo financí - Pákistán - http://www.pakboi.gov.pk/forign-invest.htm

 

 

 

 

 

 

9.3. České investice v teritoriu

ČR nemá od roku 2013 v teritoriu žádné výnamné investice. Nejvýznamnější investiční aktivitou českého subjektu v Pákistánu byla účast  a.s. Moravské naftové doly Hodonín popsaná v kapitole 7.5.

 

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pákistán má velký zájem o zahraniční investice především do sektoru energetiky, který je pro zemi limitujícím faktorem jejího ekonomického rozvoje. Dále do těžby energetických surovin jako je ropa, plyn, hnědé uhlí a lignit. Nově se v roce 2012 podařilo českým firmám zapojit do dodávek větrných elektráren, které mají velkou perspektivu hlavně podél pobřežního pásu Indického oceánu. Odhadovaná kapacita pro větrné elektrárny je 50 tisíc megawatů instalováného výkonu. Pakistán stále nabízí zahraničním investorům investice do vodních elektráren. Z důvodu nejisté garance zaplacení vyrobené elektrické energie však zahraniční investoři váhají. Nově se otevírají možnosti pro instalaci geotermálních energetických zdrojů. Stabilními investory v Pákistánu zůstávají USA, Velká Británie, následují UAE, Čína a Japonsko.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Specifické překážky, jež by znevýhodňovaly ČR v investicích v Pákistánu, nejsou známy.


.