Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

Nová investiční politika Pákistánu, publikovaná na webových stránkách pákistánského Board of Investment www.pakboi.gov.pk  si vytkla za cíle větší liberalizaci investiční politiky, snižování nákladů na podnikání a vytváření zvláštních ekonomických zón (Special Economic Zones - SEZs).

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima je pro české firmy pozitivní. V rámci liberalizačního procesu Pákistán počátkem devadesátých let prakticky zcela uvolnil vstup na místní trh pro zahraniční investory. Ti mohou mít stoprocentní účast ve většině oborů bez potřeby místního partnera, se zajištěnou plnou repatriací kapitálu. Byl odstraněn strop na platby tantiém (royalties) a technických poplatků (technical fees), stejně jako zjednodušena procedura pracovních povolení pro zahraniční manažery a techniky. Počet odvětví, vyžadujících účast státu, byl zredukován na čtyři: zbraně a munice, výbušniny, radioaktivní materiály a tisk cenin.

Jakožto součást integrované strategie na podporu investic byl rovněž přijat souhrnný program radikálních ekonomických reforem zahrnující liberalizaci, privatizaci a deregulaci, který má přeměnit pákistánskou ekonomiku na „plně tržně orientovanou". Více informací o investicích a podnikání v Pákistánu lze nalézt na webu: www.pakboi.gov.pk  

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odvětvová struktura přímých zahraničních investic (v mil. USD)

Ekonomická skupina 2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14
ropa a plyn 740,6 512,2 612,8 559,6 465,1
finanční busines 163,0 310,1 64,4 314,2 156,8
textil 27,8 25,3 29,8 10,0 3,7
obchod 117,0 53,0 25,3 5,7 7,6
stavebnictví 101,6 61,1 72,1 46,0 24,4
energetika 120,6 155,8 84,9 28,4 46,6
chemie 112,1 30,5 96,3 71,6 88,4
doprava 132,0 104,6 18,7 44,1 8,1
IT telekom 291,0 34,1 312,6 385,7 583,3
ostatní 586,3 416,3 282,6 872,6 278,7
Celkem 2 150,8 1 634,8 820,7 1 447,3 1 631,3

Zdroj: Ministerstvo financí - Pákistán - www.pakboi.gov.pk

Příliv čistých zahraničních privátních investic (teritoriální struktura, v mil. USD)

mil. USD 2009/2010 2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014
Země          
USA 468,3 238,1 227,7 223,0 206,4
Velká Británie 294,6 207,1 205,8 632,3 115,9
SAE 242,7 284,2 36,6 19,9 8,8
Japonsko 26,8 3,2 29,7 30,7 18,0
Hongkong 9,9 125,6 80,3 242,6 226,9
Švýcarsko 170,6 110,5 127,1 149,0 226,3
Saudská Arábie 133,8 6,5 79,9 3,2 47,8
Německo 53,0 21,2 27,2 5,0 0,5
Jižní Korea 2,3 7,7 25,4 25,8 25,2
Norsko 0,4 48,0 275,0 258,4 21,6
Čína 3,6 47,4 126,1 90,6 700,3
ostatní 1 019,6 631,3 289,7 283,6 173,4
Celkem 2 150,8 1 634,8 820,7 1 447,3 1 631,3

Zdroj: Ministerstvo financí - Pákistán - www.pakboi.gov.pk

9.3. České investice v teritoriu

ČR nemá od r. 2013 v teritoriu žádné zahraniční investice. Nejvýznamnější investiční aktivitou českého subjektu v Pákistánu byla účast a.s. Moravské naftové doly Hodonín popsaná v kapitole 7.5.

 

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pákistán má velký zájem o zahraniční investice především do sektoru energetiky, který je pro zemi limitujícím faktorem jejího ekonomického rozvoje. Z důvodu nejisté garance zaplacení vyrobené elektrické energie však zahraniční investoři zatím v tomto sektoru váhají. Dále se otevírají možnosti pro instalaci geotermálních energetických zdrojů.

Další investiční příležitosti představuje sektor těžby energetických surovin jako jsou ropa, plyn, hnědé uhlí a lignit.

Stabilními investory v Pákistánu zůstávají USA, Velká Británie, následují SAE a Japonsko. Agresivně v posledních letech rostou zahraniční investice Číny a Hongkongu.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Specifické překážky, jež by znevýhodňovaly ČR v investicích v Pákistánu, nejsou známy.


.