Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Po parlamentních volbách 2013 a ustavení nové vlády, vyhlásil v srpnu 2013 premiér Nawaz Sharif novou energetickou politiku 2013, která by měla stabilizovat dosavadní špatný stav energetiky, natsartovat domácí průmyslový rozvoj a přilákat zahraniční investory do energetiky a průmyslu.  Vzhledem k poklesu mezinárodních investic do Pákistánu je cílem regionů přilákat více zahraničních investic v roce 2013 - 2015. Cílem pákistánské vlády je navyšovat počet Pákistánců pracujících v zahraničí, tak aby objem remitancí vzrostl nad 14 miliard USD dosažených v roce 2011/2012. Příliv remitancí totiž v roce 2012/2013 poklesl o 1 miliardu. Pákistán chce v roce 2013 zlepšít ekonomickou spolupráci s Indií, která byla zastavena začátkem roku 2013 pohraničním konfliktem. Mělo by dojít k rozvoji vzájemných investit jak v oblasti výměny zboží, tak energetiky (společná výstavba plynovodů TAPI a Irán - Pakistán - Indie). V roce 2013 je předpokládán pokles HDP Pákistánu na 3% avšak v roce 2014 nárůst o 5%. Je předpokládána stagnace růstu vzhledem k blížící se celosvětové hospodářské krizi, která bude mít dopad na prodej pákistánských surovin a výrobků do Evropy a USA. Současnou ekonomickou situaci by v roce 2014 mohl negativně ovlivnit masový příliv uprchlíků z Afganistánu. Uprchlíci z Afganistánu se usazují hlavně v regionech kolem Pešaváru, kde dochází k nárůstu nezaměstnanosti a kriminalitě.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Pákistánská vláda se v rámci programu MMF zavázala k plošnému zavedení daně DPH počínaje 1.7. 2010. Tento slib však dosud splněn nebyl a v roce 2013 stále trvá v Pákistánu stand-by arrangement ze strany MMF. Nad další spoluprací mezi Pákistánem a MMF nyní visí otazník. Současná vláda se namísto toho snaží s MMF vyjednat nahrazení DPH zavedením tzv. RGST (Reformed General Sale Tax), reformované a již platné daně GST, která by se měla vztahovat na všechny služby a zboží a v praxi tak naplnit funkci DPH. Podobný krok by měl být  z pohledu pákistánské vlády politicky schůdnější. Další reálná jednání s MMF však pravděpodobně povede až nová vláda v roce 2013. Došlo ke snížení celních sazeb se zeměmi v rámci SAFTA a byla významně posílena výměna zboží v rámci SAARC. Pákistán se uchází o členství v Šanghajské organizaci spolupráce, ve které má v současnosti statut pozorovatele. Stále však přetrvávají problémy s výběrem daní. jejich celkový výběr dosud nepřekročil 10%.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Do budoucna představuje největší šanci pro české podniky nutnost rozvoje energetiky Pákistánu a návazné těžby energetických surovin (ropa, plyn, uhlí a lignit). V roce 2013 byla přijata nová Energy Policy 2013, která se snaží o stabilizaci enrgetiky, rozvoj průmyslu a přilákání zahraničních investorů. Další možností v energetickém sektoru je dodávka elektráren (uhelné, větrné, vodní a geotermální). Velmi perspektivní je oblast telekomunikací (včetně dodávek dílčích zařízení a materiálů – např. optické kabely) a služeb spojených s telekomunikačním sektorem. Zajímavá možnost podnikání je také v oblasti zdravotnictví (dodávky celých nemocnic nebo části jejich vybavení), modernizace dopravní infrastruktury (letiště, železnice). 


.