Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály lze označit za standardní, obvyklé v jakékoliv tržní ekonomice pro daný druh zboží. Příznačný je vysoký počet transakcí uskutečněných prostřednictvím tzv. indentorů (provizních agentů). Najít výkonného partnera je nesnadné - doporučuje se kontaktovat některou z obchodních komor, či subjekt, který již na trhu působí. ZÚ Islámábád doporučuje postupovat při výběru obchodního partnera na pákistánské straně velmi pečlivě a vybranou firmu si dobře prověřit. Pákistánské firmy, i řádně registrované, často využívají předstíraných obchodních aktivit k ilegální migraci do Evropy.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

V případě, že česká firma není na pákistánském trhu fyzicky zastoupena prostřednictvím kanceláře či společného podniku, je existence místního zástupce nezbytnou podmínkou pro působení na trhu. Zaměstnávání místních sil je pro provoz reprezentace nezbytností a není nijak zvlášť upraveno.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Žádost se předkládá Ministerstvu vnitra prostřednictvím Board of Investment. K žádosti se připojuje:

  • firemní dopis, podrobně popisující zamýšlenou činnost
  • platné pobytové vízum
  • policejní registrace k pobytu
  • pracovní povolení

Vznik společného podniku má zvláštní právní úpravu.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Aplikují se všechny běžné způsoby včetně Internetu. V zemi se pořádá velké množství středně velkých výstavních akcí. Institucí, které umožňuje a zprostředkuje kontakty pákistánských producentů a obchodníků s cizinou, je Trade Development Authority of Pakistan s hlavním sídlem v Karáčí. Předseda v čele TDAP má hodnost ministra vlády.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Standardní podle právního řádu odvozeného od právního systému Velké Británie. Nelze-li se sporu vyhnout perfektním smluvním zajištěním, doporučuje se rozhodně mít v kontraktu právo ČR příp. Velké Británie a řešení sporu mimo Pákistán. Trade Development Authority of Pakistan nově zřídila v rámci své organizace mechanismus na řešení obchodních sporů mezi zahraničními a pákistánskými subjekty. ZÚ Islámábád nemá doposud žádné zkušenosti s tímto mechanismem.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány formou tendrů. Pokud se ZÚ dozví o tendru, informuje relevantní instituce v ČR. Podle místní legislativy nemůže ZÚ tendrové materiály pro jednotlivé firmy zakoupit. Vhodné je, aby měl účastník tendru místního prostředníka.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Pákistánský trh je výrazně cenově orientovaný. Působení na něm je navíc podmíněno znalostí celé řady specifik, m.j. i náboženského charakteru státu. Rozhodně však nepředstavuje pro českého partnera trh s vyšší mírou rizik, než je v obdobných zemích obvyklé.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Pákistán je členem WIPO (World Intellectual Property Organization) a signatářem tří mezinárodních úmluv:

  • WIPO Convention (1977)
  • Berne Convention (1948, Literary and Artistic Works)
  • Paris Convention (2004, Industrial Property)

Pákistán přesto nadále výrazně zaostává ve všeobecném světovém trendu co se týče přijmutí dalších zásadních mezinárodních úmluv v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

Pákistán patří mezi přední země, kde ve velkém měřítku dochází k zásadnímu porušování práv duševního vlastnictví. V zemi se produkuje velké množství pirátských kopií filmů, hudby, softwaru a kopií značkového oblečení, bot, kosmetiky, outdoorového vybavení, hodinek, atd. Dlouhodobá kritika tohoto zhoršujícího se stavu a tlak mezinárodního společenství a předních světových organizací monitorujících porušování práv duševního vlastnictví (IFPI - International Federation of the Phonographic Industry a USTR - United States Trade Representative) vyústily v několik administrativních kroků ze strany pákistánské vlády:

  • založení státního úřadu IPO (Intellectual Property Organisation), který ústředně koordinuje snahy o zlepšení situace v oblasti duševního vlastnictví
  • posílení policejních pravomocí v aktivitách zaměřených na potírání pirátství
  • posílení a rozšíření aktivit pákistánské celní správy

I přes tyto pozitivní kroky zůstává situace v oblasti dodržování a ochrany práv duševního vlastnictví a jejich povědomí velmi špatná.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Používané platební podmínky jsou standardní, používané celosvětově, platební morálka v Pákistánu je relativně dobrá, liší se případ od případu podle kvality partnera jako v kterémkoliv jiném teritoriu. Při platebním styku ZÚ Islámábád doporučuje provádět platbu přes dokumentární akreditiv. Velmi častá je platba šeky.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V Pákistánu je organizováno velké množství veletrhů a výstav, jejichž kvalita a význam se podstatně liší. Ve zbývajícím období r. 2014 a v r. 2015 z hlediska kvality a významu pro české firmy doporučujeme následující veletrhy:

International Exhibition and Conference on Chemicals, Dyes, & Pigments Industry
October 21-24, 2014
Expo Center Lahore
Lahore, Pakistan
http://www.icadexpakistan.com

International Defence Exhibition And Seminar (IDEAS) 2014
December 1-4, 2014
Karachi Expo Center
Karachi, Pakistan
http://www.ideaspakistan.gov.pk

Auto Asia & Transport Asia 2015
March 3-5, 2015
Karachi Expo Center
Karachi, Pakistan
http://www.autoasia.com.pk

Textile Asia 2015
March 28-30, 2015
Karachi Expo Center
Karachi, Pakistan
http://www.textileasia.com.pk

Food, Agri & Livestock Asia 2015
May 12-14, 2015
Karachi Expo Center
Karachi, Pakistan
http://www.agrosia.net

Health Asia 2015
September 16-18, 2015
Karachi Expo Center
Karachi, Pakistan
http://www.health-asia.com


.