Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály lze označit za standardní, obvyklé v jakékoliv tržní ekonomice pro daný druh zboží. Příznačný je vysoký počet transakcí uskutečněných prostřednictvím tzv. indentorů (provizních agentů). Najít výkonného partnera je nesnadné - doporučuje se kontaktovat některou z obchodních komor, či subjekt, který již na trhu působí. ZÚ Islámábád doporučuje postupovat při výběru obchodního partnera na pákistánské straně velmi pečlivě, vybranou firmu si dobře prověřit. Pákistánské firmy, i řádně registrované, často využívají předstíraných obchodních aktivit k ilegální migraci do Evropy.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

V případě, že česká firma není na pákistánském trhu fyzicky zastoupena prostřednictvím kanceláře či společného podniku, je existence místního zástupce nezbytnou podmínkou působení na trhu. Zaměstnávání místních sil je pro provoz reprezentace nezbytností a není nijak zvlášť upraveno.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Žádost se předkládá Ministerstvu vnitra prostřednictvím Board of Investment. K žádosti se připojuje:

 • firemní dopis, podrobně popisující zamýšlenou činnost
 • platné pobytové vízum
 • policejní registrace k pobytu
 • pracovní povolení

Vznik společného podniku má zvláštní právní úpravu.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Aplikují se všechny běžné způsoby včetně Internetu. V zemi se pořádají středně velké výstavní akce. Institucí, umožňující kontakty pákistánských producentů a obchodníků s cizinou, je Trade Development Authority of Pakistan s hlavním sídlem v Karáčí, v jehož čele stojí předseda v hodnosti ministra.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Standardní podle právního řádu odvozeného od právního systému Velké Británie. Nelze-li se sporu vyhnout perfektním smluvním zajištěním, doporučuje se rozhodně mít v kontraktu právo ČR a řešení sporu mimo Pákistán. Trade Development Authority of Pakistan nově zřídila v rámci své organizace mechanismus na řešení obchodních sporů mezi zahraničními a pákistánskými subjekty. ZÚ Islámábád nemá doposud žádné zkušenosti s tímto mechanismem.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány formou tendrů. Pokud se ZÚ dozví o tendru, informuje relevantní instituce v ČR. Podle místní legislativy nemůže ZÚ tendrové materiály pro jednotlivé firmy zakoupit. Vhodné je, aby měl účastník tendru místního prostředníka.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Pákistánský trh je výrazně cenově orientovaný. Působení na něm je navíc podmíněno znalostí celé řady specifik, m.j. i náboženského charakteru státu. Rozhodně však nepředstavuje pro českého partnera trh s vyšší mírou rizik, než je v obdobných zemích obvyklé.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Pákistán je členem WIPO (World Intellectual Property Organization) a signatářem tří mezinárodních úmluv:

 • WIPO Convention (1977)
 • Berne Convention (1948, Literary and Artistic Works)
 • Paris Convention (2004, Industrial Property)

Pákistán přesto nadále výrazně zaostává ve všeobecném světovém trendu co se týče přijmutí dalších zásadních mezinárodních úmluv v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

Pákistán patří mezi přední země, kde ve velkém měřítku dochází k zásadnímu porušování práv duševního vlastnictví. V zemi se produkuje velké množství pirátských kopií filmů, hudby, softwaru a kopií značkového oblečení, bot, kosmetiky, outdoorového vybavení, hodinek, atd. Dlouhodobá kritika tohoto zhoršujícího se stavu a tlak mezinárodního společenství a předních světových organizací monitorujících porušování práv duševního vlastnictví (IFPI - International Federation of the Phonographic Industry a USTR - United States Trade Representative) vyústily v roce 2005 v několik administrativních kroků ze strany pákistánské vlády:

 • založení státního úřadu IPO (Intellectual Property Organisation), který ústředně koordinuje snahy o zlepšení situace v oblasti duševního vlastnictví
 • posílení policejních pravomocí v aktivitách zaměřených na potírání pirátství
 • posílení a rozšíření aktivit pák. celní správy

I přes tyto pozitivní kroky zůstává situace v oblasti dodržování a ochrany práv duševního vlastnictví a jejich povědomí velmi špatná.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Používané platební podmínky jsou standardní, používané celosvětově, platební morálka v pákistánu je relativně dobrá, liší případ od případu podle kvality partnera jako v kterémkoliv jiném teritoriu. Při platebním styku ZÚ Islámábád doporučuje provádět platbu přes dokumentární akreditiv. Velmi častá je platba šeky.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pravidelné mezinárodní výstavy v Karáčí:

 • POGEE - energetika
 • IGATEX - textilní stroj
 • ITCN Asia - informační technologie
 • TEXTILE ASIA - mezinárodní výstava textilních strojů, apod.
 • IDEAS - důležitá výstava zbrojařského průmyslu
 • EXPO Pakistan - spotřební zboží

   

  Pravidelné mezinárodní výstavy v Lahore:

   

 • MEGATECH - oděvní stroje, oděvy, textil
 • BUILDPAKISTAN - stavební
 • 3P- PLAST, PRINT and PACK - výroba plastů, plasty, tiskařské reklamní stroje , reklama, balící stroje
 • IFCE - metalurgický veletrh

.