Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Pákistánská islámská republika
 • Pákistání islámí džamhúríjat (urdsky)
 • Islamic Republic of Pakistan

1.2. Rozloha

 • 796 096 km2 + Ázád Kašmír (Svobodný Kašmír) 84 159 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

183,343 mil. (odhad 2013)

Hustota obyvatelstva: 204 obyvatele/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 50,89 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný přírůstek obyvatelstva: 2,09 %
 • Střední délka života: m: 62,4 let, ž: 64,4 let, průměr: 63,4 let
 • Porodnost: 3,1 %
 • Úmrtnost: 0,8 %
 • Kojenecká úmrtnost: 74,43/1 000 porodů
 • Míra gramotnosti: 48,7 % (m 61,7 %, ž 35,2 %)

1.5. Národnostní složení

 • Paňdžábci 59,1 %
 • Paštuni 13,8 %
 • Sindhové 12,1 %
 • Hindustánci (muhádžirové) 7,7 %
 • Balúčové 4,3 %
 • ostatní menšiny 3 %

1.6. Náboženské složení

 • Islám 97 % (z toho sunnité 77 %, šíité 20 %)
 • křesťané, hinduisté a ostatní 3 %
 • Státní náboženství: islám

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Urdština, angličtina
 • Ostatní: paňdžábština, sindhiština, balúčština, paštština, regionální dialekty

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Provincie:

 • Paňdžáb (PUNJAB), hlavní město Láhaur (LAHORE, 8 mil. obyv.)
 • Sindh (SINDH), hlavní město Karáčí (KARACHI, 15 mil. obyv.)
 • Chajbar Pachtunchva (KHYBER PAKHTUKHWA), hlavní město Pešávar (PESHAWAR)
 • Balúčistán (BALUCHISTAN), hlavní město Kvéta (QUETTA)

Další správní jednotky:

 • Islámábád (ISLAMABAD), hlavní město Pákistánské islámské republiky, má statut zvláštního správního území
 • FATA, Federálně spravovaná kmenová území (FEDERALLY ADMINISTERED TRIBAL AREAS)
 • Ázád Kašmír (AZAD KASHMIR, Svobodný Kašmír), část sporného území bývalého knížecího státu Džammú a Kašmír (Jammu & Kashmir) kontrolovaná od roku 1947 Pákistánem
 • Gilgit - Baltistán

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Pákistánská rupie (Rs), 1 Rs = 100 paisa.
 • Mezinárodní bankovní kód: PKR
 • Běžně používán USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky ve zbytku r. 2014

 • 05.10. EID-UL-AZHA
 • 06.10. EID-UL-AZHA
 • 01.11. ASHURA
 • 09.11. Ikbálův den (Iqbal Day) - narozeniny národního básníka Pákistánu
 • 25.12. památka narození Káid-e-Azam (výročí narození Muhammada Alího Džinnáha, zakladatele Pákistánu) a svátek vánoční
 • 26.12. DAY AFTER CHRISTMAS (jen pro křesťany)

Státní svátky v r. 2015

 • 01.01. Nový rok (New Year's Day)
 • 03.01. EID-E-MILAD-UN-NABI
 • 05.02. Kashmir Day
 • 23.03. Národní den Pákistánu (Pakistan National Day)
 • 01.05. Labour Day
 • 17.07. EID-UL-FITR  
 • 18.07. EID-UL-FITR
 • 19.07. EID-UL-FITR
 • 14.08. Den nezávislosti (Independence Day)
 • 06.09. Den Obrany (Defence Day)
 • 23.09. EID-UL-AZHA
 • 24.09. EID-UL-AZHA
 • 23.10. ASHURA
 • 09.11. Ikbálův den (Iqbal Day) - narozeniny národního básníka Pákistánu
 • 25.12. památka narození Káid-e-Azam (výročí narození Muhammada Alího Džinnáha, zakladatele Pákistánu) a svátek vánoční
 • 26.12. DAY AFTER CHRISTMAS (jen pro křesťany)

Bankovní instituce jsou zavřeny rovněž ve dnech 1.7. a 31.12

Veřejně se slaví všechny významné islámské svátky, které jsou určené islámským lunárním kalendářem a tedy pohyblivé vzhledem k našemu kalendáři.

Pracovními dny jsou pondělí - pátek, většina obchodů funguje i v sobotu a neděli. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne až do pozdních večerních hodin. Banky a státní úřady mají obvyklou pracovní dobu od 9 hodin do 17 hodin s polední přestávkou mezi 13–15 hod. V období postního měsíce ramazánu je pracovní doba zpravidla podstatně redukována. V pátek je polední přestávka na páteční modlidbu a oběd od 12,30 do 14,30 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pákistán je země, kde obchodní jednání probíhají na základě osobní známosti, nebo doporučení osob blízkých budoucímu obchodnímu partnerovi. Obchodní dohoda zpravidla vyžaduje několik jednání spojených s osobním setkáním a řadou obchodních cest do Pákistánu, než dojde k uzavření obchodního případu a podpisu kontraktu. Velmi vhodné je pro českou firmu mít v Pákistánu svého obchodního zástupce, nebo konzultanta. V případě státních zakázek je třeba počítat s řadou byrokratických podmínek, které je třeba splnit. Nejprve musí být firma zavedena na seznamu vhodných dodavatelů a doložit firemní dokumenty podle požadavku zákazníka. Pákistánští obchodníci jsou v průběhu jednání přátelští, nikdy neodpovídají jednoznačně záporně. Pro úspěch obchodních jednání je vhodné dovézt drobné dárky a vyjádřit tak potenciálnímu zákazníkovi či obchodnímu partnerovi pozornost. Pákistán je islámský stát, ve kterém je značně omezen prodej alkoholu. V období měsíce ramadánu se nedoporučuje jíst na veřejnosti. V průběhu obchodních jednání musíme mít na vědomí, že obyvatelé jsou citliví na náboženské otázky. Stále je v platnosti zákon o rouhačství. Pakistánští podnikatelé stále více dodržují volné soboty a neděle. Specifickým hospodářským problémem země je výskyt velkého množství padělaného a pašovaného zboží.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ve zdravotnictví funguje systém státních a soukromých zdravotnických zařízení, včetně charitativních, a to jak muslimských, tak i křesťanských. Nedostatečná je úroveň zdravotní pece na venkově. Neodkladná zdravotní péče je poskytována v zásadě zdarma, její kvalita je vsak sporná. Placená zdravotní péče na soukromých klinikách je na relativně dobré úrovni. V kvalitních zařízeních musí český pacient počítat s náklady vyššími než v tuzemsku a přímými platbami. V zemi jsou uplatňována opatření na kontrolu endemických chorob. V posledních letech však roste počet případů onemocnění některými vážnými chorobami, jako malárie, meningitida, TBC, vzteklina a tyfus.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Nejsou v Pákistánu přítomny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranka, ambulance 15, 1122, 51/2275713, 51/2827844
 • Policie Islámábád 15, 051-9107611, 9203333
 • Dopravní policie 1951, 130, 03335121432
 • Požárníci 16, 1122
 • Odstraňování bomb 15
 • Informace o letovém spojení 114
 • Informace o dopravní situaci 117
 • Shifa International - nemocnice pro cizince 051-8463666, 8463055, 8463000
 • Dětská nemocnice 51/9261170-79
 • Vojenská nemocnice 51/561116
 • Zákaznický servis - elektřina 51/9217579-80
 • Plyn - zákaznický servis - plyn 1199
 • Motorway - dálniční pohotovost - 130, 03335121432

1.18. Internetové informační zdroje

Vládní instituce:

Tisk:

Stránky Evropské komise v Pákistánu      www.delpak.cec.eu.int/home.htm

Na webových stránkách Komise EU je k dispozici užitečná publikace New Business Opportunities in Pakistan:

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/asia-invest/html2002/publications_pakistan.htm

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů

1. The Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry

Sharea Firdousi

Federation House, Clifton

Karachi 75600

Phone: +91 21-5873691-94

Fax: +92-21-5874332

Email: fairs@khi.fpcci.infolink.net.pk

http://www.g77tin.org/fpccihp.html

2. Karachi Chamber of Commerce and Industry

Aiwan e Tijarat Road

Shahrah-e-Liaquat

Karachi

Phone: +92 21 2416091-94

Fax: +92 21 2416095, 2410587

Email: info@karachichamber.com

http://www.karachichamber.com

3. Lahore Chamber of Commerce and Industry

11, Shahrah e Aiwan e Tijarat

Lahore

Phone: +92 42 111-222-499

Fax: +92 42 636-8854

http://lcci.com.pk

4. Faisalabad Chamber of Commerce and Industry

East Canal Road, Canal Park, Faisalabad

Ph: +92-41-9230265-67; Fax: +92-41-9230270

E-Mail: info@fcci.com.pk ; fcci.pk@gmail.com

www.fcci.com.pk

5. Sialkot Chamber of Commerce and Industry

Shahrah-e-Aiwan-e-Sanat-o-Tijarat

Sialkot City 51310

P.O.Box 1870

Phone: 92-52 4261881-3

Fax: 92-52 4268835 / 4267919

Email: scci@skt.comsats.net.pk

http://home.scci.com.pk

6. Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry

Chamber House

39 Mayo Road (Civil Lines)

Rawalpindi

Phone: +92 51 5111051-54

Fax: +92 51 5111055

Email: rcci@rcci.org.pk

http://www.rcci.org.pk

7. Islamabad Chamber of Commerce and Industry

Aiwan-e-Sanat-o-Tijarat Road

G 8/1 Islamabad

Phone: +92 51-2250526/2253145

Fax: +92 51-2252950

Email: icci@brain.net.pk

http://www.icci.com.pk

8. Sarhad Chamber of Commerce & Industry

G.T. Road

Peshawar, NWFP

Phone : +92-91-9213313-5

Fax : +92-91-9213316

Email: sccip@brain.net.pki, scciorg@scci.org.pk

http://www.scci.org.pk

10. Multan Chamber Of Commerce & Industry
Sharah-e-Evan-e-Tijarat-o-Sanat; Multan.
Off: +92-61-451 7087; +92-61-451 7087 ,  454 3530
Fax: +92-61-457 0463
Email: mccimultan@gmail.com, mcci@yahoo.com, mcci@hotmail.com
http://www.mcci.org.pk

11. Sukkur Chamber Of Commerce & Industry

FAX: 071-5623059

1ST FLOOR, "SUKKUR CHAMBER HOUSE"; SUKKUR

EML: scci_suk@yahoo.com

BUNDER ROAD

www.sukkurcci.org.pk

12. Haydarabad Chamber of Commerce & Industry

INDUSTRY FAX: 022-2784977; P.O. BOX 99, BUILDING , 41/488

email: hcci@muchomail.com;
MEZZANINE FLOOR, BEHIND GPO
AIWAN-E-TIJARAT ROAD, SADDAR
HYDERABAD

13.  GujranwalaChamber of Commerce & Industry

TEL: 055-3256701-4; FAX: 055-3254440

EML: info@gcci.org.pk

CHAMBER PLAZA
AIWAN-E-TIJARAT ROAD; GUJRANWALA

www.gcci.org.pk

14.Overseas Investors Chamber of Commerce and Industry

Chamber of Commerce Building, Talpur Road

Karachi

Phone: +92 21 2426076

Fax: +92 21 2427315

Email: info@oicci.org

http://www.oicci.org

15. Trade Development Authority of Pakistan

5th Floor, Block A, Finance & Trade Centre

P.O. Box No. 1293, Shahrah-e-Faisal,

Karachi 75200

Phone: +92-21- 9206487-90

Fax: +92-21-111-444-111

Email: tdap@tdap.gov.pk

www.tdap.gov.pk

16. Board of Investment

Ataturk Avenue, G-5/1

Islamabad

Phone: +92 51 9204339

Fax: +92 51 9218325

Email: secretary@pakboi.gov.pk

http://www.pakboi.gov.pk

.