Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Pákistán je členem OSN, WTO, IMF, WB, G 77, Organizace islámské konference (OIC), Hnutí nezúčastněných zemí (NAM), Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC), Organizace pro hospodářskou spolupráci (ECO), Asijské rozvojové banky (ADB), Centra pro transfer technologií v Asii a Tichomoří (APCCT), Colombského plánu pro kooperativní ekonomický a sociální rozvoj, Islámské rozvojové banky (IDB), Výměny za nové alternativy v asijském regionu (ARENA) a D8.

Usiluje o členství v ASEAN, kde má status „sectorial dialogue partner" a o členství v ŠOS (Šanghajská organizace pro spolupráci), kde má statut pozorovatele. Členství v Commonwealthu bylo v r. 2004 obnoveno po předchozím pozastavení z důvodu nedodržování lidských práv a „absence demokracie".

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation (Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci) je organizace sdružující státy Jižní Asie. Organizace se věnuje ekonomickému, technologickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji. Členy jsou Afgánistán, Bangladéš, Bhután, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán a Srí Lanka. Bylo formálně založeno podpisem Charty SAARC na summitu v Dháce, který se konal 7.-8. prosince 1985.

SAFTA - South Asia Free Trade Agreement - dohoda k plánované zóně volného obchodu v rámci států sdružených v SAARC.

Dohoda 3. generace s EU (Third Generation Agreement).

GSP+ Pákistán koncem r. 2013 úspěšně prošel procesem znovu udělení statutu.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Islámské republiky Pákistán (Islámábád, 30. dubna 1968)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách (Praha, 2. září 1969, č. 91/1973 Sb.)
  • Kulturní dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Islámské republiky Pákistán (Praha, 29. ledna 1976, č. 104/1976 Sb.)
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou ČSFR a vládou PIR (Islámábád, 2. prosince 1991, 328/1992 Sb.)

.